Meninger

Jeg har full tillit til at hver av oss vet hvor grensene går, både når det gjelder behandling av gradert informasjon og sensitive opplysninger, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Åpenhet og debatt - ja takk!

For å sikre at Forsvaret utvikler seg i riktig retning er åpenhet og debatt helt vesentlig, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Torbjørn Bongo reiser det viktige og gode spørsmålet om hvorvidt det er takhøyde i Forsvaret og om vi ønsker debatt.

La det ikke være tvil om at det for meg er et klart ja på begge spørsmål. Forsvarets legitimitet og forankring i befolkningen er helt sentralt for forsvarsviljen. I sitt innlegg setter Bongo ord på noe mange av oss tenker på. Hvor går grensen mellom lydighet og lojalitet? Når blir det illojalt mot våre felles mål å ikke si ifra om noe den enkelte mener er feil?

Er våre retningslinjer og regler til hinder for åpenhet? Nei, ikke i det hele tatt. Vi skal være mest mulige åpne om det vi kan.

For meg er det et opplagt krav om at vi holder oss innenfor lover og regler. Gradert informasjon og informasjon merket «unntatt offentligheten» skal ikke deles med eksterne. Interne arbeidsdokumenter som for eksempel delutredninger, bør heller ikke deles før saken er ferdigbehandlet og helheten er ivaretatt. Er våre retningslinjer og regler til hinder for åpenhet? Nei, ikke i det hele tatt. Vi skal være mest mulige åpne om det vi kan.

Respekt og ansvar

Jeg har snakket og skrevet mye om verdier. Forsvarets verdier, respekt, ansvar og mot, er mer enn en rettesnor i alt vi gjør. Det er verdiene våre som gjør oss solide. Måten vi lever ut verdiene våre på er avgjørende for om vi har, får eller mister tillit. Forsvaret er helt avhengig av å ha tillit i befolkningen og hos våre folkevalgte.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Et solid forsvar er nødvendig først og fremst for å unngå alt som kan true vår frihet, vårt demokrati og den freden vi har hatt siden 2. verdenskrig ble avsluttet for mer enn 75 år siden.

Les også: At «utro tjenere» skal ha lekket interne dokumenter fra Forsvaret, bekymrer også forsvarssjefen.

Da jeg begynte i Forsvaret, hadde de fleste familier i Norge enten nære som hadde opplevd krigen, eller noen enda nærmere som hadde tjenestegjort i Forsvaret i tiden etterpå. Forsvaret har blitt redusert både i volum og i antall tjenestesteder siden den gang. Det er viktigere enn på lenge at Forsvaret aktivt informerer og er åpent om alt vi er.

For å sikre at Forsvaret utvikler seg i riktig retning er åpenhet og debatt helt vesentlig.

Forsvaret, som alle organisasjoner, må utvikle seg kontinuerlig for å være relevant. Utvikling for å være best mulig rustet for å løse oppdrag hver dag og i fremtiden. For å sikre at Forsvaret utvikler seg i riktig retning er åpenhet og debatt helt vesentlig. Det er meningsutvekslingen som leder oss til de gode beslutningene. Det er gjennom debatt vi får testet våre meninger, får frem nye synspunkter og finner de beste løsningene.

Delta i debatten

Jeg ønsker en bredest mulig debatt om Forsvaret, og jeg oppfordrer alle ansatte i Forsvaret til å delta med egne synspunkter, både internt og offentlig. Selv har jeg opplevd stor takhøyde i Forsvaret. Jeg håper de aller fleste har samme erfaring. Da jeg startet arbeidet med boken «Jegerånden», for snart fire år siden, fikk jeg utelukkende positiv støtte til å skrive. Både fra det spesialstyrkemiljøet jeg skulle basere mye av boken på og fra forsvarsledelsen.

