Nyheter:

På landskonferansen skal det endelige Vernepliktsprogrammet 2021-2023 vedtas. Konferansen skal finne sted i juni.

– Mange soldater jobber mer enn det som er fastsatt i bestemmelsene

TVO fremmer et krav om å registrere soldaters arbeidstid, for å få bukt med brudd på arbeidsbestemmelsene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I vernepliktsprogrammet 2021-23, som skal endelig vedtas på landskonferansen i juni, fremmes det et krav om at vernepliktige skal registrere arbeidstid.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Vernepliktsprogrammet er Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) sin overordnede vernepliktspolitikk. Den utarbeides gjennom en demokratisk prossess internt i TVO. Forsvarets Forum har fått et utkast av programmet.

TVO erfarer at mange vernepliktige jobber mer enn det som er fastsatt i Bestemmelser om utskrivning og verneplikt (BUV) Del 5. Bestemmelsene har som formål «å sikre forsvarlig, enhetlig og rettferdig forvaltning av tjenestepliktige mannskaper under førstegangstjenesten».

Vernepliktiges planlagte arbeidsmengde, som er fastsatt i bestemmelsene, er presentert på Forsvarets egne sider. Der står det at «Arbeidstiden i førstegangstjenesten er 42,5 timer per uke. Dette gjelder ikke under øvelser og utdanning, herunder rekruttskole.»

I utkastet fra vernepliktsprogrammet beskrives overtidsarbeid og brudd på bestemmelsene som et problem som TVO får mye tilbakemeldinger om.

«Mange soldater opplever perioder med høy arbeidsbelastning og brudd på arbeidstidsbestemmelsene. TVO erfarer at flere avdelinger ikke følger arbeidstidsbestemmelsene på grunn av mangel på personell, endret beredskap eller økt aktivitet», står det i utkastet.

Registrering av arbeidstid

I vernepliktsprogrammet skrives det at «Tillitsvalgtordningen krever at Forsvaret registrerer soldatenes arbeidstid.»

Mangelen på timeføring resulterer i at problemet blir vanskelig å kartlegge, forklarer Gesine Stoltenberg Graham, hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret, i en mail til Forsvarets Forum.

Hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret, Gesine Stoltenberg Graham, mener registrering av arbeidstid er nødvendig for å kartlegge brudd på arbeidsbestemmelsene.

– Brudd på arbeidsbestemmelsene er et kjent problem i Forsvaret og i Sjøforsvaret. Det at soldater jobber mer enn planlagt er noe TVO på flere nivå har fått henvendelser om over lang tid.

– En av grunnene til at problemet er vedvarende, er at man ikke kjenner omfanget, fordi soldater ikke registreres arbeidstid slik som de ansattes tid gjør.

Registrering av timer er dermed et nødvendig tiltak for å løse problemet, mener hun.

– Å ha et system for å rapportere inn avvik er en forutsetning for å kunne kartlegge problemet og fatte tiltak deretter.

– Intensjonen i vedtaket er tydelig, TVO ønsker å få bukt med brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Forslaget for hvordan å oppnå dette, er foreløpig at arbeidstiden må registreres, forklarer hun.

Ressurskrevende

Forsvarets talsperson Thomas Gjesdal forklarer hvorfor de ikke registrerer arbeidstid for vernepliktige idag, i en mail til Forsvarets Forum.

– Innføring av et sentralt system for planlegging og rapportering av arbeids- og tjenestetid for soldater i førstegangstjeneste, vil kreve betydelig ressurser for utvikling, drift og oppfølging. Dette utelukker imidlertid ikke at arbeidstidsoppfølging for soldater tas med i utviklingen av nye systemer, skriver Gjesdal.

Har du fått med deg denne? Så mye har krigen i Afghanistan kostet

Et sentralt problem rundt overtidsarbeidet, er at det mangler gode kompensasjonsordninger for merarbeidet soldatene gjennomfører, mener TVO.

«Når soldater jobber mer enn hva arbeidstidsbestemmelsene tillater, erfarer TVO at det er store ulikheter til hvordan dette håndteres ute ved Forsvarets avdelinger», skriver de i vernepliktsprogrammet.

Det utdypes videre at «noen får tiden tilbake i ekstra fritid, permdager eller andre goder, men mange opplever å ikke få kompensasjon for ekstra arbeidstid."

– Håper på god debatt

Graham forklarer hvordan TVO Sjøforsvaret har forsøkt å løse problemet.

– Da Forsvaret ikke har et registreringssystem på lik linje med ansatte, har TVO i Sjøforsvaret vært tydelige på at soldater som opplever mye overtidsarbeid i tjenesten skal føre et skyggeregnskap av overtidsarbeid. Det skal kompenseres for i form av fritid eller permisjon ved senere anledning.

– Det er verdt å nevne her at det ikke er alle menige som har muligheten til å benytte seg av kompensasjonsordningen. Det er en midlertidig ordning som fungerer på flere avdelinger i Sjøforsvaret, men den er likevel ikke optimal.

– Vi håper på en god debatt om problemstillingen på Landskonferansen, skriver hun.

Les mer: Forsvaret lanserer app for soldatene

Powered by Labrador CMS