Nyheter

UTLYSNING: Slik ser stillingsutlysningen fra Forsvaret ut.

Forsvaret kritiseres for ny stilling: – Kan misforstås

Forsvaret kommunikasjon får kritikk for en nyopprettet og utlyst stilling. De erkjenner at utlysningen kan by på misforståelser. 

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

 • Stian Eisenträger fra Faktisk.no mener stillingen kan overlappe med oppgaver som vanligvis tilhører PST og Etterretningstjenesten, og stiller spørsmål ved om det er lovlig.
 • Forsvaret kommunikasjon (FKOM) hevder at stillingen er et ledd i å forstå informasjonsmiljøet bedre og ikke går utover deres ansvarsområde.
 • Forsker Anders Romarheim ved Forsvarets Høgskole er positiv til den nye stillingen, og ser den som en naturlig del av Forsvarets strategiske kommunikasjon.
 • FKOM har som mål å bygge situasjonsforståelse og støtte Norges beredskap, og ser på avdekking av desinformasjon som en del av dette.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

«Vil du bidra til å avdekke desinformasjon?»

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Slik lyder overskriften på jobbutlysningen fra Forsvaret som militær analytiker. Dette er en nyopprettet stilling som er plassert under Forsvaret kommunikasjon, som er underlagt Forsvarets fellestjenester (FFT). 

I stillingsannonsen, som blant annet ligger ute på finn.no, søker Forsvaret etter en «dedikert og nysgjerrig analytiker som vil være delaktig i å overvåke, identifisere og analysere ulike former for desinformasjon og påvirkning.»

Ikke alle er enige i at dette er en god idé. Stian Eisenträger er redaktør i Faktisk.no, en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon som blant annet skal «avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter».

Han mener den nye stillingen krysser både Faktisk og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sine spor. 

– Jeg syns det fremstår pussig at Forsvaret kommunikasjon nå skal ansette en militær analytiker, sier Eisenträger. 

Han var ansvarlig redaktør i Forsvarets forum frem til i 31. desember i fjor. 

– Bør fange interesse

Faktisk-redaktøren tolker innholdet i utlysningen som at en avdeling i Forsvaret skal utføre samme oppgaver som PST. 

– Jeg mener det er betimelig å stille spørsmål ved om Forsvaret kommunikasjon har nødvendige hjemler til den aktivitet som forespeiles gjennom denne stillingsutlysningen, sier Eisenträger. 

– Jeg ville i utgangspunktet tro at å overvåke, identifisere og analysere fremmedstatlige desinformasjons- og påvirkningsoperasjoner rettet mot Norge, er oppgaver som faller inn under PSTs mandat, eventuelt under Etterretningstjenesten, sier han. 

De såkalte EOS-tjenestene er PST, Etterretningstjenesten, Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Disse kontrolleres av Stortingets kontrollutvalg. 

FKOM er ikke en del av dette, påpeker Eisenträger. 

– Dersom det er slik at en kommunikasjonsavdelingen i Forsvaret forstår det som sin rolle å drive med overvåkning, identifisering og analyse av påvirkningsoperasjoner, bør dette fange EOS-utvalgets og våre øvrige folkevalgtes interesse.

Forsvarets forum har fremlagt kritikken for Forsvaret kommunikasjon. Torbjørn Brodtkorb Danielssen, avdelingsleder stratcom (strategisk kommunikasjon) og analyse, erkjenner at deler av utlysningen kan se misvisende ut. 

– Stillingen som militær analytiker er et planlagt tiltak i arbeidet med å øke forståelsen av informasjonsmiljøet. Vår intensjon har ikke vært å gå utover vårt ansvarsområde. Dette området er nytt og ganske uoppgått tema for de fleste av oss, og vi ser det er nyanser og ord i utlysningsteksten som gjør at stillingen kan misforståes. Vi vil foreta en presisering av stillingens innhold og påse at den er innenfor vårt ansvarsområde, skriver Danielssen i en e-post. 

