Nyheter

LEDIG STILLING: Her skal den nye sjefen for Forsvarsstaben arbeide.

Dette skal til for å bli ny sjef for Forsvarsstaben og Forsvarets operative hovedkvarter

Til høsten går både Elisabeth Natvig og Yngve Odlo av som henholdsvis sjef for Forsvarsstaben og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Her er kriteriene deres etterfølgere må innfri.

Det er to av Forsvarets mest toneangivende stillinger som nå skal besettes, og begge har tiltredelsesdato 1. desember i år.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarets forum har tidligere publisert søkerlistene.

Her kan du lese hvem som vil bli den nye sjefen for Forsvarsstaben.

Her kan du lese hvem som vil bli den nye sjefen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Begge stillingene hadde søknadsfrist i mars. Det er ikke klart når det blir offentlig kjent hvem som får stillingene, men det kunngjøres etter statsråd.

Forsvarsstaben

Natvigs jobb er lyst ut på følgende måte:

«FST er forsvarssjefens ledelsesapparat. Som en del av FST bistår du forsvarssjefen med å planlegge, styre og følge opp hele virksomheten til Forsvaret – alt fra styrkeproduksjon til operasjoner og støttevirksomhet. FST har ansvaret for å gjennomføre oppdrag, følge opp beslutninger og ivareta arbeidsgiveransvaret i Forsvaret

Tjenestestedet for stillingen er i Oslo, og det er en tidsbegrensning på mellom 3 og 5 år.

Det er to utdannelseskrav til stillingen; videregående offisersutdanning og høyere offisersutdanning.

I tillegg etterspørres det relevant stabstjenesteerfaring og relevant ledererfaring.

Det er også flere bør-krav til stillingen:

 • Relevant internasjonal tjenesteerfaring
 • Relevant operativ tjenestebakgrunn
 • Relevant stabstjenesteerfaring fra Forsvarsdepartementet og/eller Forsvarsstaben
 • Erfaring fra strategisk planarbeid vil bli tillagt vekt

I stillingen som sjef for Forsvarsstaben etterspørres det også noen personlige egenskaper:

 • Meget god evne til å forstå strategiske og komplekse problemstillinger
 • Meget gode analytiske evner og stor personlig integritet
 • Meget gode lederegenskaper
 • Meget god helhetsoversikt og vurderingsevne
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy arbeidskapasitet og meget god gjennomføringsevne
 • Systematisk og målrettet
 • Må i tidligere stillinger ha vist god evne til resultatoppnåelse

Kandidatene må få minst nivå 3 på de fysiske testene.

Forsvarets operative hovedkvarter

Odlos jobb er lyst ut på følgende måte:

«Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) er et moderne hovedkvarter med ansvar for å planlegge og lede militære operasjoner. Hovedkvarteret leder Forsvarets operasjoner i inn- og utland og samarbeider tett med sivile myndigheter og organisasjoner.»

Tjenestestedet for stillingen er Reitan, og tidsbegrensningen på stillingen er mellom 3 og 5 år.

Det er to utdannelseskrav til stillingen; videregående offisersutdanning og høyere offisersutdanning.

I tillegg etterspørres det relevant stabstjenesteerfaring og relevant ledererfaring fra operativ ledelse.

Det er også flere bør-krav til stillingen:

 • Relevant internasjonal tjenesteerfaring
 • Erfaring fra fellesoperativt hovedkvarter, nasjonalt og/eller internasjonalt
 • Relevant stabstjenesteerfaring fra Forsvarsdepartementet og/eller Forsvarsstaben

Personlige egenskaper:

 • Meget god innsikt i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, spesielt nordområdene
 • Meget gode analytiske evner og stor personlig integritet
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Meget gode lederegenskaper
 • Meget god helhetsoversikt og vurderingsevne
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy arbeidskapasitet og meget god gjennomføringsevne
 • Systematisk og målrettet
 • Må i tidligere stillinger ha vist god evne til resultatoppnåelse
 • Det er krav til nivå 3 på fysiske tester.

Powered by Labrador CMS