Meninger

PRIVATISERING: Dessverre har privatiseringen medført at det er alt for få renholdere igjen til å utføre dette viktige arbeidet, skriver Kjersti Barsok og Anita Johansen.
PRIVATISERING: Dessverre har privatiseringen medført at det er alt for få renholdere igjen til å utføre dette viktige arbeidet, skriver Kjersti Barsok og Anita Johansen.

Vi trenger flere ansatte som jobber med renhold

Forsvaret må ansette nye renholdere i tillegg til de som overdras fra andre virksomheter.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Regjeringserklæringa følger opp lovnadene fra valgkampen og slår fast at renholdet i Forsvaret skal tas tilbake i egen regi. Dette er en klok beslutning som er til det beste for alle som har sitt daglige virke i forsvarssektoren.

Prosessen må gjennomføres på en måte som sikrer at den enkelte renholder føler seg ivaretatt, og er trygg på at hen ikke risikerer å tape på endringene.

For Forsvaret, beredskapen og nasjonal sikkerhet er det å foretrekke at renholdet i Forsvaret er i egenregi. Å ha egne ansatte sikrer kontinuitet, minsker administrasjonskostnader og byråkrati samt forbedrer sikkerheten. For den enkelte renholder kan likevel det å bytte arbeidsgiver og utsettes for ei ny omstilling oppleves som en belastning.

Renholderens rettigheter og arbeidshverdag må settes i første rekke når regjeringa nå følger opp lovnaden om å avslutte privatiseringa og ansette renholderne der de hører hjemme, altså i forsvarssektoren.

Opparbeidede rettigheter

Den nye forsvarsministeren må dermed sikre at tilbakeføringa av renholdet til sektoren skjer gjennom virksomhetsoverdragelse. Dette sikrer at dagens renholdere beholder sine jobber og opparbeidede rettigheter. Prosessen må gjennomføres på en måte som sikrer at den enkelte renholder føler seg ivaretatt, og er trygg på at hen ikke risikerer å tape på endringene.

Som en del av virksomhetsoverdragelsen må den enkelte ansatte gis muligheten til å reservere seg mot å bytte arbeidsgiver og heller bli i det firmaet der de i dag har sitt ansettelsesforhold.

Faste stillinger

Noen ansatte i firmaene deler kanskje arbeidshverdagen sin mellom Forsvaret og andre oppdragsholdere. Disse bør gis muligheten til en fast og hel stilling i forsvarssektoren skulle de ønske det.

Forsvaret har behov for kompetansen og erfaringen til alle renholdere som i dag leverer tjenestene til etaten. Dessverre har privatiseringen medført at det er alt for få renholdere igjen til å utføre dette viktige arbeidet.

Les også: BFO: – Norge bør vurdere å droppe ISS-samarbeid

Renholderne skal nå rekke over stadig større arealer og har fått tilført flere arbeidsoppgaver. Det må derfor foretas en gjennomgang av hvor mange årsverk det trengs for å ha et godt renhold i forsvarssektoren. Samtidig som det sikres et forsvarlig arbeidsmiljø for de som utfører renholdet.

Flere ansatte gir kvalitet

Vi vet med sikkerhet at det kreves flere ansatte enn det som i dag jobber med renholdet for å oppnå en kvalitet som tilfredsstiller Forsvarets behov. Det må derfor ansettes nye renholdere i tillegg til de som overdras fra andre virksomheter.

Dessverre har privatiseringen medført at det er alt for få renholdere igjen til å utføre dette viktige arbeidet.

Vi håper statsråden prioriterer denne saken og legger rette for en prosess som i varetar renholdernes rettigheter og arbeidshverdag, og involvere fagforeningene på en god måte.

Vi ser fram til å gjøre vår del for at prosessen skal være så smidig og rask som mulig.

Powered by Labrador CMS