REAGERER: Stian Eisenträger, ansvarlig redaktør i Faktisk.

Tror Forsvaret har lært

Eisenträger møter imidlertid sterk motstand. Forsker Anders Romarheim hos Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole er godt kjent med strategisk kommunikasjon, og kan knapt være mer uenig.

– Jeg er veldig positiv til opprettelsen av en slik stilling, og finner det helt uproblematisk.– Hvorfor det?

– Arbeidsoppgavene handler primært om analyse. Vedkommende blir ikke cyberkriger som skal utføre operasjoner mot fremmede, svarer Romarheim.

Forskeren svarer konsist «ja» på spørsmålet om Forsvaret har hjemlene som trengs, som Eisensträger stiller seg undrende til. 

Førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier Anders Romarheim.

– Å analysere internettrafikk på norske sider er åpenbart noe alle har lov til, inkludert Forsvaret. Samtidig har ikke Forsvaret lov til å lagre info om enkeltpersoner om Norge. Det gjorde Etteretningsbataljonen i sin tid. Det tror jeg Forsvaret husker godt nok til å ikke gjøre en slik blemme igjen.

– Dundrende positivt utfall

Grepet Forsvaret tar ved å opprette stillingen syns Romarheim viser at de følger med i timen. 

– Et dundrende positivt utfall, hvor jeg ikke kan fatte at noen er negative til det. En godt orientert analytiker som kan snakke med de relevante aktørene rundt seg vil gi positive effekter.

At stillingen er plassert i FKOM syns han er riktig. 

– Det er et naturlig sted å forsterke analysekapasitet for å «bidra til å avdekke desinformasjon» som er jobbens oppgitte hovedmål. De bedriver strategisk kommunikasjon og omdømmebygging på vegne av Forsvaret og sitter tett på Forsvarets øverste ledelse.

Alternativet ville vært å plassere det i tilsvarende enhet i Forsvarsdepartementet, mener høgskole-forskeren. 

Han advarer imidlertid om én ting. 

–  Det kan ikke være overvåkning av nordmenn på internett.  Det de må styre unna. At de kan avdekke mønstre og desinformasjonskampanjer er et stort positivt gode. Det er fullt mulig å gjøre uten å overvåke enkelte.

Forsvaret: Derfor er stillingen utlyst

Forsvarets forum har bedt Forsvaret om en begrunnelse på hvorfor stillingen er opprettet.

Svaret kommer fra Forsvaret kommunikasjons Michael Bruteig, som også er kontaktperson i stillingsannonsen:

– Forsvaret kommunikasjon (FKOM) har over mange år overvåket hva som skrives om Forsvaret i mediene. Innsikt i saker der Forsvaret er en aktør er viktig for å ha riktig situasjonsforståelse og sikre god og riktig kommunikasjon til befolkningen. Verden forandrer seg og Forsvaret må som andre i samfunnet tilpasse og utvikle seg, også FKOM.

Videre skriver Forsvaret at FKOM har flere oppdrag i sin nåværende strategi, blant annet å bidra til sikkerhet for Norge. 

– Som en del av oppdraget skal vi bygge situasjonsforståelse for den globale sikkerhetssituasjonen og støtte til Norges beredskap. I dette målet ligger det et viktig behov for å forstå informasjonsmiljøet for å kommunisere riktig situasjonsbilde og på den måten bidra til resiliens i befolkningen, skriver dem. 

– En del av dette målet innebærer evnen til å kunne avdekke påvirkningsoperasjoner som skjer i informasjonsmiljøet. Dette gjøres i samarbeid med andre etater i sektoren. 

Forsvaret skriver også at hjemmelen for stillingen ligger under årsverksrammen til FKOM. 

