MARCSS (marinens operative logistikkavdeling) og minedykkerkommandoen setter opp telt på Haukeland universitetssykehus.

­Nye bistandsanmodninger til Forsvaret­

Bærum sykehus får benytte seg av Forsvarets rammeavtale i kampen mot koronaviruset.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvaret bistår i totalt ti oppdrag etter anmodninger fra sivilsamfunnet. Forrige uke var tallet åtte. Blant de nye bistandsanmodningene er støtte til Bærum sykehus.

Det er Vestre Viken Helseforetak (VVHF) som har anmodet Forsvaret om bistand i forbindelse med etableringen av større sykehuskapasitet, opplyser Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i en e-post.

– Det skal på Bærum sykehus etableres ekstra kapasitet i form av et avklaringsmottak, et isolattelt, anslagsvis 450 kvadratmeter med toaletter, ventilasjon og oppvarming, samt en driftsløsning, skriver Eikeland.

Stiller rammeavtale til disposisjon

Forsvarets bistand kommer i form av avrop på en gjendelde rammeavtale med WilNor Governmental Services (WGS). Det vil si at Forsvaret stiller sin allerede inngåtte rammeavtale med WGS til disposisjon slik at Vestre Viken Helseforetak skal slippe å bruke tid på å opprette en egen rammeavtale.

WGS er en norsk strategisk leverandør til Forsvaret. De skal bistå med strategisk logistikkstøtte til Forsvarets operasjoner i fred, krise, konflikt og krig. Avtalen som helseforetaket nå benytter seg av, er en beredskapsavtale hvor nødvendig logistikkstøtte kan bestilles og leveres på kort tid ved behov, opplyser FLO.

– Formålet med rammeavtalen er å styrke Forsvarets operative evne og beredskap gjennom en økt kapasitet for logistikkstøtte i operasjoner og øvelser, nasjonalt og internasjonalt, skriver Eikeland.

Gjennom avtalen leveres vanligvis et bredt spekter av logistikktjenester - blant annet transport av materiell over større avstander - til støtte for Forsvaret og allierte som opererer på norsk jord.

Har du tips eller innspill til denne, eller andre saker? Send oss en e-post på tips@fofo.no.

Liaison til DSB

Den andre nye bistandsanmodningen ble mottatt 25. mars. Dagen etter ble en liaisonoffiser fra FOH satt til å støtte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– At vi har liaisoner hos hverandre er helt naturlig. Vi har en liaison fra DSB her hos oss flere ganger i uka, også i en normalsituasjon, sier Ivar Moen, senior talsperson i FOH.

Den nye liaisonen skal sørge for at kommunikasjonen mellom DSB og FOH fungerer godt under koronavirusutbruddet.

– I denne unormale situasjonen er det helt naturlig at vi sender noen ned til DSB, så informasjonsflyten går enda enklere og raskere, sier Moen.

Utvidet oppdrag ved grensen

Heimevernet har bistått politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige og Finland siden 17. mars. Tirsdag denne uka ble også Oslofjord Heimevernsdistrikt 01 en del av dette bidraget.

Soldater fra Heimevernets avdeling HV-01 Polar Bear VI søtter Politiet med grensekontroll på Svinesund grensestasjon under koronautbruddet

At også HV-01 nå bistår, handler om at politiet har bedt om ytterligere bistand.

– I en normalsituasjon er ikke alle grensestasjoner bemannet på fast basis, så det er langt større behov for folk nå, sa kommunikasjonssjef i HV Per Gunnar Grosberghaugen tidligere denne uka.

Han opplyste videre at oppdraget er utvidet til å gjelde til 20. april. Dette for at militære styrker skal ha et realistisk tidsrom å planlegge rundt.

I tillegg til utvidet grensekontroll, avrop og liaisonstøtte til DSB, bistår Forsvaret sivilsamfunnet på følgende arenaer:

Støtte til Drammen sykehus med lån av telt: Forsvaret har bistått Drammen sykehus med teltmateriell som brukes som et såkalt triage.

Norwegian Combat Service and Support Battalion (NOR CSSBN) støtter med eksternt mottakssenter Orkdal sykehus: Forsvaret støtter med bygging av eksternt mottakssenter ved Orkdal sykehus.

Støtte til AVINOR med utlån av flyoperative flater på Sola: Forsvaret støtter Avinor med utlån av militære flyoperative flater ved Sola Lufthavn.

HV-02 støtter Politiet med utvidet grensekontroll på OSL Gardermoen: Heimevernet bistår politiet i å gjennomføre oppgaver knyttet til grensekontroll.

Maritime Combat Service Support (MAR CSS) støtter Haukeland sykehus med utlån av telt: Marinens logistikkommando har bidratt med å sette opp et telt utenfor Haukeland sykehus i Bergen.

Sykepleier ved AMK: En sykepleier fra KNM Harald Hårfagre støtter Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) i Stavanger fram til 2.april.

Liaisonstøtte til Helse Nord: To personer fra Forsvarets operative hovedkvarter gir liaisonstøtte til Helse Nord i Bodø.

Visste du at Forsvarets forum sender ut brif med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS