Meninger

Den nye intensjonsavtalen slår fast vår felles ambisjon om å ha evne og beredskap til å gjennomføre koordinerte militære operasjoner i krise og konflikt, skriver forsvarsministerene i Norge, Finland og Sverige.

– Vi fordyper vårt forsvarssamarbeid

Vi tror på styrken i det nordiske forsvarssamarbeidet, skriver forsvarsministrene i Norge, Finland og Sverige.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi lever i uforutsigbare tider med nye utfordringer og trusler, noe som bidrar til en følelse av utrygghet i våre samfunnet.

Vi er vitne til en stadig mer utfordrende sikkerhetssituasjon, både globalt og i våre nærområder. I tillegg til den pågående korona-pandemien og hybride trusler mot landene våre, må vi huske at andre former for sikkerhetstrusler fortsatt består. Sammen har vi et ansvar for å opprettholde fred og stabilitet i vår region. For å møte dette ansvaret, må vi styrke vår evne til å operere sammen militært.

I 2018 ble en ny visjon for det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) signert. Visjonens overordnede mål slår fast at de nordiske landene skal styrke sin forsvarsevne og legge til rette for samarbeid i fred, krise og konflikt. Den 23. september 2020 undertegnet vi, forsvarsministrene i Finland, Norge og Sverige, en trilateral intensjonserklæring, Statement of Intent, som tar sikte på å styrke vårt militære operative forsvarssamarbeid. Dette initiativet er i tråd med visjonens mål.

Felles beredskap

Den nye intensjonsavtalen slår fast vår felles ambisjon om å ha evne og beredskap til å gjennomføre koordinerte militære operasjoner i krise og konflikt. For å oppfylle denne ambisjonen vil vi se nærmere på felles sikkerhetsutfordringer i vår region. Målet er å gjøre det mulig å koordinere nåværende og fremtidige militære operasjonsplaner. Vi vil etablere en strategisk plangruppe mellom landene og vil gjennomføre scenariobaserte øvelser. Vi vil også undersøke muligheten for felles operasjonsplanlegging innenfor enkelte områder.

Et mulig resultat av dette fordypede samarbeidet er koordinert operasjonsplanlegging for områder av felles interesse...

Et mulig resultat av dette fordypede samarbeidet er koordinert operasjonsplanlegging for områder av felles interesse, som de nordlige delene av Finland, Norge og Sverige. Som et resultat av dette arbeidet forventer vi forbedret interoperabilitet mellom våre militære styrker. Forbedret interoperabilitet styrker vår evne til å gjennomføre felles militære operasjoner, dersom dette skulle bli besluttet politisk av hvert land.

Fordi vi har et tett nordisk forsvarssamarbeid vil Danmark og Island bli informert jevnlig når samarbeidet tar form.

Forsyningssikkerhet

I tillegg til dette utvikler vi løsninger for effektiv forsyningssikkerhet, også i krise eller krig. Finland, Norge og Sverige er enige om en avtale om forsyningssikkerhet for forsvarssektoren. Avtalen er bindende og trådte i kraft 11. juni 2020.

Gjennom dette samarbeidet tar vi sikte på å være i stand til å møte sikkerhetsutfordringer sammen også utover fredstid

I den nåværende sikkerhetssituasjonen er samarbeid og enighet mellom likesinnede land av stor betydning. Den nordiske regionen er en av verdens mest integrerte samfunn.

De nordiske landene har en lang historie og har økonomiske og sosiale modeller med store likhetstrekk.

Vi har allerede velfungerende forsvarssamarbeid, og de militærstrategiske realitetene understreker behovet for at dette fortsetter. Gjennom dette samarbeidet tar vi sikte på å være i stand til å møte sikkerhetsutfordringer sammen også utover fredstid. Vi har felles interesser å forsvare Norden.

Samarbeider godt

Gjennom årene har vi alltid klart å finne pragmatiske og fleksible måter å samarbeide på. Forsvarssamarbeid mellom våre land har vært i stand til å utvikle seg uavhengig av forskjellene i sikkerhetspolitiske valg. Vi har samarbeidet godt i øvelser som Arctic Challenge Exercise, Cold Response, Cross Border Training, Northern Wind og Trident Juncture. Vi bygger nå på erfaringer fra disse øvelsene når vi utdyper vårt trilaterale operative forsvarssamarbeid.

Vi tror på styrken i det nordiske forsvarssamarbeidet. Vi må fortsette å stå samlet for å opprettholde fred og sikkerhet og møte sikkerhetsutfordringene i vår region. Vårt trilaterale operative forsvarssamarbeid vil være et ytterligere viktig verktøy for å oppfylle våre felles ambisjoner.

Powered by Labrador CMS