Stillingsutlysningen

Vil du bidra i kampen mot fremmedstatlig desinformasjon og påvirkningsoperasjoner rettet mot Forsvaret? Vi søker en dedikert og nysgjerrig analytiker som vil være delaktig i å overvåke, identifisere og analysere ulike former for desinformasjon og påvirkning. I denne nyopprettede stillingen spiller du en sentral rolle i utviklingen av innsikt og metoder for overvåkning og analyse av fremmedstatlig desinformasjon og informasjonspåvirkning. Du blir en del av et team bestående av anerkjente analytikere med dybdekunnskap om Forsvaret og informasjonsmiljøet det opererer i.

Du vil hovedsakelig undersøke og avdekke forsøk på å svekke tilliten til Forsvaret gjennom desinformasjon og informasjonspåvirkning fra fremmede stater. Hovedoppgavene inkluderer monitorering og løpende analyser for å øke situasjonsforståelsen og motstandsdyktigheten i Forsvaret. Dette innebærer samarbeid med relevante myndigheter og aktører i forsvarssektoren.Vi ser etter deg som har praktisk erfaring innen etterretningsanalyser og utdanning innen samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder eller tilsvarende fagfelt. Du er grundig, nysgjerrig på utviklingen, har gode samarbeidsevner og evnen til å trekke ut vesentlig informasjon fra store datasett.

Forsvaret kommunikasjon har ansvaret for Forsvarets langsiktige og strategiske kommunikasjonsarbeid. Vår oppgave er å bidra til økt sikkerhet i Norge, utvikling og virksomhetsstyring i Forsvaret. Vi jobber for hele etaten og har et bredt samarbeid på tvers av forsvarsgrener, forsvarssektoren og med NATO.

Hos oss blir du en del av et kompetent og nyskapende miljø med ca. 50 kollegaer som har et ambisiøst ansvar for Forsvarets kommunikasjonsarbeid. Vi jobber fra A til Å innen kommunikasjonsfaget og tilstreber å ha en kultur som kjennetegnes av innovasjon og kvalitet. Hos oss er det rom for å være modig og rom for å ta feil.Vi kan love deg meningsfulle oppgaver og spennende utfordringer i et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Monitorere og analysere informasjonsmiljøet
 • Bidra til å utvikle metoder og verktøy for kartlegging og avdekking av informasjonspåvirkning og desinformasjon
 • Delta i analyse-, innsikts- og kommunikasjonsprosjekter for Forsvaret
 • Rådgivning innen innsikt og kommunikasjon, med særlig vekt på informasjonspåvirkning
 • Delta i tverrfaglige arbeidsgrupper i forsvarssektoren

Kvalifikasjoner

Følgende krav må være oppfylt:

 • Militært utdanningsnivå grunnleggende grenader og konstabelutdanning
 • Norsk statsborgerskap (Være norsk statsborger)
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret før tiltredelse
 • Må være medisinsk skikket for operasjoner i utlandet.
 • Må bestå fysisk test karakter 4-4. For informasjon om fysiske tester se Forsvaret.no.

Det er ønskelig med:

 • Minst 2 års erfaring med etterretningsanalyser
 • Relevant operativ erfaring
 • Etterretningsanalysekompetanse (teoretisk og praktisk forståelse innenfor fagfeltet)
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Utdanning innen samfunnsvitenskapelig forskningsmetode eller tilsvarende områdekunnskap

Personlige egenskaper

Vi søker etter en kandidat som har en systematisk og grundig tilnærming til arbeidet sitt. Du må være i stand til å navigere gjennom store mengder data og trekke ut den essensielle kjerneinformasjonen. Du må være grundig, samtidig som du er nysgjerrig og åpen for utvikling. Gode samarbeidsevner blir høyt verdsatt, da du vil være en integrert del av et team og også samarbeide med ulike aktører både innenfor og utenfor Forsvaret. Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Hentet fra Finn.no.

Fristen for å søke på stillingen har akkurat gått ut. 

Powered by Labrador CMS