Nyheter:

Prisvinner: Oberstløytnant Per Inge Ohrstrand vant Beredskapsprisen 2018 i forsvarsrelatert sektor (Foto: Ylva Seiff Berge/Forsvarets forum).
Prisvinner: Oberstløytnant Per Inge Ohrstrand vant Beredskapsprisen 2018 i forsvarsrelatert sektor (Foto: Ylva Seiff Berge/Forsvarets forum).

Vant pris for å styrke beredskapen

Oberstløytnant Per Inge Ohrstrand og direktør Cecilie Daae vant pris for å styrke Norges beredskap.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Under en konferanse i regi av Norsk Totalforsvarsforum (NTF) ble oberstløytnanten, som er sjef ved Forsvaret ABC-skole, tildelt Beredskapsprisen 2018 i forsvarsrelatert sektor. Prisen blir tildelt den som gjennom sitt virke styrker landets beredskap og «gjør samfunnet mer robust og mindre sårbart i en krisesituasjon». I begrunnelsen for tildelingen fra juryen som besto av Signe Øye (NTF), oberstløytnant Henning Skøien (Forsvarsstaben), Nina Karin Skogan (Norges Lotteforbund), Wenche Rolstad (Norges Kvinne- og familieforbund) og Inger Løwer (Parat Forsvar) heter det blant annet at:

«Mange, både i Forsvaret og i sivile beredskapsorganer, har latt seg inspirere av hans positive vesen, faglige dyktighet og profesjonelle stil. Han har vært løsningsorientert og alltid med en ryddighet og åpenhet søkt å bidra til et konstruktivt samarbeid om utviklingen av fagfeltet. Han har vært en foregangsperson på CBRNE-feltet og med sin kunnskap, innsikt og vilje til å dele informasjon har han bidratt til et godt og positivt sivil-militært samarbeid».

Her kan du lese om da Forsvarets forum møtte Per Inge Ohrstrand under Nato-øvelsen Trident Juncture.

 

Vant pris: Direktør i DSB, Cecilie Daae, vant Beredskapsprisen 2018 i sivil sektor (Foto: Olav Standal Tangen/Forsvarets forum).
Vant pris: Direktør i DSB, Cecilie Daae, vant Beredskapsprisen 2018 i sivil sektor (Foto: Olav Standal Tangen/Forsvarets forum).

Sivil beredskapsvinner

Direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Cecilie Daae, ble også prisvinner under konferansen som ble avholdt ved Oslo militære samfund. 

Hun fikk Beredskapsprisen 2018 i sivil sektor. I begrunnelsen for å gi prisen til Daae heter det blant annet at: 

«Gjennom utallige intervjuer og foredrag har prisvinneren snakket om hva samfunnssikkerhet dreier seg om; vern om liv og helse, demokrati og styringsevne og kritiske samfunns-funksjoner. Om å bygge et samfunn som er inkluderende, robust, og som er forberedt og har styrke til å møte uforutsette hendelser. Videre har vedkommende fremhevet viktigheten av å kunne ha en god beredskap på alle plan - og ikke minst opprettholde dette i en tid med omorganiseringer og nye strukturer Vi vet at årets prisvinner vil si at denne prisen skal deles med hele hennes team,men uten en god leder hadde det ikke blitt de samme resultatene».

Her kan du lese Forsvarets forums intervju med direktør i DSB, Cecilie Daae.

Og her kan du lese om at Daae er bekymret for at byfolk kan være dårlig forberedt på krise- og krig.

Powered by Labrador CMS