Nyheter:

GBU elever øver på skyting i Kirkenes. Bildet er fra 2013.
GBU elever øver på skyting i Kirkenes. Bildet er fra 2013.

70 sersjantkandidater får utsatt befalskurs

Kurset i grunnleggende befalsutdanning (GBU) som skulle ha vært gjennomført i mars, ble først utsatt til april – og så kansellert på grunn av koronapandemien.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Befalsskolen får oppdrag om å ta igjen etterslepet på 70 sersjantkandidater på de påfølgende kursene, går det fram av dokumenter Forsvarets forum har fått innsyn i. Dette vil skje det kommende skoleåret.

– Den enkelte spesialist som er tatt opp, beholder sin skoleplass. Vi gleder oss til å ta dem imot i kommende skoleår, sier sjef og rektor ved Forsvarets høgskole, generalmajor Henning-A. Frantzen.

Kanselleringen av kullet begrunnes med at et kurs ville bryte med rådene Forsvarets høgskole (FHS) har fått fra Folkehelseinstituttet, Forsvarets sanitet og Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte.

Begrenset utbytte av forkortet kurs

I et brev signert generalmajor Frantzen drøftes alternativet med et forkortet kurs med oppstart i april.

Det vises til at det ved et forkortet kurs ville vært behov for å isolere elevene i to uker før kursets start for å holde smitterisikoen under kontroll, og at gjennomføring av kurset ville gi elevene et begrenset faglig utbytte. Praktisk ledelse og helhetsforståelse pekes på i særdeleshet.

Generalmajor Henning-A. Frantzen, sjef og rektor ved Forsvarets høgskole.
Generalmajor Henning-A. Frantzen, sjef og rektor ved Forsvarets høgskole.

– Dette er punkter som er så sentrale for programmets innhold at det fra faglig side vanskelig kan sees som et fullverdig kurs, står det i dokumentet, som er en anbefaling fra styret ved FHS.

Han skriver videre at det å ta inn etterslepet på 70 studenter i løpet av de neste to kursene faglig sett vil være tilfredsstillende og gi en kvalitativt sett god utdanning.

Får støtte fra forsvarssjefen

Den siste måneden har en rekke kurs og arrangementer blitt avlyst som følge av koronaviruspandemien. For eksempel har det påvirket gjennomføringen av flere militærøvelser, deriblant Cold Response, og sesjon har blitt gjennomført over telefon.

Også rekruttskolen har måtte endre mye av opplegget i forkant av innrykket på Madla, der 900 unge menn og kvinner nylig rykket inn for å avtjene førstegangstjenesten. Til tross for en rekke tilpasninger og smitteverntiltak, sitter flere personer på rekruttskolen KNM Harald Haarfagre nå i karantene etter at to rekrutter har fått positivt utslag for koronavirus.

Rektor Frantzen skriver til Forsvarets forum at FHS har klart å opprettholde studieprogresjonen i de øvrige utdanningene så langt gjennom krisen.

– Det er vi godt tilfreds med og vitner om en organisasjon som er endringsvillig, kreativ og kompetent. For oppstart av nytt kull på Befalsskolen så vi oss nødt til å forskyve. Dette er en utdanning som har flere praksisarenaer og som innbefatter reising, skriver han.

Forsvarssjefen har gitt til tilslutning til anbefalingen fra FHS om å kansellere kurset i grunnleggende befalsutdanning.

«Det anses som meget sannsynlig at de smittebegrensende tiltakene som bl.a svært reduserte muligheter for reiser og forsamlinger vil fortsette i en stund framover. Den faglige vurderingen er at det ikke vil bli tilstrekkelig læring ved å gjennomføre en befalsskole med begrensede muligheter til å drive praksisnær undervisning under de rådende forhold», heter det i et dokument signert HR-sjef Ivar Metlid.

Powered by Labrador CMS