Meninger

FLYTTES: Samarbeidsavtalen mellom Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune, om å samarbeide om flyttinga av Bodø lufthavn, ble signert i 2018.

Bodø: Det er planlagt å beholde på langt nær nok infrastruktur for militær bruk

Hvis fire sheltere syd for Oslo har «stor betydning for Norges sikkerhet», hvor stor betydning vil det ikke da ha å opprettholde så mye som mulig i Bodø nesten uten kostnad?

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Beslutningen om å legge ned en av Europas største kampflybaser og å flytte styrkene til en hovedbase, lokalisert i Sør-Norge, ble tatt i 2012 da verdenssituasjonen var en helt annen enn den er i dag. Kina er blitt mer offensiv i sin globale adferd og vår nabo, Russland, har vist en grusom fremferd i sin invasjon og voldsomme krigføring i Ukraina.

Som et resultat av dette har det også skjedd det vi mener er nødvendige endringer i Vestens svar på aggresjon fra Russland. Finland har blitt medlem i Nato og Sverige vil også høyst sannsynlig bli medlem i løpet av året. Politikere i hele den vestlige verden har blitt langt mer opptatt av at man må styrke egen forsvarsevne, og Natos mål på 2 prosent av BNP som må oppfylles som et minimum (Norge er langt unna dette målet med sine 1,57 prosent).

Her hjemme virker det som det nå er tverrpolitisk aksept og forståelse for at Forsvaret må styrkes. Forsvarssjefen har nylig fått overlevert en rapport fra FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt) som er svært tydelig på at det er svakheter som må håndteres. Forsvarskommisjonen av 2023 har også lagt frem sin vurdering, her viser det med all tydelighet at det må gjennomføres store investeringer og økt operativ evne.

Styrke, ikke svekke forsvarsevnen

Det er enighet om at det er nødvendig å styrke Forsvaret samt å legge bedre til rette for alliert hjelp. For Norge med sin beliggenhet i de viktige nordområdene så må herredømmet i luften sikres ved at vi tar vare på helt nødvendig infrastruktur slik at vi kan ta imot jagerfly, transportfly, tankfly og annen aktivitet. Vi er derfor avhengig av flere gode og robuste flybaser i Nord-Norge.

Når den nye rullebanen i Bodø står klar, vil vi få den beste flyplassen i Norge operativt sett. Det blir inn- og utflygning over sjø og uten hinder av noen art og med svært gode innflygningshjelpemidler. Det er planlagt å beholde noe infrastruktur for militær bruk, men etter vår oppfatning på langt nær nok. Med svært enkle og ekstremt kostnadseffektive løsninger vil man kunne beholde sheltere (små hangarer), vedlikeholdskapasitet og annen viktig infrastruktur som det ellers ville kostet mange milliarder å etablere andre steder.

Dette kan gjøres uten å berøre Ny by - Ny flyplass-konseptet. Forsvaret kan beholde infrastruktur som gir Norge en svært viktig operativ evne som vi ikke har råd å miste! Tar vi ikke vare på det som er mulig, vil det innebære at Norge i praksis mister en uvurderlig kapasitet i en tid hvor vi må styrke – og ikke svekke vår forsvarsevne.

Redusert restkapasitet i Nordområdene

Flystripen i Bodø flyttes, dette er viktig også fra et militært perspektiv, både med tanke på støy og det å forbedre de operative forholdene. Mange sheltere for beskyttelse av jagerfly vil gå tapt i prosessen ved å flytte flystripen. Det bør derfor etableres en plan for å ta vare på så mye som mulig av den militære infrastrukturen i Bodø.

Det vil være svært lave kostnader for ta vare på et stort antall sheltere, vedlikeholdskapasitet, og nødvendig infrastruktur til bruk for allierte og egne operasjoner både til trening, krise og forsvar av Norge. Dette vil også være en vinn-vinn situasjon for Bodø by som vil få både sårt tiltrengte arbeidsplasser og inntekter.

Det skal koste USA to milliarder kroner å bygge fire sheltere for jagerfly på Rygge. Ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram har dette stor betydning for Norges sikkerhet. Hvis fire sheltere syd for Oslo har stor betydning for Norges sikkerhet, hvor stor betydning vil det ikke da ha å opprettholde så mye som mulig i Bodø nesten uten kostnad. Med nedleggelsen av kampflybasen i Bodø og sterkt redusert aktivitet på Andøya er restkapasitet i nordområdene kraftig redusert.

Våre politikere har nå anledning til å fatte beslutninger som gir kraftig økt forsvarsevne med umiddelbar virkning til en svært lav kostnad.

Bodø vil få økt aktivitet og fremtidige arbeidsplasser som vil tjene utvikling av byen og de viktige nordområdene.

Powered by Labrador CMS