Kronikk

NORD-KOREA: Leder Kim Jung-un (bildet) og Nord-Korea tester missiler og utvikler atomvåpen som kompensasjon for de står svakere med konvensjonelle våpen, skriver innleggforfatter.
NORD-KOREA: Leder Kim Jung-un (bildet) og Nord-Korea tester missiler og utvikler atomvåpen som kompensasjon for de står svakere med konvensjonelle våpen, skriver innleggforfatter.

Det er forståelig at Nord-Korea tester missiler og atomvåpen

Atomvåpen brukes som kompensasjon for å kunne ta igjen sin overlegne motpart.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Nord-Korea som atomvåpenstat dukker stadig opp i nyhetsbildet som en økende trussel for internasjonal sikkerhet enten det gjelder kontroversielle uttalelser fra Kim Jong-Un, fremvisning av nye våpen, eller formelle oppstillinger av det Nordkoreanske arsenalet i form av jevnlige militærparader.

I det siste har bekymringene i stor grad handlet om hyppige tester av nye ballistiske missiler. I forbindelse med en test av et ballistisk missil i oktober i år har flere fordømt handlingene. Blant dem er både Norge og FN.

Senest 5. januar skapte Nord-Korea nye overskrifter etter en ballistisk missiloppskytning. (Også 11. januar hevdet Nord-Korea å ha testet en hypersonisk rakett. Dette ble gjort etter at debattinnlegget ble sendt inn til redaksjonen, red.anm)

Hva kan være grunnen til Nord-Koreas økte aggresjon som igjen skaper internasjonal bekymring i disse tider?

Atomvåpens påvirkning på staters oppførsel

Nord-Korea påberopte seg en komplett atomvåpen-avskrekker i 2017. Utviklingen av nye atomvåpen og ballistiske missiler har fortsatt både i form av forlenget rekkevidde og større ødeleggingspotensial. Utførelsen av tester av disse videreutviklede missilene er det vi ser i nyhetsbildet i dag som har skapt stor internasjonal interesse med god grunn.

Etter hvert som flere mindre stater har gått til anskaffelse av atomvåpen har også forskere blitt mer opptatt av å forklare hvordan et nytt sett med våpen påvirker den generelle militære atferden til disse statene. Flere teorier hevder blant annet at atomvåpen både kan inneha fredsfremmende funksjoner eller at atomvåpen heller fasiliteter bruk av konvensjonell aggresjon på et lavere nivå.

Dette har ikke vært tilfellet i Nord-Korea. Samtidig som vi har sett en kraftig reduksjon i konvensjonelle provokasjoner mot Sør-Korea det siste tiåret, så ser vi nå en kraftig økning i atomvåpen og missiltester.

Det er mulig at forklaringen på denne trenden er behovet for å holde tritt med sine fiendtlige motparter, og som en kompensasjon for svake konvensjonelle kapabiliteter.

Fra konvensjonell til strategisk aggresjon

Nord-Korea har vært kjent for å drive en aggressiv militærpolitikk mot sin nabo Sør-Korea helt siden Koreakrigen i 1950...

Nord-Korea har vært kjent for å drive en aggressiv militærpolitikk mot sin nabo Sør-Korea helt siden Koreakrigen i 1950.

Etter hvert som landet har kommet lenger i utviklingen av sitt atomvåpenprogram så ser vi snarere mindre til denne typen aggresjon mot Sør-Korea nå enn før. Istedenfor kommer Nord-Koreas aggresjon mot Sør-Korea og det internasjonale samfunnet stadig mer til uttrykk gjennom testingen av ballistiske missiler og leveringsmidler for atomvåpen.

Dette trosser antakelser om at atomvåpen kan skape mer fred og fordragelighet.

På den ene siden kan vi snakke om hvordan atomvåpen har ført til mindre konvensjonell aggresjon i Nord Korea, men på den andre siden har dette også ført til en økning i strategisk aggresjon, spesielt de siste årene.

En logisk forklaring på denne økningen i missil- og atomvåpentesting ligger i den store forskjellen mellom Nord- og Sør-Koreas militære kapabiliteter. Nord-Korea har gått veien om atomvåpen for å sikre eget regime mot eksterne trusler, noe som både tar lang tid og er svært ressurskrevende. På den andre siden har Sør-Korea valg å gå langt i å avansere konvensjonelle kapabiliteter for å beskytte seg mot sin fiendtlige nabo.

