Nyheter

LEO: Regjeringen har offentliggjort Forsvarets internasjonale bidrag i 2024. Et av dem er opplæring av ukrainske soldater i Polen. Dette bildet er fra norsk opptrening av ukrainske soldater i Polen i april i år.
LEO: Regjeringen har offentliggjort Forsvarets internasjonale bidrag i 2024. Et av dem er opplæring av ukrainske soldater i Polen. Dette bildet er fra norsk opptrening av ukrainske soldater i Polen i april i år.

Forsvaret sender personell til disse landene i 2024

Litauen, Island og Irak er noen av landene der Forsvaret skal være tilstede neste år.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har publisert en oversikt over Forsvarets internasjonale bidrag i 2024. Da statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøkte Rukla militærleir i Litauen kunngjorde de at det bidraget ville bli forlenget ut 2024.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det norske bidraget inngår i en tyskledet multinasjonal bataljonsstridsgruppe i Litauen. Rundt 150 norske soldater holder til i en litauisk garnison i Rukla, omtrent ni mil utenfor hovedstaden Vilnius.

Ukraina-hjelp

Det norske Forsvaret skal også i 2024 bidra til trening av ukrainske soldater. Det gjelder følgende bidrag:

  • Operasjon Interflex i Storbritannia.

Les reportasjen fra Heimevernet og Brigade Nords trening av ukrainske soldater i England: – Jeg har mange venner som har mistet livet

  • EUs treningsmisjon EU Military Assistance Mission to Ukraine (EUMAM) i Tyskland og Polen.

Her kan du lese om opplæringen norske instruktører gir på Leopard 2 i Polen

  • Kapasitetsbygging innen eksplosivrydding i Litauen
  • Et begrenset antall stabsoffiserer til Security Assistance Group Ukraine (SAG-U). Der koordineres internasjonale donasjoner og bidrag til krigen i Ukraina.
  • Nato

    Norge skal bidra med en bataljonsstridsgruppe til Nato Response Force og delta regelmessig med fartøy i Natos stående flåtestyrker. I tillegg skal Norge i perioder være jagerflyberedskap på Island.

Norge er del av Nato Readiness Initiative, som innebærer å stille noen avdelinger klare til disposisjon for alliansen på kort varsel.

Midtøsten

I Irak fortsetter Forsvaret vakt- og sikringsoppdraget ved Ain Al-Assad-basen (AAAB) i Anbar-provinsen. Bidraget har en ramme på 70 personell. De siste kontingentene har bestått av et trettitalls personer. Etter det Forsvarets forum får opplyst ligger det ikke an til at det antallet blir økt med det første.

I tillegg fortsetter rådgivningsmisjonen NATO Mission Iraq (NMI) med opptil ti personer.

I Jordan videreføres et bidrag til et nasjonalt logistikkelement, i tillegg til spesialstyrkenes trening og øving.

Et lite personellbidrag skal bidra i den flernasjonale observatørstyrken i Sinai, som overvåker Camp David-avtalen fra 1979.

Norge skal dessuten fortsatt delta i den maritime overvåkningsoperasjonen Combined Maritime Force (CMF) i Bahrain og European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASoH) i Hormuzstredet.

Sahel

Forsvaret vil fortsatt delta i den USA-ledede øvingsrekken Flintlock og stille med personell til treningssenteret AILCT (The International Academy for the Fight Against Terrorism) i Elfenbenskysten, skriver regjeringen.

Spesialstyrkene skulle delta på den samme øvelsen i år, men det ble avlyst fordi Norge og Elfenbenskysten ikke fikk på plass en såkalt «statusavtale», som skal sikre den rettslige statusen til norske soldater på utenlandsoppdrag.

FN og kapasitetsbygging

Norge skal bidra i FN-operasjonene UNTSO (Midtøsten) og UNMISS (Sør-Sudan) i 2024 også.

I tillegg skal Norge videreføre småskala kapasitetsbygging på Vest-Balkan og i Georgia.

Les om den norske oberstløytnanten i Georgia: Drømmen om Nato

Powered by Labrador CMS