Nyheter:

Soldat på øvelse i Indre Troms i vinter. Flere respondenter i BFOs undersøkelse beskriver utfordrende boforhold i Nord-Norge.
Soldat på øvelse i Indre Troms i vinter. Flere respondenter i BFOs undersøkelse beskriver utfordrende boforhold i Nord-Norge.

BFO-undersøkelse med svakt tallgrunnlag. Tok bare temperaturen, sier organisasjonen

Forsvarssjefen sier likevel at de negative svarene er gjenkjennbare problemstillinger.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Befalets fellesorganisasjon (BFO) har gjennomført en spørreundersøkelse som både NRK og Forsvarets forum gjenga.

NRK skrev kun åtte prosent vil anbefale Forsvaret som arbeidsplass og at hele 40 prosent av de som svarte trodde det var usannsynlig at de fortsatt jobbet i Forsvaret ut 2021. Det samme gjorde Forsvarets forum.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen fulgte opp med et debattinnlegg om at tallgrunnlaget ikke stemmer overens med de undersøkelsene Forsvaret regelmessig gjør.

Til Forsvarets forum opplyser BFO at undersøkelsen lå som et spørreskjema ute på fagforeningens nettsider i fem dager. 206 respondenter svarte på seks spørsmål. Forsvaret har nesten 16.000 ansatte.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Undersøkelsen lå åpent på forbundets nettsider og hvem som helst kunne svare. Av oversikten Forsvarets forum har sett er både folk som ikke er organisert i fagforening og medlemmer av Norges offisers- og spesialistforbund representert blant respondentene.

BFO-leder Jens Jahren sier at de vært helt åpne om at dette har vært en temperaturmåler og at han er klar over at spørreundersøkelse ikke følger krav for validitet.

– Vi har vært helt åpne om at dette har vært en temperaturmåler, for å teste ut. Vi har aldri gjort det før.

Tips?

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Kontakt oss på tips@fofo.no eller journalisten kryptert gjennom appen Signal på +4745204315.

Fortsatt ekte svar

Også Kristoffersen påpeker overfor Forsvarets forum at resultatene fra BFOs spørreundersøkelse ikke er representativ for alle forsvarsansatte. At 206 mennesker av totalt 16.000 ansatte har svart, betyr at det er en veldig stor feilmargin.

Likevel sier han at han tar funnene seriøst.

– Selv om vi stiller spørsmål ved prosentene og validiteten ved undersøkelsen.

– Jeg kjenner igjen problemstillingen og jeg stoler på folkene våre. Når folk sier fra at ting ikke er i orden så stoler jeg på at de ikke er i orden. Så er det hele tiden snakk om prioriteringer, fortsetter han.

Forsvarets forum har sett svarene. Her er noen utdrag:

«Standard på bolig er fra rett etter krigen og har ikke blitt oppusset/vedlikeholdt siden. Det er også tegn må mugg og sopp da vi som bor i bygningen har levert klager. Flere av beboerne inkludert meg selv har blødd neseblod når vi har oppholdt oss i bygget»

«Tilsynelatende alt personell opplever at de jobber 150 % stilling. Arbeidspresset oppleves stort, og det er aldri nok tilgjengelig personell til å gjøre unna alle oppgaver. Likevel pålegges det stadig nye oppgaver, uten at det oppleves at avdelingene ressurssettes ytterligere»

«Jeg føler at jeg kun er en ressurs som skal brukes opp.»

«Vifta på kjøkkenet fungerer ikke og døra på badet går ikke ordentlig igjen. Dårlig plass for to voksne menn å bo med køyeseng. Vanskelig bosituasjon i forhold til privatliv ved siden av Forsvaret.»

Befalets fellesorganisasjon stilte følgende spørsmål: Er det kun en eneste ting som ikke er i orden der du jobber og/eller bor?

Svarene ovenfor er skrevet inn av folk som svarte nei på det spørsmålet.

Overrasket

– Jeg var egentlig litt overrasket, sier BFO-leder Jens Jahren, til Forsvarets forum.

– Saken kom jo egentlig etter en bolig- og kvarterreportasje i Nord-Norge. Men spørsmålet (i spørreskjema, journ. anm) er ikke stilt om det. Spørsmålet er om det er ting man ikke er så fornøyd med, sier han.

Leder i BFO Jens Jahren.
Leder i BFO Jens Jahren.

Han mener at når de stiller spørsmål som fagforening, er det også å forvente at folk svarer om utfordringer.

– Men vi ble også overrasket over hvor mange svar vi fikk og hvor konkrete og direkte de var.

