Meninger

BEVÆPNING: Det er på tide med generell bevæpning av politiet, skriver ordfører Tom Myrvold. Dette bildet er fra en utrykning i forbindelse med en brann i Oslo.
BEVÆPNING: Det er på tide med generell bevæpning av politiet, skriver ordfører Tom Myrvold. Dette bildet er fra en utrykning i forbindelse med en brann i Oslo.

– Det er på tide med generell bevæpning av politiet

Gjentatte alvorlige terrorhendelser i Europa viser at terror og alvorlig kriminalitet er blitt en del av hverdagen, skriver Tom Myrvold.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter at dette innlegget ble publisert, har Forsvarets forum oppdaget at deler av teksten er plagiert. Forsvarets forum beklager at vi ikke fanget opp dette før publisering.

Siden slutten av november har politiet fått lov å bære våpen, på bakgrunn av at PST sin vurdering om terror fra ekstrem islamisme ble skjerpet.

Delta i debatten?

Har du noe på hjertet og ønsker å delta i debatten?

Send oss en e-post på debatt@fofo.no.

Politiet i Norge er til vanlig ikke bevæpnet, med mindre det er situasjoner eller trusler som tilsier at man bærer våpen. Til vanlig har politiet våpen lagret i patruljebilene, slik at man kan bevæpne seg etter ordre eller i nødsituasjoner.

Les også: Dette er hva sjefen for Etterretningstjenesten trekker fram som noen av de største truslene mot norske interesser og sikkerhet.

Våre nordiske naboland er generelt bevæpnet samtidig som de står for de samme grunnleggende verdiene som norsk politi. Grunnleggende verdier der fokus på tillit og unødig bruk av makt er avgjørende for å løse samfunnsoppdraget.

Innbyggerne har en forventning om at politiet skal løse slike oppdrag raskt, og dermed er tilgang til våpen en avgjørende faktor.

Politiets oppgaver og ansvar innebærer at politifolk må håndtere livstruende situasjoner når andre trekker seg ut. Innbyggerne har en forventning om at politiet skal løse slike oppdrag raskt, og dermed er tilgang til våpen en avgjørende faktor.

Et «mykt» politi

Motstanderne av generell bevæpning argumenterer med at det vil føre til at politiet mister sitt sivile preg. Ideen om at Norge skal ha et «mykt politi» vil etter deres mening bli knust. Vådeskudd i forbindelse med tømme- og ladeprosedyrer brukes også̊ som et argument for at det ikke er trygt at politiet bærer våpen.

Les også: Styreleder i Forsvarets forskningsinstitutt Malin Stensønes mener vi må bruke Forsvaret mer i terrorbekjempelse.

Antall oppdrag med bevæpning er lavt sammenliknet med det totale antallet oppdrag av ulik art politiet årlig responderer på. Statistikk fra de siste ti årene viser at det kun er i et fåtall av oppdragene med bevæpning politiet truer med skytevåpen, eller faktisk skyter.

I 2019 bevæpnet politiet seg på oppdrag 9936 ganger, men truet med faktisk bruk i kun 85 saker. Det utgjør under 1,25 prosent av oppdragene politiet utfører i året. I 13 oppdrag brukte politiet skytevåpen i 2019. I løpet av det siste halvannet året har tre liv gått tapt som følge av politiets skudd. Statistikken viser at norsk politi er svært tilbakeholdne med faktisk våpenbruk, selv om politiet bevæpner seg mange ganger i løpet av et år.

En del av hverdagen

Gjentatte alvorlige terrorhendelser i Europa viser at terror og alvorlig kriminalitet er blitt en del av hverdagen. I desember 2019 meddelte Politiets Sikkerhetstjeneste at antallet personer i Norge som uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner og terrorister har økt.

På bakgrunn av utviklingen i kriminalitetsbildet og samfunnsutviklingen for øvrig, herunder et endret trusselbilde, er det nødvendig med generell bevæpning for å beskytte innbyggerne og sikre den enkelte tjenestemann- og kvinne.

Politifolk har vist seg å være gode til å løse ulike situasjoner uten å ty til våpenbruk.

En undersøkelse fra Politihøgskolen viser at 80 prosent av de politiansatte er for en permanent bevæpning i politiet, ifølge en ny undersøkelse. 15 prosent av de ansatte oppgir at de er imot, mens 5 prosent er usikre.

Siste utvei

Norsk politi har vist at de håndterer bevæpning på en svært god måte. Dette viser at norsk politi har kompetansen som trengs for å være generelt bevæpnet. Politifolk har vist seg å være gode til å løse ulike situasjoner uten å ty til våpenbruk. Våpen er alltid siste utvei og slik skal det også være.

Etter at dette innlegget ble publisert, har Forsvarets forum oppdaget at deler av teksten er plagiert. Forsvarets forum beklager at vi ikke fanget opp dette før publisering.

Powered by Labrador CMS