Kultur:

Stabsoffiser Frank Børresen, styreleder Oskar Fossehagen og sjef for Minedykkerkommandoen Bengt Berdal
Stabsoffiser Frank Børresen, styreleder Oskar Fossehagen og sjef for Minedykkerkommandoen Bengt Berdal

Minedykkere starter egen veteranforening

– Man skal ikke undervurdere verdien av å møtes for å ha det hyggelig sammen, sier Bengt Berdal, sjef for Minedykkerkommandoen.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Kameratstøtte er nøkkelordet, sier ildsjel og tidligere minedykker Oskar Fossehagen, om det som har fått navnet Minedykkertjenestens veteranorganisasjon.

Han forteller at foreningen først og fremst skal være en sosial møteplass for medlemmene, både på fysiske samlinger og ikke minst på nett. En lukket Facebook-gruppe er allerede opprettet, og på sikt har de planer om å få på plass en egen, medlemsbasert nettside.

– Behovet for å treffes og utveksle erfaringer i en trygg sammenheng, med likesinnede, er utgangspunktet.

Supplere og inkludere

Fossehagen er en av initiativtakerne bak den nye veteranforeningen, han er nå pensjonert og har kapasitet til å følge opp. Sjefen for Minedykkerkommandoen, Bengt Berdal, så at det var et behov for en egen interessegruppe spesielt for minedykkerne.

– Målet er først og fremst «indremedisin» for personellet, et positivt, håndfast innslag i folks hverdag. Dernest å sette fokus på egen yrkesgruppe. Å gi hverandre anerkjennelse er like viktig som at andre skal gjøre det.

– Foreningen starter i Bergen, etter hvert håper vi i tillegg å få lokale «filialer» i andre deler av landet, sier han.

– Vi skal være en inkluderende forening som også er åpen for teknikere og logistikkpersonell, både de som fortsatt er aktive og tidligere tjenestegjørende. Og så skal vi ikke konkurrere med de andre veteranforeningene, men være et supplement.

Fossehagen håper på flest mulig medlemmer og teller da opp mot 500 personer fra starten, det omfatter bare minedykkere. Støttepersonell vil øke medlemsmassen ytterligere.

Forsvarets «leather man»

Minedykkerkommandoen er Norges største eksplosivrydderavdeling og er spesialtrente til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Som å fjerne tyske og engelske miner i Nord-Norge. Veibomber i Afghanistan. Og transportere kjemiske stridsmidler ut av Syria. Minedykkere fra det norske Sjøforsvaret har vært i en rekke ulike utenlandsoppdrag, blant annet i Afghanistan, Makedonia, Irak, Syria og Adenbukta. Mer enn 200 minedykkere har vært i internasjonale operasjoner. Hovedoppdraget er å sørge for at både militære og sivile fartøyer skal kunne seile fritt uten å risikere ulykker.

– Det er både en givende og krevende tjeneste, på godt og vondt. Noen kaller oss Forsvarets «leather man», det vil si at vi kan brukes til det meste, sier Berdal.

I 2018 feiret avdelingen 50-års jubileum, i dag kaller man seg minedykker, men i starten het de froskemenn.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på tips@fofo.no.

Sikkerhetskultur

I tillegg til å løse oppdrag for Forsvaret og delta på øvelser både i Norge og utenlands, på land og i vann, bistår Minedykkerkommandoen en rekke andre samfunnsinstanser, som Kystverket og Politiet. Undersøking av farvann og rydding av historisk ammunisjon er blant de vanligste oppgavene, men minedykkerne utgjør også en nasjonal beredskap for terrorbomber og rykker ut på kort varsel for å fjerne miner og andre sprenglegemer. Tjenesten innebærer opplagt en viss risiko.

– Likevel har vi ikke hatt dødsfall, såvidt jeg vet, siden slutten av 70-tallet, sier Fosshagen. Selv om utenlandsoppdragene kan være de som får mest oppmerksomhet, mener Berdal at operasjonene i Norge ikke skal underkjennes.

– Vi opererer jo mest innenlands til daglig. Når man snakker med folk, er det ikke sjelden disse minnene har festet seg mest. Blant annet er det krevende å delta i søk etter omkomne mennesker i ulykker og forlis.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Nytte og hygge

Berdal mener at den nye veteranforeningen kan gi medlemmene et utbytte på mange ulike plan.

– I tillegg til å utveksle og bearbeide egne erfaringer, kan man ha nytte av å høre om andres opplevelser. Også tidligere tjenestegjørende kan bidra med viktige perspektiver. Man skal ikke undervurdere verdien av å møtes for å ha det hyggelig sammen og fortelle gode historier, om det så er på pub, på hyttetur eller i skibakken.

Til nå er det styret i foreningen som har hatt møter.

– Vi bygger en grunnmur, som innebærer å søke midler og etablere nettsiden, opplyser Fossehagen.

Powered by Labrador CMS