Nyheter

ANKE: Rettssaken om pensjon på fartøy- og vakttillegg er blitt anket av staten.

Staten anket pensjonsdom: – Vi er svært skuffet

Avgjørelsen om å anke kan gi store konsekvenser. Staten refses av NOF-leder Torbjørn Bongo. 

Publisert

For en måned siden ble det klart at Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) og Befalets fellesorganisasjon (BFO) samt to tidligere ansatte i Kystvakten vant frem i Gulating lagmannsrett i saken om vakt- og øvelsestillegg er pensjonsgivende. 

Nå er det klart at Staten anker dommen. NOF ble informert om avgjørelsen i et møte med Forsvarsdepartementet mandag formiddag.

–  Hovedbudskapet er at vi er svært skuffet. Dette kommer til å bli mottatt svært dårlig hos folk, sier NOF-leder Torbjørn Bongo. 

Akkurat denne saken ville hatt konkret betydning for de to offiserene som gikk til sak, men NOF spår at dommen ville trolig også truffet de fleste i Forsvaret og ville hatt mye å si også utover Forsvaret.

Han sier han forstår det prinsipielle bak anken fra staten. Likevel frykter han at anken kan gi store konsekvenser.

– Dette betyr kanskje at noen kommer til å slutte. Dette skaper usikkerhet. Nå kan det bli slik at ansatte i Forsvaret som får gode tilbud ande steder, nok kommer til å ikke gidde å være her i Forsvaret, sier NOF-lederen.

I forbindelse med fremleggelsen av langtidsplanen for Forsvaret har både regjeringen og Stortinget vært tydelige på at større deler av lønna må bli pensjonsgivende. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Nå opplever ansatte at staten gjør det stikk motsatte av hva de sier. Det er det store paradokset. 

Trolig må man vente til oktober for å vite hva som skjer videre i saken. Da er det flere mulige utfall. 

– Dommen fra lagmannsretten hviler på en høyesterettsdom, så det kan være at anken blir forkastet, sier Bongo. 

Dette vil også gi konsekvenser for langtidsplanen. Stortinget var nylig klare på at det så raskt som mulig bør starte opp samtaler om hvor mye av inntekten som blir pensjonsgivende. 

– Vi ber regjeringen legge til rette for at partene kan finne konkrete løsninger som gjør at en større andel av inntektene til personell blir pensjonsgivende, sa komitéleder Ine Eriksen Søreide til Forsvarets forum

Dette blir trolig utsatt etter anken.

– Det settes på vent, sier Bongo. 

Også BFO er skuffet etter dommen.

– Dommen fra lagmannsretten var klar og tydelig på at vakt- og fartøystjeneste skal gi opptjening til pensjon. At staten velger å anke dommen er nok et dårlig signal til ansatte i Forsvaret. I ytterste konsekvens kan det føre til at ansatte velger å slutte i Forsvaret, sier leder Dag Stutlien i en pressemelding.

Forsvarets forum har vært i kontakt med Statens pensjonskasse som sier at ankefristen går ut mandag kveld, og at de derfor ikke kommenterer utfallet før tirsdag. De vil heller ikke bekrefte anken. 

Powered by Labrador CMS