Meninger

ILLUSTRASJONSFOTO: Ofte er det ikke så mye som skal til. Et klapp på skulderen, eller et anerkjennende nikk, skriver HR-sjef Rolland og landstillitsvalgt von Werden. Bildet er fra en oppstilling i forbindelse med dimisjon på Akershus festning.
ILLUSTRASJONSFOTO: Ofte er det ikke så mye som skal til. Et klapp på skulderen, eller et anerkjennende nikk, skriver HR-sjef Rolland og landstillitsvalgt von Werden. Bildet er fra en oppstilling i forbindelse med dimisjon på Akershus festning.

Lager vi nok plass til hverandre i Forsvaret?

Åpenhet om egen psykisk helse er en forutsetning for god soldativaretakelse.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Tirsdag 10. oktober er FNs verdensdag for psykisk helse. Årets tema er «Vi trenger å høre til. Lag plass». 

Å snakke åpent om noe vanskelig en bærer på kan sitte langt inne. Tidligere kompanisjef Simen Berge Størkersen fortalte nylig til E24 om hvordan hans leder møtte ham med takknemlighet da Størkersen sa fra om at han var rammet av depresjon. 

En av grunnene til at han fortalte om det, var plikten man har som ansatt i Forsvaret med sikkerhetsklarering om å opplyse om alt som kan påvirke dømmekraften. 

Størkersens åpenhet går midt i hva Verdensdagen for psykisk helse handler om:

Å normalisere åpenhet, utfordre stigma og utvide samtalen om psykisk helse. 

Hvordan har vi det – egentlig? 

Trenger du noen å snakke med?

Som ansatt eller tjenestegjørende i Forsvaret har du en rekke tilbud dersom du har behov for noen å snakke med: 

  • Forsvaret og Kirkens SOS' «Grønn linje»: Tlf.: 800 30 445.

  • Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK). Her kan du snakke med prest, humanist eller imam. 

  • Forsvarets bedriftshelsetjeneste (FBHT).

  • Personell med Vivat-kurs innen selvmordsforebygging.

  • Sosialsaksbehandler fra Velferden.

  • Nærmeste eller nest nærmeste sjef.

  • Verneombud eller tillitsvalgt. 

  • Fastlegen din. 

Mange, inkludert kronikkforfatterne, opplever at det er høye forventninger i Forsvaret til å være frisk, sterk og velfungerende. Derfor bør Verdensdagen for psykisk helse markere en bevisstgjøring i arbeidshverdagen. 

Ofte er det ikke så mye som skal til. Viktigheten av å stoppe opp, ta oss tid til spørsmål om hvordan andre har det – og å lytte til svaret. 

Et klapp på skulderen, et anerkjennende nikk. Noen foretrekker kanskje en treningsøkt som start på en samtale om et utfordrende tema. Sammen har vi et ansvar for å forebygge taushet.

Å være sterk er faktisk å våge å åpne seg om det som er tungt, fremfor å tenke at en skal tåle alt eller fikse alt selv. 

Kunnskap og fagpersoner

Psykisk helse er ikke ensbetydende med psykisk sykdom. Psykisk helse er noe alle har. Noen ganger er den god, andre ganger er den ikke helt på topp. Mange opplever imidlertid at det er kort vei fra å være åpen om at man har det tungt til at man blir dimittert. 

Tillitsvalgte i Forsvaret erfarer at det er behov for mer kunnskap om psykisk helse i førstegangstjenesten, om alt fra de enklere forholdene til selvmordsforebygging. De fleste av oss trenger av og til å prate med noen som har et utenfra-perspektiv, noen ganger en fagperson, uten at det har betydning for arbeidsevnen. 

I Forsvaret er det mulig for tjenestegjørende å benytte seg av psykologer, kriseteam og stressmestringsteam. 

Forsvarets personell og deres familier kan også ringe gratis «Grønn linje», som er et samarbeid mellom Forsvaret og Kirkens SOS. Her møter du frivillige fra Kirkens SOS som har jevnlig opplæring om Forsvaret.

Meningsfull tjeneste

Våre ansatte og vernepliktige har et meningsfylt samfunnsoppdrag med krav til hver enkelt. Skal vi bevare alt vi har og alt vi er må vi verne om et godt arbeidsmiljø. Både fordi det påvirker Forsvarets operative evne, og hvordan en har det i tjenesten. 

verdensdagen.no finner du mange kreative forslag til hvordan du kan bidra til økt bevissthet og utvide samtalen om psykisk helse. 

Det handler om at vi gir plass til hverandre, bryr oss og tør å dele og å lytte. En god start er at vi lager plass i fellesskapene våre og rommer hverandres ulikheter.

Powered by Labrador CMS