Eiendom, bygg og anlegg

Reportasjen Jahren viser til ble gjort av NRK før jul. I saken besøkte de en korporal på Skjold og BFO fortalte at boforholdene er så elendige mange steder at de ansatte ikke holder ut.

I saken svarte forsvarssjefens pressetalsmann, brigader Eystein Kvarving, at de erkjenner at de henger etter på vedlikehold.

Det sier også forsvarssjef Kristoffersen.

– Hele tilstanden på EBA (eiendom, bygg og anlegg, journ.anm) har vist seg nedadgående over flere år. Vi ser på to ting: Hvordan vi kan utbedre EBA raskt og hvordan vi kan investere i nytt, sier han.

De tre store EBA-prosjektene som ifølge forsvarssjefen har prioritet er:

  • Fullføre Ørlandet
  • Bli ferdig på Evenes innen på august
  • Oppbyggingen av Finnmark landforsvar.

Når det gjelder kaserner og boliger i Indre Troms, på GSV og Porsangmoen er heller ikke tilstanden slik Forsvaret ønsker, forteller Kristoffersen.

I spørreundersøkelsen til BFO har besvarerne oppgitt hvor de holder til.

En som har oppgitt at den tjenestegjør ved GSV har blant annet skrevet:

«Boligtildeling - legger ikke opp til å stifte familie, eller få samboer til å flytte Nordover. Bolig/kvarterantall, samt standard på 3 5 kvarter. Rundt 20 stk bor på brakkerigg uten kokemuligheter. Forsvarsbygg løser heller ikke innmeldte problemer.»

Arbeidstid

Et tema som stadig går igjen i svarene på BFOs undersøkelse, handler om arbeidstid. Flere har tatt opp at tillegg som utgjør en stor del av lønnen dere, ikke regnes som pensjonsgivende.

– Det ble jo brudd rundt forhandlingen rundt pensjonsgivende tillegg i fjor. Det jobbes videre med av forsvarsstab og Forsvarsdepartementet hva som skal være pensjonsgivende. Det er en sak som pågår som vi ser hvordan vi kan ta videre, sier Kristoffersen.

Forsvarssjefen trekker også frem at arbeidsbelastning også er et av funnene i medarbeiderundersøkelsen.

– At de opplever ujevn arbeidsbelastning og dette henger igjen sammen med brudd på arbeidsmiljøloven. Disse bruddene prøver vi å få ned, sier forsvarssjefen.

– Det er viktig at vi nå i dypeste fredstid forholder oss til de lovene som gjelder for å ivareta personellet, fortsetter han.

En respondent beskriver utfordringen med lønn når man arbeider på fartøy til BFO:

«Dette har blitt vanlig nå for å ha tilstedeværelse i Nord-Norge. Men på større fartøy kan ikke alle som er på jobb ha vakt, dermed er du på jobb 8-16 og får beskjed om at du har vanlig arbeidshverdag, men du har ingen mulighet til å dra hjem når arbeidsdagen er over. Det føles ikke riktig å være på grunnlønn når du ikke har mulighet til å se familien eller ha en vanlig hverdag.»

Nyanserer bildet

BFO-leder en sier han setter pris på at mange har tatt seg tid til å dele sine tanker og skrive så mye som de har gjort. Han mener uansett at det er naturlig at folk svarer annerledes på undersøkelsen som sendes ut av arbeidsgiver enn de svarer på spørsmålene fra fagforeningen.

– Jeg vil jo si at mye av styrken i samarbeidet ligger i at vi faktisk får ulike tilbakemeldinger. Så vi etterpå kan sammenstille det. Det er kanskje da vi får det mest nyanserte og riktige bildet.

BFO har ikke spurt om eller påstått at folk ikke trives i Forsvaret, påpeker Jahren.

– Har det kommet fram noe i undersøkelsen som dere ikke var kjent med fra før?

Nei, det vil jeg ikke si. Det er en del som tar opp lønsspørsmål, det er en del frustrasjon over OMT, det er mange som tar opp den generelle insentivstrukturen. Den er noen som er på dette med karrieremuligheter, og det er jo forhold som tas opp hos oss jevnlig.

Spørreskjemaet til BFO lå ute mellom 16. og 20. desember 2020. Det ble delt på deres hjemmesider og på Facebook. Hvem som helst kunne svare. 206 svar kom inn fra hele landet og alle tre forsvarsgrener. Av de 206 svarene, skrev 16 respondenter at de i all hovedsak er fornøyde.

Powered by Labrador CMS