Nyheter

NYTT MATERIELL: Ifølge sjef for Brigade nord, Terje Bruøygaard, ser brigaden frem til å motta nytt materiell.

Brigadesjefen: Nye kampluftvern-vogner forventes før jul

Videreutvikling av Brigade nord, nye stridsvogner, kampluftvern og ferdigetablering av Porsanger bataljon er blant tingene som løftes frem i statsbudsjettet for 2024.

Publisert

Fredag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024 og for Hæren heter det at «Hæren skal fortsette å utvikle Brigade Nord, med særlig vekt på evnen til å gjennomføre taktiske operasjoner med andre grener og nasjoner.»

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Blant annet er anskaffelsen av moderne stridsvogner i gang, der det er forventet utbetalinger på om lag 118 millioner kroner i 2024. 

I tillegg fortsetter Artilleribataljonen oppbyggingen i tråd med planen for å etablere kampluftvern og innføringen av nye artilleriskyts og nye artillerilokaliseringsradarer, står det i busjettet.

Brigaden gleder seg

Les også: Nytt system skal erstatte dagens minerydderfartøy

Sjef for Brigade nord, Terje Bruøygaard, forteller Forsvarets forum at brigaden ser meget positivt på stridsvognprosjektet og at de gleder seg til å få det nye materiellet. 

Ifølge Bruøygaard vil det ikke komme noe til brigaden i 2024, fordi det er for tidlig, men at brigaden likevel vil begynne å forberede seg.

– Det vi så smått vil begynne med er forberede personellet som vi er avhengige av de kommende årene. Vi ønsker å starte utdanning slik at når vognene kommer så har vi personell som er klar. Dette jobber vi med, sammen med Hærens våpenskole, men har ingen detaljer ennå, sier han.

Les også: Museene skal ut av Forsvaret

Bruøygaard sier det er minst like gledelig at oppbyggingen av Artilleribataljonen fortsetter.

– Allerede før jul forventer vi å ta imot de første kampluftvern-vognene og antar at vi frem mot sommeren vil ha tatt i bruk tre. Deretter er planen å få ytterliggere vogner utover året, sier han og legger til lokaliseringsradar også forventes mot sommeren.

KAMPKLAR: Ifølge sjef for Finnmark landforsvar, Jørn Qviller, er oppdraget å få FLF fullt operativt innen 2028.

Vil muliggjøre vekst av personell og materiell

I statsbudsjettet står det også at oppbyggingen av Porsanger bataljon med støtteelementer ved Garnisonen i Porsanger skal være ferdig etablert i 2025. Avdelingene inngår som del av Finnmark landforsvar.

Sjef for Finnmark landforsvar (FLF), Jørn Qviller, forteller Forsvarets forum at økte tildelinger til Finnmark landforsvar i foreslått statsbudsjett vil gjøre det mulig å få planlagte bygg– og anleggsprosjekter ferdig innen første kvartal av 2025. 

– Det vil muliggjøre videre vekst av personell og materiell til Porsanger bataljon og støtteavdelinger i Finnmark landforsvar, sier han og legger til at oppdraget Finnmark landforsvar har fått er å få FLF fullt operativ innen 2028.

Powered by Labrador CMS