Nyheter:

En norsk soldat fra spesialstyrkene avbildet i Afghanistan i 2012.
En norsk soldat fra spesialstyrkene avbildet i Afghanistan i 2012.

Vil ha svar fra forsvarsansatte på Afghanistan-undersøkelsen

Hittil har veteranene som nå er sivile svart i større grad enn de veteranene som fortsatt jobber i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er sånn at forsvarsansatte ligger bak sivile veteraner hele veien, sier Hans Jakob Bøe i Forsvarets sanitet. Han er psykolog og prosjektleder for Afghanistan-undersøkelsen som nå gjennomføres blant 9190 veteraner.

Tidligere har gapet mellom de sivile og de forsvarsansatte vært på så mye som fire prosentpoeng, mens det i følge de siste tallene ligger forsvarsansatte mellom 1 og 2 prosentpoeng bak.

Overrasket

2053 forsvarsansatte og 2925 sivile veteraner har svart på undersøkelsen som ble lagt ut i begynnelsen av måneden.

– Det er overraskende. Vi trodde at de som er ansatt ville svare i større grad enn de sivile, sier Bøe.

Noen forsvarsansatte kan være bekymret for at svarene de gir kan utgjøre en forskjell på deres helseprofil, forklarer han. Slik er det ikke, svarPene på undersøkelsen lagres separat fra helsejournaler.

– Men det kan være en årsak til at noen vegrer seg, sier Bøe.

Større andel kvinner svarer

De ser også at svarprosenten blant kvinner er høyere enn blant menn. Av kvinnene har seks av ti Afghanistan-veteraner svart, blant de mannlige Afghanistan-veteranene er andelen fem av ti.

Totalt har 54 prosent av de 9190 som har fått undersøkelsen, svart. Prosjektlederen håper på 60 prosent svarandel. Det vil utgjøre en betydelig forskjell med hensyn til påliteligheten av resultatene.

– Vi oppfordrer alle avdelingssjefer i Forsvaret til å la sine Afghanistan-veteraner sette av en halvtimes arbeidstid for å gjennomføre denne undersøkelsen. Det er til felles beste og til kommende veteraners beste, sier Bøe, og legger til at deltakelse er frivillig.

Forsvarets forum har tidligere omtalt undersøkelsen, der de blant annet ønsker å kartlegge om forekomst av posttraumatisk stress øker med tid hos veteranene.

Undersøkelsen ble sendt ut i slutten av september.

Powered by Labrador CMS