Nyheter

OVERVÅKNINGSFLY: Et Poseidon P-8 fly på Evenes flystasjon i oktober 2022. Illustrasjonsfoto.

FMR: Luftforsvaret bør få ansvar for flyplassdrift på Evenes

For å sikre militær kontroll i krise og krig, anbefaler forsvarsvarssjefen at ansvar for flyplass­drift på Evenes flystasjon blir overført fra Avinor til Luftforsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Trygghet i usikre tider er tittelen på forsvarssjef Eirik Kristoffersen sitt fagmilitære råd (FMR) lansert onsdag.

I FMR står det at forsvarssjefen anbefaler å legge til rette for mer effektiv drift av Luftforsvarets luftvinger og flystasjoner.

«Flystasjonene må styrkes som kampstruktur, og avdelinger og funksjoner som er sentrale for drift av flystasjonene bør underlegges Luftforsvaret.»

Og forsvarssjefen legger til:

«Som en av Luftforsvarets mest sentrale flystasjoner bør ansvar for flyplass­drift på Evenes flystasjon overføres fra Avinor ­ til Luftforsvaret for å sikre militær kontroll i krise og krig.»

Avisen Fremover og andre medier har tidligere omtalt forslaget.

– Hva mener Avinor om dette forslaget? Er dere enige?

– Rådet fra Forsvaret vil tas med i den videre behandlingen i Forsvarsdepartementet, som skal legge frem forslag til ny langtidsplan for Forsvaret i løpet av neste år, skriver Helene Wattanapradit Jensen, kommunikasjonsrådgiver i Avinor, i en e-post til Forsvarets forum.

Hun skriver videre at Avinor og Forsvaret i den videre behandlingen vil avklare effekter og konsekvenser ved en eventuell overføring av ansvar for flyplassdrift for flyplassen.

– Det er derfor for tidlig å si noe om hvilke utslag en slik overføring vil bety for Avinor og nærområdet ved Evenes, skriver Jensen.

Les også: Avinor overtar driften ved Andøya flystasjon

Powered by Labrador CMS