Nyheter:

Taper. AIM Norway tapte kampen om tungt vedlikehold av F-35. Det skal i stedet skje i Italia ved FACO.
Taper. AIM Norway tapte kampen om tungt vedlikehold av F-35. Det skal i stedet skje i Italia ved FACO.

Taper på vedlikehold

AIM Norway har tapt en rekke konkurranser om F-35-kontrakter, men Forsvarsdepartementet mener norsk og internasjonal industri konkurrerer på lik linje.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Forsvarsdepartementet sier at de «ivaretar norsk industri». Det føles ikke akkurat sånn, sier klubbleder Kristian Rønås.

Tungt vedlikehold gikk til Italia, Nederland vant delelageret. AIM Norway er en av tre bedrifter – fra tre forskjellige land – som har fått kontrakt på vedlikehold av F-35-motorer.

– Morten Klever i Kampflyprosjektet har tidligere sagt at dere konkurrerte på like vilkår? 

– Jeg er uenig. Myndighetene i Nederland og Italia har vist en helt annen interesse for å støtte eget lands næringslivs mulighet til å konkurrere om F-35-kontrakter. Nederlenderne spyttet inn cirka 220 millioner kroner i sitt motorforetak. De jobbet med tilbudet sitt på logistikk i mer enn to år. 

Klubbleder. Kristian Rønås i AIM mener at Forsvarsdepartementet ikke har lagt til rette at de kunne nå opp i konkurransen om kontrakter på vedlikehold av F-35. Foto: Ole Kåre Eide
Klubbleder. Kristian Rønås i AIM mener at Forsvarsdepartementet ikke har lagt til rette at de kunne nå opp i konkurransen om kontrakter på vedlikehold av F-35. Foto: Ole Kåre Eide


– Vi fikk beskjed kort tid før fristen. Det sier seg selv at vilkårene ikke var like, sier han. 

Rønås mener at også Storbritannia og Canada satser mer på å legge til rette for nasjonal industri enn det Norge gjør. 

– Slik jeg ser det, har vi ingen fordeler av å ligge under Forsvarsdepartementet. Det hadde vært bedre for oss om vi var underlagt Næringsdepartementet. 

– Hvorfor?
– Fordi Forsvarsdepartementet ikke har nok erfaring med å drive foretak. Det eneste foretaket de har, er oss. Næringsdepartementet derimot har flere. 

Forsvarsdepartementet (FD) avviser kritikken fra klubblederen. De mener at konkrete F-35-oppdrag og hvilke modeller nasjonene velger for å løse oppdraget de konkurrerer om, er to forskjellige ting. Norske myndigheter jobber ifølge FD aktivt for at norsk industri skal få vedlikeholdsoppdrag knyttet til F-35. 

– Forsvarsdepartementet arbeider målrettet for å posisjonere norsk industri, og vi forventer at norsk industri vil konkurrere godt om kommende vedlikeholdskontrakter, svarer underdirektør Ann Kristin Salbuvik, pressevakt ved FD.

Departementet viser til at Norge sluttet seg til et todelt vedlikeholdskonsept i 2012. Hele Stortinget stilte seg da bak at tyngre vedlikehold gjennomføres i regi av partnerskapet.

Les hele svaret fra Forsvarsdepartementet lenger ned i artikkelen. 

Klubbleder Kristian Rønås forteller at i 2017 skal 60 personer ha sluttet på AIM Norway. Noen har begynt å jobbe med medisinsk utstyr, flere har gått til andre flymiljøer. Andre har gått av med pensjon.

– Vi som er positive, begynner å komme i mindretall. Vi tappes hele tiden for kompetanse. Usikkerhet gjør at folk søker seg andre steder.

AIM Norway skal flyttes fra Kjeller til Rygge. Der skal et motorsenter etableres.

– Hvor mange personer trenger dere for å drive motorsenteret? 

– Selve motorsenteret trenger 8-10 personer, men vi har noen flere oppgaver også. Vi skal blant annet vedlikeholde redningshelikopter. Legger du på administrasjon og ledelse, er behovet i fremtiden maks 40. Hvis jeg skal se inn i glasskula – og forutsetter at vi ikke får noen flere av de store kontraktene – så er det der vi er om fem år, sier han.

– I dag er vi 370.

– Hva blir i så fall konsekvensen for AIM Norway?

– At det siste tunge flymiljøet i Norge forsvinner. Som klubbleder merker jeg at mange tror det går den veien. Vi har ikke gitt opp, men vi har behov for å vite at vi har noe å leve av i fremtiden. I dag har vi et stort spenn av oppgaver, men mye av det vi driver med – som F-16 og Sea King – er Forsvaret i ferd med å kvitte seg med. 

Det jeg er mest bekymret for, er at vi «gir bort» teknologien og kunnskapen vår 
(Kristian Rønås - AIM)

Til sammen skal 774 vedlikeholdskontrakter på F-35 deles ut. 77 går ut i februar. I fjor sommer ble 65 kontrakter delt ut. AIM Norway fikk ingen.
– Vi jobber for å få flere av kontraktene i februar, sier Rønås.

