Meninger

PÅSTANDER: Motstanderne av at Norge slutter seg til et atomvåpenforbud fremmer feilaktige påstander, skriver innleggsforfatterene. Her ser vi Mads Gilbert under en demonstrasjon utenfor Tromsø.

Feilaktige påstander om atomvåpenforbud

Motstanderne av forbudet maler et bilde av det baner vei en verden der bare Russland, Kina og Nord-Korea har atomvåpen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

De siste ukene har flere motstandere av FNs atomvåpenforbud påstått at forbudet legger opp til ensidig nedrustning. Det stemmer ikke. Motstanderne maler et bilde av at forbudet baner vei en verden der bare Russland, Kina og Nord-Korea har atomvåpen. Dette er ren skremselspropaganda ment å villede om det forbudet faktisk dreier seg om: Å stigmatisere besittelse og bruk av atomvåpen for alle atomvåpenstater og legge press på samtlige atomvåpenstater til å inngå forhandlinger om gjensidig nedrustning.

FNs atomvåpenforbud er en standard multilateral avtale fremforhandlet av den store majoriteten av verdens land i FN. Som ved andre avtaler tilslutter stater seg forbudstraktaten på vegne av seg selv.

Les også: Norge vil som første Nato-land gå inn som observatør til FN-traktaten om forbud mot atomvåpen

Altså kan ikke en annen stat tilslutte seg forbudet på vegne av for eksempel Norge, det må Norge gjøre selv.

Dette er ren skremselspropaganda ment å villede om det forbudet faktisk dreier seg om...

Gjensidig nedrustning

Norge kan selvfølgelig bli enig med andre stater, for eksempel Sverige, om å slutte seg til samtidig. Det samme kan to atomvåpenstater, for eksempel India og Pakistan, eller USA og Russland. Eller alle fire kan slutte seg til samtidig.

Gjensidig nedrustning forutsetter at enkeltstater går foran ved å signalisere at de ønsker et forpliktende samarbeid om nedrustning.

Dessverre er det liten interesse for dette i dagens internasjonale klima. Atomvåpenstatene, inkludert våre allierte, viser liten vilje til å ruste ned eller forhandle om nedrustningsavtaler. I stedet moderniserer de og ruster opp atomvåpenarsenalene sine, stikk i strid med Ikkespredningsavtalen.

Slik setter de også ikkespredning og den normative effekten ikkespredningsavtalen har i fare. Frustrasjon over at atomvåpenstatene ikke respekterer sine forpliktelser til nedrustning var en viktig beveggrunn for prosessen som ledet fram til FNs atomvåpenforbud.

Stigmatisere våpentyper

Atomvåpenstatene står fritt til å inngå og iverksette nedrustningsavtaler før de slutter seg til forbudet. I tillegg kan de forhandle frem avtaler om nedrustning som vedtas som protokoller til forbudstraktaten. FNs atomvåpenforbud gir også stater mulighet til å slutte seg til og ruste ned uten at andre stater gjør det. For eksempel kan Nord-Korea ruste ned uten at de andre statene nødvendigvis må gjøre det samme.

Les også: FrP og Høyre reagerer på at Norge som eneste Nato-land ikke støtter opp om alliansens kjernevåpenstrategi

Å påstå at FNs atomvåpenforbud legger opp til ensidig nedrustning innebærer dermed også å påstå at statene som har sluttet seg til, som Østerrike, New Zealand og Irland ønsker ensidig nedrustning.

Det blir som å påstå at andre multilaterale avtaler, som Biovåpenkonvensjonen eller Kjemivåpenkonvensjonen, legger opp til ensidig nedrustning, da også disse avtalene er bygget opp som standard multilaterale avtaler der stater tilslutter seg på vegne av seg selv. Vi vet at å stigmatisere våpentyper og handlinger har hatt effekt historisk. Enten det er klasevåpen, atomnedrustningsavtaler eller forbud mot slavehandel.

Masseødeleggelsesvåpen

Folk og staters stigmatisering skaper press om avskaffelse. Norge gjør rett i å delta i disse diskusjonene, for forbudets suksess i å skape press er allerede gjeldende på flere fronter. Senest denne måneden ekskluderte KLP flere selskaper på grunn av deres involvering i produksjon av atomvåpen.

En så viktig debatt fortjener at aktørene holder seg for gode til å bruke stråargumenter.

Det er denne stigmatiseringen av atomvåpen og dette presset for nedrustning Norge kan være med å skape ved å slutte seg til FNs atomvåpenforbud. Et nødvendig press for å få atomvåpenstatene til å forhandle om og gjennomføre nedrustning.

Vi kan ikke la de verste i klassen bestemme hvor listen skal ligge. Det gjør vi ikke når det gjelder barnearbeid og tortur, og vi bør heller ikke gjøre det når det gjelder atomvåpen.

En så viktig debatt fortjener at aktørene holder seg for gode til å bruke stråargumenter. FNs atomvåpenforbud legger ikke opp til ensidig nedrustning. Tilslutning til forbudet vil derimot innebære at Norge tar tydelig avstand fra at land, inkludert våre allierte, skal kunne bruke og besitte atomvåpen, verdens verste masseødeleggelsesvåpen.

Powered by Labrador CMS