Nyheter:

BRØYTER VEI: Snøen lå fortsatt på taksebanen på Andøya flystasjon for et par uker siden.

Forsvarsbygg har overlevert veikartet for etterbruken av Andøya flystasjon

– Utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene, medfører at Forsvaret har behov for tilgang til noe infrastruktur på flystasjonen. Men vi søker å avgrense det omfanget til et absolutt minimum, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarsbygg har nå overlevert en revidert eiendomsstrategi for Andøya flystasjon til Forsvarsdepartementet.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Veikartet for etterbruken av Andøya flystasjon skal bygge oppunder målet om vekst og utvikling av Andøy-samfunnet, og ivareta Forsvarets operative behov, sier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg i en pressemelding.

– Strategien er ikke en fasit på hvordan etterbruken blir, men en konkret tiltaksplan og et veikart for å få på plass avklaringer som er nødvendig for å lykkes med god sivil etterbruk av Andøya flystasjon, fortsetter Forsvarsbygg-direktøren.

Strategien er et samarbeid mellom Andøy kommune, Nordland fylkeskommune, Andøya Space, SAMSKAP og Forsvarsbygg, etter oppdrag fra Forsvarsdepartementet, som nå tar sikte på rask behandling.

– Har behov for noe infrastruktur

– Forsvarsbygg har samarbeidet med sentrale aktører for å sikre nok en milepæl i arbeidet med å omstille og videreutvikle Andøya etter at flystasjonen legges ned. Utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene, medfører at Forsvaret har behov for tilgang til noe infrastruktur på flystasjonen. Men vi søker å avgrense det omfanget til et absolutt minimum, uttaler forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i pressemeldingen.

Han understreker at det har vært viktig for ham at forsvarssektoren lytter til kommunens og næringslivets behov, og at man sammen finner løsninger som i størst mulig grad tilfredsstiller alle parter i arbeidet videre.

– Stort ansvar

Ordfører Knut Nordmo i Andøy kommune er fornøyd med at prosessen er kommet i gang med å få på plass en revidert eiendomsstrategi og prioritert tiltaksplan for å oppnå raskest mulig avklaringer om areal og infrastruktur ved Andøya flystasjon.

Nordland fylkeskommune mener den reviderte eiendomsstrategien legger et godt grunnlag for videre utvikling knyttet til en overgang fra militær til sivil bruk av Andøya Flystasjon.

– Jeg vil likevel påpeke det store ansvaret som Forsvaret og Forsvarsdepartementet har for å legge alle forhold til rette for at Andøy kommune og næringsinteresser kan ta i bruk arealene til ny næringsvirksomhet, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Powered by Labrador CMS