Meninger

LANDSTILLITSVALGT: Flere soldater er ikke tilstrekkelig bevisst på hva det vil si å være soldat. Vi er soldater også når uniformen er av, om vi er på byen i Tromsø eller på Oslo S når noen faller om, skriver Viktor Fladmoe.
LANDSTILLITSVALGT: Flere soldater er ikke tilstrekkelig bevisst på hva det vil si å være soldat. Vi er soldater også når uniformen er av, om vi er på byen i Tromsø eller på Oslo S når noen faller om, skriver Viktor Fladmoe.

Soldataksjonen 2024: Vi er Norges beredskap

Det er fred i landet og vi må bruke tid på snakke om hvorfor vi er her, hvorfor vi gjør det vi gjør, og individets ansvar i Forsvarets samfunnsoppgaver.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Soldataksjonen 2024 er i gang. Tema for årets aksjon er beredskap, og skal fokusere på at alle skal vite sin rolle i krise og krig, ha fokus på å være mentalt klar til strid, samt øke forståelse og bevissthet rundt soldatprofesjonen og Forsvarets samfunnsoppdrag. 

Tema for årets aksjon er bestemt av soldatene gjennom Tillitsvalgtorningen i Forsvaret (TVO) sin utvalgsrekke som munner i landsstyremøtet. Flere soldater føler seg ikke trygge i sin rolle, og vet ikke hva de skal gjøre ved krise eller krig. Det er en spesiell tid å være soldat. 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er spent, og det faktumet at det er krig i Europa får en til å tenke. 

Trygghet skaper robusthet

Forsvarssjefens fagmilitære råd heter «trygghet i usikre tider». Soldataksjonen skal prøve å forsterke nettopp det, trygghet. Soldataksjonen 2024 skal arrangeres gjennom månedlige tiltak på lokalt nivå. 

Tidligere har aksjonen blitt arrangert gjennom en aksjonsdag på lokalt nivå, et konsept som ikke nådde ønsket måloppnåelse. Vi bygger ikke holdninger på en dag, derfor vil soldataksjonen 2024 arrangeres gjennom månedlige tiltak lokalt i Forsvaret.

Førstegangstjenesten er i stor grad preget av usikkerhet, soldatene trener sågar på usikkerhet gjennom blant annet mestringsøvelser. Som soldat er det viktig å kunne takle usikkerhet og utrygghet. Vi er alle på beredskap, og skal kunne være klar på relativt kort tid. Som soldat i førstegangstjenesten har du lite kontroll og gjør det du får beskjed om fra en overordnet. 

Beskjeder som kan komme uventet og brått, en dimensjon mange ungdommer ikke har blitt utsatt for tidligere. Dette kan være belastende for mange. 

Hvordan skal vi klare å gjøre soldatene så trygge som mulig, i en usikker profesjon? 

Vi er nødt til å bli bedre på å informere soldatene om deres jobb, posisjon og arbeidsoppgaver. Trygghet skaper robusthet.

I det sivile samfunnet blir førstegangstjenesten ofte sammenlignet med folkehøgskole. Et år hvor man kan bli en bedre versjon av seg selv, lære nye ting og bli kjent med nye folk. 

Førstegangstjenesten og folkehøgskole har likheter, men det er ikke det samme. Verneplikten er grunnlovsfestet og gjør førstegangstjenesten til noe som er større enn selvrealisering. 

TVO opplever at alvoret bak verneplikten og hvorfor den eksisterer ofte blir glemt hos de yngste. Forsvaret er til for å forsvare kongeriket, og soldatene skal i ytterste konsekvens ta liv og gi sitt eget liv for landet. 

Individets ansvar

Da Russlands invasjon av Ukraina startet for fullt i februar 2022 vekket det flere. 

Tenk hvis Norge ble angrepet? Er jeg klar for det, er sekken pakket, føler jeg meg trygg på min rolle, og hvordan hadde det vært å ta et liv? 

Dette er refleksjoner vi ikke tar oss tilstrekkelig tid til. Soldataksjonen 2024 skal skape tid og rom til å reflektere rundt dette. 

Videre skal aksjonen skape forhøyet fokus på den militære profesjonen. Flere soldater er ikke tilstrekkelig bevisst på hva det vil si å være soldat. Vi er soldater også når uniformen er av, om vi er på byen i Tromsø eller på Oslo S når noen faller om. 

Det er fred i landet og vi må bruke tid på snakke om hvorfor vi er her, hvorfor vi gjør det vi gjør, og individets ansvar i Forsvarets samfunnsoppgaver. 

Powered by Labrador CMS