Nyheter:

Tvungen permisjon har gjennom koronapandemien blitt brukt som et smitteverntiltak flere steder i Forsvaret.

Soldater mistet permdager på grunn av korona - nå snur Forsvaret

Tvungen permisjon ble brukt som smitteverntiltak. Det førte til at soldater satt igjen uten permisjon resten av tjenesten.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) har sikret en felles praksis for trekk av permisjonsdager der tvungen permisjon blir brukt som et smitteverntiltak.

– For hver uke med tvungen permisjon soldaten er sendt på som et smitteverntiltak, trekkes det nå kun to dager fra permisjonsregnskapet, og det skal maksimalt trekkes ti permisjonsdager for hele perioden, sier hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret Gesine Graham.

Som følge av pandemien innførte Sjøforsvaret diverse begrensninger og tiltak som blant annet gjorde det slik at flere vernepliktige måtte bli sendt hjem på tvungen permisjon. Andre ble holdt inne på leir med landlovsnekt eller portforbud over lengre tid.

Soldater uten permisjon

Noen avdelinger praktiserte å trekke samtlige dager de vernepliktige var hjemme, som for noen ville si flere uker. Dette resulterte i at de vernepliktige dette gjaldt ikke hadde noe form for permisjonsdager igjen etter den tvungne permisjonen.

Hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret Gesine Graham.

– Tiltakene påvirket bevegelsesfriheten til de menige, men dette var også forskjellig fra avdeling til avdeling. De som ble sendt hjem på tvungen permisjon ble i hovedsak sendt hjem på grunn av plassmangel, i tillegg til å redusere antall soldater inne på basene. Forsvaret begrunnet også dette med at samfunnet er i en ekstraordinær situasjon, og det har således vært iverksatt en rekke tiltak med mål og hensikt om å sikre at Forsvaret i størst mulig grad opprettholder sin operative evne, forklarer Graham.

På bakgrunn av dette fremmet de vernepliktige i Sjøforsvaret et ønske om en felles praksis for hvordan trekk av permisjonsdagers skulle gjøres.

– Vi konkluderte med at det var mellom 12. mars og 12. mai dette sto på som verst på, og det var situasjonene her vi i første omgang tok utgangspunkt i for å rette opp i, sier Graham.

– Det rettferdiggjør hvert fall litt av den ekstraordinære innsatsen soldatene legger ned hver eneste dag i tjenesten sin, påpeker Graham.

Har du fått med deg denne? Ny klesmangel i Forsvaret: Soldatene må gjenbruke undertøy

Permisjon er et gode

De vernepliktige har 20 virkedager permisjon i løpet av 12 måneder tjeneste. Disse skal etter hensikten avvikles gjennom hele tjenesten. Det er ingen rettighet, men permisjonen er et avgjørende virkemiddel for å sikre motivasjon, samt trivsel blant soldatene.

Mange soldater gis anledning til selv å påvirke når de skal avvikle permisjonene sine, mens andre har et mer styrt system med fastsatt program for avvikling, dette er ikke noe vi kan si noe på.

– I forbindelse med tiltakene som er iverksatt, har soldatene i liten eller ingen grad hatt anledning til å påvirke sin hverdag på noe som helst måte, noe de skal ha muligheten til, sier Graham.

– Ja, permisjon er en gode, men det er også en nødvendighet for at vi skal ha motiverte soldater som trives og som føler seg forstått. Gjennom denne ordningen viser også Forsvarets ledelse at selv om permisjon ikke er en gode så mener de fortsatt at soldaten skal ha medbestemmelse i det som angår deres mulighet for fritid, sier Graham.

Til Soldatnytt sier Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) alle formelt vil få en fullført førstegangstjeneste registrert i deres systemer, til tross for lengre perioder med tvungen permisjon.

Les også: Samlet inn mer enn 200.000 kr

Powered by Labrador CMS