Nyheter

VERNEPLIKTSUNDERSØKELSEN: Den årlige undersøkelsen har til hensikt å måle soldaters trivsel i tjenesten, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Vernepliktsundersøkelsen holdes hemmelig

Vernepliktsundersøkelsen de siste tre årene er unntatt offentligheten. Tillitsvalgtordningen mener at undersøkelsen må gjøres tilgjengelig for alle.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De tre undersøkelsene som var unntatt offentligheten ble publisert og offentliggjort den 2. september 2021 på Forsvarets nettsider.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Vernepliktsundersøkelsen er en årlig undersøkelse som gjøres blant soldater inne til førstegangstjeneste. Hensikten er å måle soldatenes trivsel i tjenesten, arbeidsmiljø, sikkerhet og framtidige karriereplaner i Forsvaret.

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) stiller spørsmål om hvorfor denne undersøkelsen er unntatt offentligheten, og ber om at den publiseres.

På Forsvarets nettsider kan man finne undersøkelsene fra 2014 til 2017. Undersøkelsene fra senere år er ikke tilgjengelig for offentligheten. Forsvarsstaben eier undersøkelsen, men den gjennomføres i samarbeid med Forsvarets mediesenter og Vernepliktsrådet.

TVO, som representerer soldater inne til førstegangstjeneste, mener det er uheldig at den årlige undersøkelsen ikke er offentlig. I et brev til Forsvarsstaben, som Forsvarets Forum har fått innsyn i, kommer de med en klar oppfordring:

«TVO mener at resultatene fra Vernepliktsundersøkelsen er av allmenn interesse, og at undersøkelsen må gjøres tilgjengelig for alle».

MOST-undersøkelsen

Oberstløytnant Grete Thorsby i Forsvarsstaben mener at det er gode grunner til at undersøkelsen ennå ikke er offentliggjort.

– Etter henstilling fra statsråden da han ble orientert om resultat fra vernepliktsundersøkelsen 2020 før sommerferien, har Forsvarsstaben (FST) gjort en ny vurdering om offentliggjøring av resultatet. Undersøkelsen er i utgangspunktet ment for internt bruk for å avdekke faktorer som er med på å påvirke hverdagen til den vernepliktige soldaten inne til førstegangstjeneste, slik at eventuelt tiltak kan iverksettes der det er behov for dette, skriver hun i en mail til Forsvarets Forum.

Landstillitsvalgt Tord Kummeneje Eriksen mener at det vil være positivt for Forsvaret om undersøkelsen hadde vært offentlig.

– Å offentliggjøre undersøkelsen vil øke bevisstheten rundt verneplikt og forvaltning av soldater. Det legger press på Forsvaret, noe som kan øke effektiviteten av tiltak som blir gjort. Media har belyst flere av utfordringene Forsvaret har hatt tidligere, og dermed satt fart på prosjekter som originalt ville tatt lang tid å gjennomføre, skriver Eriksen i en mail til Forsvarets Forum.

Fått med deg denne? Russisk atomubåt fikk motorproblemer i dansk farvann

Eriksen viser til den årlige undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering (MOST) som har vært kilde til mediedekning og samfunnsdebatt. Det har blant annet kommet fram at 46 prosent av kvinner i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering, og det har blitt presentert høye voldtektstall. Debatten som oppstår som en konsekvens av åpenheten har hatt en positiv effekt, mener Eriksen.

– Dette har forårsaket positive holdningsendringer når det kommer til mobbing og seksuell trakassering, skriver han.

Eriksen mener derfor at vernepliktsundersøkelsen burde vært offentlig. Også vernepliktige kan ha nytte av å lese rapporten, mener han.

Spesielt for de tillitsvalgte i avdelingene er det relevant for å kunne anvende informasjonen i undersøkelsen i tiltak som kan virke til det positive.

Utarbeider rapport

Vernepliktsundersøkelsen – som måler trivsel, arbeidsmiljø og sikkerhet – har ikke vært offentlig de siste årene. Men Thorsby forklarer at Forsvarsstaben tenker å presentere funnene for den neste undersøkelsen.

– For at eksterne skal få en større forståelse for funnene i vernepliktsundersøkelsen 2020, vil Forsvaret gi en nærmere forklaring til undersøkelsen når den offentliggjøres. En egen sluttrapport er derfor under utarbeidelse, skriver hun.

Debatten om åpenhet i Forsvaret har vært mye omtalt. Forsvarets presentasjon av sjokktall om mobbing og seksuell trakassering har flere forsvarsansatte snakket høyt om. Brigader Gunn Elisabeth Håbjørg uttrykte at hun var stolt over at Forsvaret var åpen om MOST-undersøkelsens resultater, i et debattinnlegg for Forsvarets Forum i fjor.

«Skal vi klare å få gjort noe med disse utfordringene, så må vi skaffe oss best mulig kunnskap om dem. Og vi må være åpne om hvordan det står til hos oss. Det er det vi gjør når vi gjennomfører MOST-undersøkelsen og forteller åpent og usminket om resultatene av den», skrev hun.

Les mer: Statsministeren åpnet nytt idrettssenter på Ørland

Powered by Labrador CMS