Det er ikke nytt at Nord-Korea ligger bak Sør-Korea konvensjonelt. Mens Nord-Koreas kapabiliteter stagnerte før 2000, så har Sør-Korea fortsatt utviklingen av nettopp konvensjonelle våpen.

I de tidligere stadiene av Nord-Koreas atomvåpenutvikling, da konvensjonell aggresjon begynte å synke, er det plausibelt å tenke at atomvåpenutvikling var en form for motivasjon for å ta igjen sin konvensjonelt overlegne motpart.

Et kappløp om kapabiliteter

Mye av Nord-Koreas konvensjonelle kapabiliteter er derfor også av utdatert sovjetisk design.

Nord-Korea er nemlig ilagt omfattende sanksjoner, og har slitt økonomisk siden Sovjetunionens fall. Sovjetunionen var en viktig alliert for Nord Korea frem til 90-tallet, både økonomisk og militært. Mye av Nord-Koreas konvensjonelle kapabiliteter er derfor også av utdatert sovjetisk design. Som en økonomisk svakstilt stat er det derfor logisk at man må drive med nøye prioriteringer for å kunne finansiere et kostbart atomvåpenprogram.

Dette indikerer at konvensjonelle provokasjoner blir nedprioritert til fordel for atomvåpenprogrammet.

Den synkende konvensjonelle aggresjonen og den økende testingen av missiler og atomvåpen vil dermed kunne forklares som en kompensasjon for konvensjonell underlegenhet. Altså brukes atomvåpen som kompensasjon for å kunne ta igjen sin overlegne motpart.

Ut fra strategien med å kompensere for dårlige konvensjonelle kapabiliteter med atomvåpen utvikling, er det forståelig at Nord-Korea derfor har gjennomført flere tester av missiler og atomvåpen de siste årene og mindre konvensjonelle provokasjoner. Men et annet aspekt som bidrar til forklaringen på hvorfor det har vært spesielt høyt i det siste er behovet for å fortsette å holde tritt med Sør-Koreas utvikling.

Muligheten til å kunne velge å avansere sine konvensjonelle kapabiliteter for å beskytte seg mot et eventuelt atomangrep er relativt ny. Grunnen til dette er at teknologien på konvensjonelle våpen i moderne tid har mye større potensial til å stille opp mot atomvåpen enn tidligere. Etter hvert som Sør-Korea har fokusert stort på denne konvensjonelle teknologien så skaper det et større behov i Nord-Korea for å designe rundt sin fiende med formål om å beskytte seg selv.

Les også: Feilaktige påstander om atomvåpenforbud

Dette forklarer både den raske utviklingen av kjernefysiske kapabiliteter i Nord-Korea, og den hyppige testingen som har fått særlig oppmerksomhet den siste tiden. Behovet for å kunne stille opp mot sin motpart i en eventuell konflikt legger derfor opp til et kappløp om å skaffe de beste kapabilitetene.

På den koreanske halvøyen foregår dermed utviklingen raskt. Et utdatert konvensjonelt arsenal vil ikke gjøre jobben med å avskrekke Sør-Korea, det er derfor plausibelt at Nord-Korea engasjerer seg i dette kappløpet gjennom atomvåpenutvikling.

Grunn til bekymring

Som det internasjonale samfunnet har uttrykt den siste tiden så er det god grunn til bekymring. Nord-Korea fortsetter å bli en større trussel, og selv om vi ser en betydelig nedgang i konvensjonell aggresjon så øker altså provokasjoner relatert til atomvåpenprogrammet.

I sin tur henger dette sannsynligvis sammen med den raske utviklingen til Sør-Korea og behovet for å holde følge i en verden med en stadig mer avansert teknologi. Nord-Koreas konvensjonelle kapabiliteter er ikke tilstrekkelige i et internasjonalt samfunn som stadig er i utvikling.

Behovet for å holde tritt med utviklingen gjennom testing av ballistiske missiler skaper dermed en økende trussel, både i regionen og internasjonalt.

Powered by Labrador CMS