Nyheter

ØVER: Cold Response blir vanligvis holdt annet hvert år. I år er øvelsen utvidet med to nye Nato-land og fått navnet Nordic Response.

Nordic Response: Slik skal Norden forsvares

Over 20.000 soldater, 100 fly og 50 marinefartøy skal de neste ukene trene på å forsvare Norden mot en trussel utenfra.

Publisert Sist oppdatert

Den norske militærøvelsen Cold Response har lang historie og finner sted i Nord-Norge hvert annet år. Etter Nato-utvidelsen med Finland og etter hvert Sverige, utvides øvelsen nå til Nordic Response.

Kortversjonen:

Nordic Response utvider den norske militærøvelsen Cold Response til å inkludere Finland og Sverige, og finner sted i Nord-Norge, Sverige og Finland.

Over 20.000 soldater fra minst 14 land deltar, med aktiviteter på land, i luften og til sjøs, inkludert over 100 fly og 50 marinefartøy.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

For å se betydningen av øvelsen mener sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, viseadmiral Rune Andersen, at man bør zoome litt ut for å se det store bildet. 

Nordic Response inngår i Natos øvelse Steadfast Defender, en større øvingsserie som startet i januar og fortsetter gjennom hele våren. 

– Samlet er dette den største Nato-øvelsen siden den kalde krigen. Nato trener på å forsterke Europa over Atlanterhavet og forsvare hele Natos territorium, fra Finnmark i nord til Svartehavet i sør, sier Andersen.

– Samhold og styrke

Over 20.000 soldater deltar på øvelsen. Av disse vil rundt 10.000 være på land. Deltakerne kommer fra minst 14 land, men tallene kan endre seg etter hvert som det nærmer seg øvingsstart.

Øvelsen får sitt tyngdepunkt i det nordlige Norge, Sverige og Finland samt i tilhørende luftrom og havområder. 

Størst aktivitet blir det på sjøen med over 50 påmeldte ubåter, fregatter, korvetter, hangarskip og ulike amfibiefartøy.

– Hvilket signal sender NR24 til vår nabo i øst, Russland?

– Øvelsen sender et tydelig signal om samhold og styrke i alliansen. Det viser også at vi evner å samle land-, sjø- og luftstyrker fra flere land og operere effektivt sammen, sier Andersen.

– Hvis Russland følger nøye med vil de i tillegg se at vi øver på operasjoner som er defensivt innrettet med hensikt å forsvare Natos medlemsland, og vi gjør dette på en transparent måte som er varslet på forhånd, legger han til.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Nytt hovedkvarter

I luften deltar over 100 kampfly, transportfly, maritime overvåkningsfly samt allierte CH-53 Super Stallion, Merlin, Cobra og Osprey. 

På bakken skal tusenvis av soldater forsvare og beskytte nordisk territorium med ulike artillerisystemer, stridsvogner, beltevogner og andre landfartøy.

Ifølge Andersen skiller Nordic Response seg fra tidligere øvelser, fordi det trenes på integrerte operasjoner i Norden, med øvingsaktivtet som strekker seg over grensen til våre nordiske naboer. Det er noe som vil gi viktig erfaringer i det pågående arbeidet med å integrere Finland og Sverige i Natos forsvarsplaner.

I tillegg øves Natos nye fellesoperative hovedkvarter i Norfolk. De får anledning til å trene på sin nye rolle med regionalt ansvar for Atlanterhavet, Norge - og etterhvert hele Norden.

– Hva betyr det for Norge at Finland og snart Sverige blir en del av Nato?

– Finsk og svensk medlemskap i alliansen er en ny æra for forsvarssamarbeid i nord. Vi er godt i gang med å revidere våre planer for ulike scenarier vi må være forberedt på. Samtidig er det nødvendig å opprettholde det tette samarbeidet vi har med våre øvrige nære allierte som har interesse og evne til å bidra til sikkerhet i nordområdene, sier Andersen.

Hoveddelen av Nordic Response finner sted fra 3. til 14. mars 2024. 

I Norge blir det mest aktivitet fra Bjerkvik og indre Troms og videre nordøstover til Alta og Midt-Finnmark. I tillegg blir det stor aktivitet i sjøområdene utenfor Troms og Finnmark.

Powered by Labrador CMS