Til Italia. Forsvaret sier de skal ha 30 dagers vedlikehold på kampflyene ved avdeling. Tyngre vedlikehold vil i utgangspunktet bli løst i Italia.

– Det jeg er mest bekymret for, er at vi «gir bort» teknologien og kunnskapen vår. Den trenger du for å gjøre tungt vedlikehold på de nye flyene. 

Svekket beredskap. Forsker ved Sjøkrigsskolen Ståle Ulriksen, sier at F-35 anskaffelsen er bygget på samarbeid – som blant annet ledet til en løsning hvor F-35 sendes til Italia for tyngre vedlikehold. Det betyr likevel ikke at det er uproblematisk.

– Vi har jo gjort oss noen erfaringer med NH-90 der vi ser at helikoptrene er langt mer vedlikeholdskrevende enn det som var forespeilet. Det betyr at det trenger flere timer til vedlikehold på bekostning av tid i luften. Hvis noe lignende skjer med F-35 er det klart at det vil svekke beredskapen, sier Ulriksen som påpeker at det er for tidlig å si hvor mye vedlikehold et F-35 vil behøve.

En som har uttalt seg kritisk til beslutningen om å legge tungt vedlikehold til Italia er tidligere sjef for Luftforsvaret, Einar Kristian Smedsvig. I et intervju med VG frykter han blant annet for tilgjengeligheten på F-35 samt at man mister kompetansen ved AIM Norway. 

Les også kronikk fra Bjørn Hanssen og Sigurd Myrvoll i Militære verksteders samorganisasjon. De skriver at Norge skal bruke 270 milliarder kroner på F-35, men setter bort vedlikeholdet. Det svekker beredskapen, mener Hanssen og Myrvoll. 


***

– Konkurrerer godt om kontrakter

– Flere bedrifter har fått oppdrag knyttet til produksjon og et antall norske bedrifter er også aktivt med å konkurrere om vedlikeholdsoppdrag. Etter en konkurranse i 2014, ble AIM Norway valgt av amerikanske myndigheter til å etablere ett av tre motordepoter i Europa for vedlikehold av F-135-motoren. I tråd med denne beslutningen arbeider AIM for at motordepotet etableres innen utgangen av 2020. Motordepotet skal utføre vedlikehold for hele partnerskapet etter behov, sier underdirektør Ann Kristin Salbuvik, pressevakt ved Forsvarsdepartementet (FD).

FD er forelagt kritikken fra klubbleder Kristian Rønås. 

– Partnerskapet etablerer nå regionale kapasiteter for komponentvedlikehold. Dette gjøres gjennom utlysningsprosesser der norsk og internasjonal industri konkurrerer om oppdrag i henhold til kriterier gitt i utlysningen. En konkurranse har vært gjennomført for et mindre antall komponenter, hvor industri i Storbritannia og Nederland vant oppdragene i Europa. Hoveddelen av komponentene er imidlertid del av pågående utlysninger der norsk industri (inkludert AIM) er aktivt med å konkurrere. Denne prosessen forventes avklart i løpet av høsten 2018. Departementet arbeider målrettet for å posisjonere norsk industri i denne konkurransen, og vi forventer at norsk industri vil konkurrere godt om kommende vedlikeholdskontrakter.

– Norge har sluttet seg til partnerskapets todelte vedlikeholdskonsept. I tråd med dette vil tyngre vedlikehold gjennomføres i regi av partnerskapet. Tyngre vedlikehold av flyskrog i Europa vil gjennomføres i Italia, mens tyngre vedlikehold av motorer skal gjennomføres i Norge, Nederland og Tyrkia. Partnerskapsløsningen vil styre dette arbeidet til det enkelte depot basert på faktorer som tilgjengelighet, kompetanse, leveranseevne, kvalitet og kostnad.

– Vedlikeholdskonseptet er etablert for å gi en mest mulig kostnadseffektiv løsning for partnerlandenes drift av F-35. For tyngre vedlikehold som skjer med ujevnt tidsintervall, gjør høy investeringskostnad og høye kompetansekrav at det er betydelige fordeler ved å gjennomføre dette i felles depot.

For tyngre vedlikehold som skjer med ujevnt tidsintervall, gjør høy investeringskostnad og høye kompetansekrav at det er betydelige fordeler ved å gjennomføre dette i felles depot

– Dersom enkelte F-35-land velger å basere seg på andre løsninger, vil landet selv måtte betale merkostnadene knyttet til sin særegne løsning (prinsipp om «pay to be different»). Gjennom partnerskapet er det etablert en plan for gjennomføring av partnerlandenes tyngre vedlikehold. Denne oppdateres fortløpende etter hvert som erfaringer høstes. Norge legger dette til grunn for sin forventede bruk av partnerskapets depoter for tungt vedlikehold. 

Powered by Labrador CMS