Nyheter

RIK HISTORIE: Direktør Erling Kjærnes sier at Forsvarets museer nå ønsker å formidle hele festningens 350 årige historie på en ny og innovativ måte i 2. etasje i Hovedfortet, som han her er avbildet foran: – Forsvarets museer har i snart 30 år arbeidet for å tilgjengeliggjøre Oscarsborg festning for
alle. Dette arbeidet skjøt fart da festingen ble nedlagt i 2002. Formålet har hele tiden vært å
formidle festingens historie som en helt sentral del av vår felles kulturarv. Ikke minst til unge
mennesker og kommende generasjoner, sier Kjærnes.
RIK HISTORIE: Direktør Erling Kjærnes sier at Forsvarets museer nå ønsker å formidle hele festningens 350 årige historie på en ny og innovativ måte i 2. etasje i Hovedfortet, som han her er avbildet foran: – Forsvarets museer har i snart 30 år arbeidet for å tilgjengeliggjøre Oscarsborg festning for alle. Dette arbeidet skjøt fart da festingen ble nedlagt i 2002. Formålet har hele tiden vært å formidle festingens historie som en helt sentral del av vår felles kulturarv. Ikke minst til unge mennesker og kommende generasjoner, sier Kjærnes.

Forsvarets museer: – Feil å privatisere det viktigste kulturminnet på Oscarsborg

OSCARSBORG (Forsvarets forum): Festningshotellene AS ønsker å bygge 16 hotellrom i Hovedfortet. Både Forsvarets museer og kommandanten på øya er sterkt imot planene.

Publisert Sist oppdatert

Krigsskipet Blücher ble senket her 9. april 1940. Nå er festningen kulisse for en drakamp mellom en museumsdirektør og en hotellaktør.

– Jeg mener det er feil å privatisere det viktigste kulturminnet på Oscarsborg, sier direktør ved Forsvarets museer, Erling Kjærnes.

Forsvarets forum er med Kjærnes og Oscarsborg-kommandant Per Egil Grimstad på omvisning på den tidligere kystartillerifestningen ved Drøbaksundet.

Hovedfortet brukes i dag delvis til museum drevet av Forsvaret, og delvis til selskapslokaler i regi av Festningshotellene.

Imidlertid står en stor del av Hovedfortet tomt og ubrukt. Forsvarsmuseet ønsker å lage utstillinger i de gamle kasernene, mens Festningshotellene vil ha hotell.

Tony Eide er daglig leder og styreleder i Festningshotellene, et selskap som driver historiske hoteller.

– Lukket for allmennheten

I mai lanserte Eide en mulighetsstudie med planer om 16 hotellrom eller suiter i Hovedfortets andre etasje:

Festningshotellenes visjon er at «prosjektet skal bidra til historie- og kulturformidling, så vel som å tjene dagens behov for innkvartering av høyt sikkerhetsnivå.»

Kjærnes mener på sin side at dersom Eides planer blir realisert vil borggården i praksis bli lukket for allmennheten.

Kjærnes viser til at Festningshotellene i dag leier cirka 11.000 kvadratmeter på Oscarsborg, og foreslår at Eide heller kan utvide sitt eksisterende hotell, eller ta i bruk skolekasernen, som hotellet allerede disponerer.

SKOLEKASERNEN: Forsvarets museer foreslår at Festningshotellene kan lage hotell i skolekasernen fremfor å bygge hotellrom i Hovedfortet, som blant annet vil innebære plassering av bad og vakuumtoaletter i etasjen over museets utstilling.
SKOLEKASERNEN: Forsvarets museer foreslår at Festningshotellene kan lage hotell i skolekasernen fremfor å bygge hotellrom i Hovedfortet, som blant annet vil innebære plassering av bad og vakuumtoaletter i etasjen over museets utstilling.

Museumsdirektøren understreker at inngrep i Hovedfortet vil kreve dispensasjon fra Riksantikvaren, og legger til at i motsetning til hotellet har museet minimale behov for inngrep i kulturminnet.

– Vi kjenner ikke til saken, men vil følge den tett, skriver seksjonssjef Linda Veiby hos Riksantikvaren i en e-post til Forsvarets forum.

– Skånsom plan

Ifølge Tony Eide driver Festningshotellene i dag nesten 30 prosent av Hovedfortet. Han peker på at det historisk sett aldri har vært museum i disse lokalene, men forlegning.

– Veldig lite av Hovedfortet er i dag tilgjengelig for publikum. Det har vært utgangspunktet for at Forsvarsbygg i sin tid ba oss se på mulighetene for å ta større deler av festingen i bruk, sier Eide til Forsvarets forum.

Eide mener at ordet «suite» egentlig bare er en betegnelse på en romstørrelse: Det å bo i Hovedfortet er noe han ønsker at alle skal få oppleve.

– Vi presenterer en skånsom plan som ikke forringer bygget, men utvikler fortet på en god måte. Bortsett fra noen måneder på sommeren er det bare hotellgjester som reiser ut til denne øya.

Eide sier at tusenvis av besøkende på Oscarsborg gjennom Festningshotellenes virksomhet får oppleve ordresalen, salongene og festsalen i Hovedfortet.

– Den største kunden vår er Forsvaret selv. Dette hotellprosjektet er basert på dialog rundt behovet til forsvarssektoren.

