Kronikk

BRANN. Klimaforandringer kan blant annet påvirke Forsvarets materiell, skriver Johanne Jensen Skeie. Dette bildet er fra en skogbrann i Oregon USA i sommer.

Forsvaret må forberede seg på det verste

Verden vil overstige 1,5 graders oppvarming. Klimaforandringer vil også påvirke Forsvaret.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Den første delen av FNs klimapanels (IPCC) nye hovedrapport kom mandag 9. august med dystre spådommer om alvorlige klimakonsekvenser for verdenssamfunnet. Hva vil dette bety for Forsvaret? Global oppvarming forbi 1,5-2 grader vil påvirke Forsvarets fysiske og politiske handlingsrom, og er ikke lenger en trussel som man lett kan utsette.

Krever handling

Hvis det ikke gjennomføres altomfattende og umiddelbare tiltak for å senke klimagassutslipp, vil det være vanskelig å begrense global oppvarming til under 1,5 eller 2 grader. Uansett tiltak, vil klimaendringer være en relevant utfordring for Forsvaret i fremtiden, og det er tre problemstillinger de må ta stilling til:

  • Klimaendringer kan være en trussel mot Forsvaret som institusjon
Innleggforfatter er Johanne Jensen Skeie ved Institutt for forsvarssudier.

FNs klimapanel advarer om umiddelbar og omfattende handling for å senke klimagassutslipp til et overkommelig nivå. Hvis den politiske viljen følger advarslene til FNs klimapanel, kan Forsvarets moralske begrunnelse og handlingsrom blir begrenset. Særlig hvis forsvarssektoren og Forsvaret får fortsette med høye utslipp som følge av «vanlig» militær aktivitet mens andre sektorer må stramme beltet.

Les også: Med klimatiske forandringer kaster flere aktører sine øyne på Arktis, skriver Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole.

Global oppvarming forbi 1,5-2 grader vil påvirke Forsvarets fysiske og politiske handlingsrom, og er ikke lenger en trussel som man lett kan utsette.

Forsvarets fremtid kan også innebære dramatiske kutt som følge av klimapolitikk, eller påbud om å finne mer miljøvennlige løsninger. En av flere mulige «militære fremtider» er en endring for militæret som bevæpnede redningsmenn som følge av klimakatastrofer, eller som «klimakrigere» som deltar i konflikter forårsaket av klimaendringer.

  • Klimaendringer kan være en trusselmultiplikator, samt påvirke Forsvarets utstyr og baser

Klimaendringer kan være en trusselmultiplikator, det vil si at klimaendringer kan «påvirke faktorer som kan være medvirkende til å skape eller forsterke konflikter» gjennom tilstander som tørke, heving av havnivået og begrenset tilgang på naturressurser. Begrepet trusselmultiplikator ble først tatt i bruk av Forsvarsdepartementet i langtidsplanens «evne til forsvar – vilje til beredskap» for 2020-2021.

Det betyr at det først er i langtidsplanen i 2020 at «klima» og «forsvar» har blitt offisielt ansett som noe mer enn bare hensyn til miljøvern.

Står i fare

I tillegg til å tenke på klimaendringer som en trusselmultiplikator, må forsvarssektoren også planlegge og forutse mulige endringer og effekter klimaendringer kan ha for Forsvarets utstyr og baser. Det amerikanske forsvarsdepartementet publiserte i januar 2019 en rapport om det amerikanske forsvaret og klimaendringer, der en stor del av rapporten fokuserte på hvilke nasjonale baser som var i fare for å bli ødelagt eller skadet som følge av mer ekstremvær og hevet havnivå forårsaket av klimaendringer.

Det er relativt lite forskning på hvordan klimaendringer kommer til å påvirke Forsvaret...

Slike rapporter er begynnelsen på forbedret kunnskap om tilpasning og forberedelse på effekten av mer ekstreme værfenomen og andre konsekvenser klimaendringer kan ha for Forsvaret.

Derfor er mer forskning nødvendig.

  • Lite forskning om klimaendringer og Forsvaret vanskeliggjør fremtidsplanlegging

Det er relativt lite forskning på hvordan klimaendringer kommer til å påvirke Forsvaret, selv om det har vært fokus på hvordan klimaendringer kommer til å endre sikkerhetssituasjonen i Arktis. Men en endret sikkerhetssituasjon i Arktis er bare en del av den helhetlige utfordringen Forsvaret står overfor.

Får lite oppmerksomhet

En forsker fant at høyere luftfuktighet kan redusere effektiviteten til blant annet lasteflyene Forsvaret har bidratt med i Mali. Black Hawk-helikopteret som ble brukt for å angripe Osama Bin Laden i 2016 ble «critically damaged» på grunn av de høye temperaturforskjellene ved landing.

Slike konsekvenser av klimaendringer er det lite oppmerksomhet rundt, og slike konsekvenser har lett for å forbli kunnskap i tekniske miljøer som kanskje ikke når utover det fagfelleskapet. Tverrfaglig forskning er nødvendig for å kunne møte spekteret av «klimatrusler» som kan påvirke Forsvaret.

Les også: Les om hvordan USAs Joe Biden skal «redde amerikansk utenrikspolitikk etter Trump».

FNs klimapanelrapport viser at klimaendringer «is already affecting every inhabited region across the globe» der menneskelige klimagassutslipp bidrar til mange observerte endringer i ekstreme vær- og klimaendringer.

Forsvaret må forberede seg på det verste.

Powered by Labrador CMS