Nyheter:

Huitfeldt: Hvorfor er ikke Stortinget informert om F-35s potensielle kostnadssprekk?

En slik kostnadssprekk vil føre til at andre investeringsprosjekter blir påvirket, sier utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap)

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap) har stilt et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om kampflyene F-35s kostnader.

«Kampflyprogrammets leder, generalmajor Morten Klever, skriver i en e-post gjengitt i BT 23.04.19 at de siste anslagene «tyder på at kampflyanskaffelsen ikke kan holde seg innenfor styringsmålet når valutaeffekten regnes inn i kostnadsrammen».»

– Hvorfor har forsvarsministeren valgt ikke å informere Stortinget om dette i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019? Skriver Huitfeldt i spørsmålet til ministeren.

Påvirker andre investeringer

Komitélederen skriver videre at dersom kampflyanskaffelsen ikke holder seg innenfor styringsmålet innebærer dette at det må brukes av usikkerhetsavsetningen. 

«Stortinget har forutsatt at en eventuell bruk av usikkerhetsavsetningen skal skje over Forsvarets egne budsjetter uten noen ekstra tilleggsbevilgning. Langtidsplanen for Forsvaret er allerede underfinansiert, og økte kostnader for kampflyprogrammet vil med nødvendighet gå utover andre investeringsprosjekter.​» Skriver hun til statsråden.

– Jeg klarer ikke å se hvordan Forsvaret skal makte å finansiere dette på egen hånd. Det vil medføre dramatiske konsekvenser for Forsvarets operative evne, sa leder Jens Jahren i Befalets fellesorganisasjon til Bergens Tidene da kostnadssprekken ble kjent.

Høyst relevant

Norge besluttet å gå til anskaffelse av 52 nye kampfly av typen F-35 og den forventet kostnaden for anskaffelsen, basert på en valutakurs på 8,44, var på 81,3 milliarder 2018-kroner. Levetidskostnadene er beregnet til over 270 milliarder, inkludert anskaffelseskostnadene.

Huitfeldt mener det er høyst relevant for Stortinget å bli opplyst om at styringsmålet etter all sannsynlighet ikke nås. 

«At vi sannsynligvis ikke når styringsmålet er interessant informasjon både for Stortinget og offentligheten for øvrig, og jeg ber derfor om en begrunnelse for den manglende omtalen.» skriver komitélederen.

F-35 er et såkalt multirollefly, som vil si at det er bygget for å kunne løse en rekke ulike oppdrag, både alene og sammen med andre. Kampflyene skal erstatte dagens F-16-fly, som fases ut fra 2019. F-35 kan utføre langt flere oppdrag uten støtte fra andre fly eller bakkestasjoner enn hva F-16 kan. Det skal leveres seks fly i året fram til 2025. F-35 settes sammen på Lockheed Martins fabrikk i Fort Worth i Texas, USA.
Powered by Labrador CMS