– Forsvarets museer mener at dere kan ta i bruk skolekasernen i stedet for Hovedfortet?

– Alt er mulig, men skolekasernen ville blitt et mye større og dyrere prosjekt, sier Eide, og legger til at han ser for seg «en stor grad av privat finansiering i en bygningsmasse som det ikke kan settes sikkerhet i.»

– Mulighetsstudien for Hovedfortet er et samarbeidsprosjekt og rommene ligger godt til rette, sier Eide, som anslår at Festningshotellene kan investere 40-50 millioner i prosjektet.

HOVEDFORTET: Sjef for Forsvarets museer Erling Kjærnes viser frem et av rommene i Hovedfortets 2. etasje der Festningshotellene ønsker å bygge suite. «Forslaget om å omgjøre Hovedfortet til et eksklusivt hotell utfordrer både kulturminnets verdighet og allmennhetens interesser,» skriver Kjærnes i et debattinnlegg i Østlandets blad.
HOVEDFORTET: Sjef for Forsvarets museer Erling Kjærnes viser frem et av rommene i Hovedfortets 2. etasje der Festningshotellene ønsker å bygge suite. «Forslaget om å omgjøre Hovedfortet til et eksklusivt hotell utfordrer både kulturminnets verdighet og allmennhetens interesser,» skriver Kjærnes i et debattinnlegg i Østlandets blad.

Kommandanten: – Utilgivelig feilgrep

Debatten om Hovedfortet har rast i lokalavisen. En av deltagerne er orlogskaptein Per Egil Grimstad, kommandant på Oscarsborg festning og sjef for festningsmuseet.

«Det vil være et utilgivelig feilgrep dersom staten som eier skulle tillate at dette anlegget i praksis privatiseres», skriver Grimstad i et debattinnlegg i Østlandets blad.

Grimstad skriver at Forsvaret har anmodet Forsvarsbygg om å leie arealer i Hovedfortet, direkte over museets nåværende utstillinger:

«Overraskende nok kan det virke som om Forsvarsbygg foretrekker å leie ut det samme arealet til Festningshotellene og dermed understøtte planene for omdanning av Hovedfortet til "Europas mest unike hotell"», skriver Grimstad.

Ligger ikke på bordet

Saken ligger ikke på Forsvarsdepartementets bord, og man har dermed ikke tatt stilling til en slik eventuell problemstilling, opplyser kommunikasjonsrådgiver Marita Hundershagen i Forsvarsdepartementet i en e-post til Forsvarets forum.

«Det er generelt viktig å se helhetlig på alle saker, der ulike forhold og interesser vurderes. Det er i første omgang Forsvarsbygg som må gjøre denne vurderingen ved eventuelle interessekonflikter knyttet til leie av sektorens bygg og anlegg,» skriver Hundershagen.

– Helhetsperspektiv

Frode Vik Jensen, kommunikasjonsdirektør i Forsvarsbygg, skriver i en e-post til Forsvarets forum at festningene er samfunnsinstitusjoner som bygger forståelse og forsvarsvilje i befolkningen, og at levende festninger er gode festninger.

«På Oscarsborg har vi en rekke langsiktige leieavtaler med gode partnere som alle bidrar med både ressurser, tilbud og opplevelser. Hotellet, Oscarsborgoperaen, Gjestehavna, Havnekroa, Redningsselskapet, museumsvirksomheten og flere andre bidrar til å skape den helheten vi kan tilby befolkningen på Oscarsborg.»

«Kommandantens partsinnspill for en enkelt leietaker bør ses i dette perspektivet. Vi har registrert at han har uttalt seg i sterke ordelag for én enkelt leietaker, og mot en annen. Vi vil ikke kommentere utspillet spesielt, men Forsvarsbygg mener det er viktigere å ha et helhetsperspektiv når slike vurderinger gjøres,» skriver Jensen.

Jensen skriver videre at det pågår en dialog mellom Forsvarsbygg og Forsvarsstaben for å finne gode helhetlige løsninger som ivaretar en fortsatt god sameksistens.

«Forsvarsbygg ønsker å tilrettelegge for at museet kan benytte Oscarsborg på en god måte, i fortsatt samspill med hotellet og andre aktører. Da kan også fremtidige generasjoner se og oppleve Oscarsborg som en attraktiv og utdannende destinasjon.»

Oscarsborg festning

  • En tidligere kystartillerifestning og befalsskole ved Drøbaksundet i Frogn kommune.
  • Hovedanlegget ble bygd mellom 1845 og 1855 på øya Søndre Kaholmen.
  • Oscarsborg ble etablert for å beskytte Oslo sjøveis og er særlig kjent for hendelsene den 9. april 1940. Da senket festningen den tyske krysseren Blücher og bidro med dette sterkt til å forsinke okkupasjonsmaktens overtakelse av hovedstaden. Forsinkelsen bidro til å gi Kongen, regjeringen og Stortinget mulighet til å evakuere.
  • Den mest kjente delen av festningen ligger på Søndre Kaholmen, men det historiske anlegget er langt mer omfattende, med betydelige anlegg blant annet på begge landsidene. Oscarsborg er i dag museum, rekreasjonsområde og kulturdestinasjon. Kilde: Store norske leksikon.
Powered by Labrador CMS