Meninger

PÅ NULL: Til tider er store deler av energisystemet satt ut av spill, som her, etter et russisk angrep på et av ukrainske DTEKs kraftverk 1. april.

Viktig støtte til ukrainsk energisektor

Når freden kommer, vil norske selskaper kunne spille en viktig rolle for å realisere Volodymyr Zelenskyjs visjon.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Angrep mot kritisk energiinfrastruktur er en del av krigshverdagen i Ukraina. Norsk energinæring har siden starten støttet arbeidet med å holde det ukrainske energisystemet i gang. Det skal vi fortsette med. 

Sikker og stabil energiforsyning er en grunnleggende innsatsfaktor for alle andre samfunnsfunksjoner. Derfor gjennomfører Russland regelmessige angrep på kritisk energiinfrastruktur som kraftverk og strømnett i Ukraina. 

Til tider er store deler av energisystemet satt ut av spill, med alvorlige konsekvenser for hele det ukrainske samfunnet. 

Utømmelig behov for utstyr

Samtidig har ukrainerne, til tross for kontinuerlige angrep, vist en imponerende og utrettelig evne til å holde mest mulig av energisystemet i gang. Denne jobben er livsviktig og gjøres ofte med både liv og helse som innsats. Så lenge krigen pågår må vi støtte våre ukrainske venner i dette arbeidet. 

Behovet er bortimot utømmelig, og norske energi- og strømnettselskaper har sendt mange laster med elektromateriell til Ukraina. Noen eksempler er donasjoner av aggregater, generatorer, kabler, høyspentbrytere, kjøretøy og diverse annet viktig materiell. Hittil har over 50 norske aktører bidratt, noe som i europeisk sammenheng plasserer norsk energinæring høyt på listen over bidragsytere. 

For å gi best mulig bistand på dette feltet foregår det et tett og godt samarbeid mellom Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og REN AS. Sistnevnte er eid av over 60 norske strømnettselskaper, og har spisskompetanse på samarbeid om energisystemet, inkludert nettopp beredskap. 

Hensikten er å koordinere innsatsen og å sørge for at støtten passer ukrainske behov. Ingenting blir sendt før Ukraina takker ja til det spesifikke materiellet.

Behov for opptrapping

Framover må denne bistanden fortsette med uforminsket styrke. Samtidig er det begrenset hvor mye ekstra- og overskuddsmateriell Norge kan sende uten at det går utover egen forsyningssikkerhet. Derfor må vi også trappe opp støtten og i større grad også inkludere direkte økonomiske donasjoner, slik at nødvendig materiell kan kjøpes inn av ukrainske energimyndigheter. 

I den anledning har nevnte REN, sammen med oss i Fornybar Norge og Samfunnsbedriftene -Energi, nylig sendt ut en oppfordring til våre medlemmer om økonomisk støtte over flere år. 

Dette vil bidra til forutsigbarhet og hjelpe Ukraina i arbeidet med å opprettholde en mest mulig robust energiforsyning. Flere har allerede svart positivt på anmodningen. Det er svært gledelig, og det bidrar til å gi et viktig signal om at norsk energisektor er villige til å bistå ukrainerne så lenge det trengs. 

Den norske innsatsen blir også lagt merke til. Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har tidligere uttrykt stor takknemlighet for bistanden på energifeltet: «Med slike venner er jeg sikker på at vi vil sørge for strøm til hvert ukrainske hjem», uttalte han på sosiale medier i slutten av 2022. 

Zelenskyjs visjon

Når krigen en dag tar slutt står vi også ovenfor det største gjenoppbyggingsprosjektet i Europa siden andre verdenskrig. FN har i den sammenheng anslått at gjenoppbyggingen av energisektoren vil kreve minst 47 milliarder dollar i investeringer. Det var også noe av grunnen til at president Zelenskyj var svært opptatt av å møte norsk energinæring da han gjestet Norge like før jul. 

Han forbereder seg på den dagen når russerne er ute av Ukraina. Hans visjon er å gjenoppbygge landet, knytte det til Europa og ikke minst å bygge opp en grønn, fremtidsrettet og fornybar energisektor. 

Norge er et lite land, men innen fornybar energi er vi store. Vi har verdensledende selskaper på en rekke sentrale områder og bred erfaring innen områder som fornybar produksjon, energiinfrastruktur og høyteknologiske løsninger for optimalisering av kraftsystemet. Når freden kommer, vil norske selskaper kunne spille en viktig rolle for å realisere Zelenskyjs visjon. 

Powered by Labrador CMS