Nyheter:

– Stiftelse får ikke forkjøpsrett

​Krigsskolens Venner vil etablere stiftelse for å bevare Tollbugata 10 i offentlig eie, men ifølge Forsvarsbygg må en slik stiftelse konkurrere på det åpne markedet.

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vårt mål er å bevare Gamle Krigsskolen som et levende kulturminne under offentlig eie, med tilgang for Krigsskolen og andre brukere i forsvarssektoren, sier Asgeir Myhre, styreleder i Krigsskolens Venner. 

– Vi forstår at det er kostbart å sette bygget i god stand, og at dette må skje over tid. Det kan også være utfordrende å finne en god driftsmodell. Det bør likevel undersøkes om dette er mulig å få til, om nødvendig med deltakelse fra både offentlige og private aktører, sier Myhre.

Gamle Krigsskolen er besluttet solgt. Det skyldes at vedlikeholdet er for dyrt. Det skal koste 350 millioner kroner å rehabilitere bygningen. Foto: Robert Eik.


– En stiftelsesmodell har fungert i enkelte sammenlignbare situasjoner, sier han. 

– Hvilke tenker du på da?

– Militærhospitalet i Oslo er kanskje det beste eksemplet. Det ble i sin tid kjøpt av en stiftelse, men brukes fortsatt av forsvarssektoren, sier han.  

– Vi mener at bruken av Tollbugata 10 kan utvides, og kanskje kan driften kommersialiseres noe med åpning for flere leietakere – uten at Gamle Krigsskolen ender opp som et privat leilighetskompleks med motebutikk på gateplan og kaffebar på taket.

Kanskje kan driften kommersialiseres noe med åpning for flere leietakere – uten at Gamle Krigsskolen ender opp som et privat leilighetskompleks med motebutikk på gateplan og kaffebar på taket

Han mener at staten må være en sentral aktør i en slik stiftelse. 

– Veldig uheldig, sier generalmajor Odin Johannessen. Han er i mot salg av Tollbugata 10.


I Forsvarsbygg er det opprettet en prosjektgruppe som jobber med salg av Gamle Krigsskolen. Salgsprosessen starter i 2019 og vil følge den offentlig avhendingsinstruksen.

– Når eiendommen er ferdig taksert, av en uavhengig tredjepart, vil Forsvarsbygg tilby de som har forkjøpsrett til eiendommen å erverve den til takst, sier Eli Heggelund. 

De som har forkjøpsrett, er statlige instanser, fylkeskommune og kommune. 

– Dersom forkjøpsrett ikke benyttes, legges eiendommen ut for salg i det åpne markedet, sier Heggelund.

– Vil en sivil-militær stiftelse ha forkjøpsrett? 

– En stiftelse har ingen forkjøpsrett og vil måtte delta i en vanlig budrunde i det åpne markedet, sier hun til Forsvarets forum.

En stiftelse har ingen forkjøpsrett og vil måtte delta i en vanlig budrunde i det åpne markedet

Det var nytt for styreleder Asgeir Myhre. Krigsskolens Venner har tatt utgangspunkt i at en stiftelse ville ha forkjøpsrett. 

– Det har vi ingen kommentar til. Vi må snakke med våre juridiske rådgivere først, sier han til Forsvarets forum. 

Hæren bruker Gamle Krigsskolen aktivt i dag – som møtelokale, men også i undervisningen av kadetter. Hærsjef Odin Johannessen er svært klar på hva han mener om salg av Gamle Krigsskolen og har vært i møter med Krigsskolens Venner om å finne alternative løsninger. 

Det store problemet er setningsskader. Endelig takst vil bli satt i første halvdel 2019, ifølge Forsvarsbygg. Foto: Robert Eik.


– Vi mener salg er svært uheldig, sier han.

– Bygget er et monument i vår samfunnshistorie, og bør bli i Forsvarets eie. Vi forstår at prisen på nødvendig oppussing er høy. Derfor forsøker vi sammen med Krigsskolens venner å undersøke om det finnes andre muligheter for å bevare bygget i Forsvaret.

Vi forsøker sammen med Krigsskolens venner å undersøke om det finnes andre muligheter for å bevare bygget i Forsvaret.

Også Oslo Byes Vel vil at det skal etableres en stiftelse, og at denne stiftelsen skal kunne reise midler både fra det offentlige og private. Slik kan Tollbugata 10 bli rehabilitert, men forbli i offentlig eie, mener generalsekretær Ole Rikard Høisæther. I tillegg er målet at det etableres et fond for fremtidig vedlikehold. Oslo Byes Vel satte i høst i gang en underskriftskampanje for å bevare Tollbugata 10. Nærmere 2500 har skrevet under.

Forsvarets forum har spurt Forsvarsdepartementet om å kommentere planer om stiftelse og om det kan være et reelt alternativ. Det ønsker ikke Forsvarsdepartementet å si noe om.

Powered by Labrador CMS