Nyheter:

Forsvarets forum besøkte et av de større tilfluktsrommene i Oslo i 2019. Regjeringen ønsker nå avvikle dagens ordning med tilfluktsrom for sivile og i stedet erstatte det med trygge oppholdsrom.

Vil stenge flere tilfluktsrom

Regjeringen vil erstatte tilfluktsrom med «trygge oppholdssteder».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kommer fram av regjeringens samfunnssikkerhetsmelding som ble presentert forrige uke.

– Regjeringen har besluttet at tilfluktsromordningen i sin nåværende form skal avvikles når det er etablert ny ordning for trygge oppholdssteder for befolkningen ved evakuering i hele krisespekteret. Som en del av dette skal det særskilt vurderes å videreføre tilfluktsrom med høy beskyttelsesevne i spesielt utsatte områder.

Det skriver senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet Andreas Bondevik i en e-post til Forsvarets forum. Han skriver videre at departementet vil i løpet av kort tid «gi DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, journ. anm) i oppdrag, i samarbeid med relevante aktører, å vurdere og foreslå kriterier for trygge oppholdssteder for befolkningen ved evakuering i hele krisespekteret».

Noen nærmere tidspunkt for når regjeringen ser for seg å erstatte dagens tilfluktsrom med såkalte trygge oppholdssteder blir ikke angitt.

– Mindre aktuelle

«Flere Nato-land vurderer tilfluktsrom som mindre aktuelle grunnet kort varslingstid ved angrep, og anbefaler at sivil beskyttelse i større grad baseres på effektiv varsling og informasjon, og at det må søkes dekning der man opp- holder seg. Etter regjeringens vurdering er dagens tilfluktsromsløsning utdatert.»

Det heter det blant annet i meldingen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden».

Da vi intervjuet seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tonje Grunnan som hadde vært med på et prosjekt for å kartlegge tilstanden til tilfluktsrommene understreket hun imidlertid betydningen av tilfluktsrom.

– Tilfluktsrom er et svært viktig tiltak for å kunne oppfylle våre forpliktelser om beskyttelse av sivilbefolkningen i krigstid i henhold til Genèvekonvensjonen.

– Vi har ingen fullverdige gode tiltak som kan erstatte funksjonen til tilfluktsrom.

I en rapport fra DSB gjennomført av FFI heter det: «På grunnlag av de store investeringer som er gjort i tilfluktsrom og at FFI vurderer anleggene som fortsatt relevante, bør de eksisterende rommene rustes opp på eiers bekostning i henhold til gjeldende forskrifter, slik at de kan benyttes til formålet. For de offentlige rommene bør de kommunale frikjøpsmidler benyttes til oppgradering».

– Ikke relevante

Med andre ord, det anbefales ikke avvikling verken fra FFI eller DSB, men heller at tilfluktsrom må rustes opp.

Er dere trygge på at det rent faglig er anbefalt å avvikle tilfluktsrom?

Tilfluktsrom i Norge

  • Norge har i dag i underkant av 20 000 tilfluktsrom med plass til ca. 2,5 mill. personer.
  • Disse er fordelt på rundt 600 offentlige tilfluktsrom med plass til cirka 300 000 personer.
  • Det er 19 200 private tilfluktsrom med cirka. 2,2 millioner. plasser
  • Til sammen er det plass til nær halvparten av Norges befolkning på 5, 37 millioner mennesker

Kilde: Regjeringen, DSB og Statistisk sentralbyrå

– Dagens sivile beskyttelsestiltak ble etablert som følge av erfaringer under andre verdenskrig og utviklingen under den kalde krigen. Tiltakene er tidstypisk innrettet mot datidens trusler og våpentyper, skriver Bondevik videre.

Han viser videre til at det ikke har vært bygget tilfluktsrom siden 1998 og at FFI og et offentlig beredskapsutvalg vurderte at «dagens tilfluktsrom verken er relevant eller tilpasset samfunnets utfordringer og trusselbilde».

– Befolkningen vil sannsynligvis ikke rekke å søke dekning i et tilfluktsrom, da mange av rommene er plassert feil med hensyn til hvor befolkningen faktisk oppholder seg i dag, skriver Bondevik.

Powered by Labrador CMS