Les også: Forsvarssjefen står for alt i boka

Jeg var åpen om bokprosjektet fra starten av. Jeg opplevde aldri at jeg ble pålagt noen begrensninger i forhold til hva jeg kunne skrive om. Mine sjefer stolte på mine vurderinger. Jeg har også opplevd stor åpenhet i samarbeidet med våre tillitsvalgte og arbeidstakerorganisasjonene. Samarbeid og involvering av våre arbeidstakerorganisasjoner i viktige saker bidrar til bedre beslutninger. Jeg er overbevist om at det er sammen vi finner de beste løsningene, men det fordrer en åpen og god debatt.

God huskeregel

Åpenhet og debatt fordrer også ansvarlighet. Saker som enten er graderte etter sikkerhetsloven, eller inneholder personopplysninger, er saker som ikke er for alle, hverken internt i Forsvaret eller offentligheten. «Tenk - trykk - tal» stod det skrevet på plakater over de gamle telefonene i Forsvaret. Det er en god huskeregel. I tillegg er det alltid en god ide å rådføre seg med nærmeste sjef, en kollega eller tillitsvalgt før noe publiseres. Det meste blir bedre i samspill og samråd med flere, det være seg alt fra språkbruk og ordvalg til å sikre at det som offentliggjøres ikke bryter med taushetsplikten.

Våre arbeidstakerorganisasjoner er gode på akkurat denne balansegangen. De tillitsvalgte står hver eneste dag i vanskelige saker som må ta hensyn til både personvern og sikkerhetsloven. Derfor har våre tillitsvalgte god erfaring med å håndtere sensitive saker.

Leverer hver dag

Debatten om Andøya og Evenes har pågått i mange år, og jeg forstår det store engasjementet. Da jeg gikk på som forsvarssjef var det første jeg gjorde å reise til Andøya. Den kompetansen og det gode miljøet som er hos 333 skvadronen og støtteapparatet er verdt turen alene. I tillegg leverer folkene våre på Andøya hver eneste dag, selv i en vanskelig omstilling.

Norge og Forsvaret er helt avhengig av våre maritime patruljefly. Derfor er jeg fornøyd med at det er bestemt at vi skal erstatte P-3 Orion med nye P-8 Poseidon. Denne beslutningen er riktig og viktig. Vi er alle tjent med at det er norske fly med norsk besetning som står for mest mulig av overvåkningen i det strategisk viktige området i nord.

Forsvaret er helt avhengig av at våre dyktige menn og kvinner leverer operativt hver dag, hele året, år etter år - også i overgangsfaser mellom gamle og nye systemer. Det være seg fly, helikopter, fartøy eller stridsvogner og kjøretøy. Min erfaring er at våre folk gjør nettopp det; løser oppdragene og tar vare på seg selv og hverandre.

Jeg har full tillit til at hver av oss vet hvor grensene går, både når det gjelder behandling av gradert informasjon og sensitive opplysninger.

Det var med anerkjennelse og respekt jeg dro fra Andøya etter besøket mitt der. Så er det politisk besluttet at både våre nye kampfly F-35 og våre nye P-8 Poseidon overvåkningsfly skal operere ut fra Evenes. Jeg skal gjøre det som står i min makt for at innfasingen og driften av P-8 Poseidon skjer fra Evenes. Det er fra Evenes vi nå må bygge erfaring med våre nye maritime overvåkningsfly og det er fra Evenes vi skal operere.

Ja takk

Åpenhet og debatt - ja takk. Jeg vil ha begge deler. Forsvaret blir bedre av at alle vi som er en del av Forsvaret til daglig, våre reservister og tidligere ansatte bruker sin innsikt i en opplyst, informativ og saklig debatt. En debatt der uenigheter og forskjellige synspunkter diskuteres. Jeg har full tillit til at hver av oss vet hvor grensene går, både når det gjelder behandling av gradert informasjon og sensitive opplysninger.

Til alle jeg er sjef for - fortsatt god debatt. For alt vi har og alt vi er.

Powered by Labrador CMS