Nyheter

NEDKJØLT: Tre soldater ble alvorlig avkjølt i et basseng på Eidsvoll. Dette er fra krigsskolen på Linderud.

Forsvaret beklager alvorlig nedkjøling: – Skulle ikke ha skjedd

Mye gikk galt da tre soldater ble utsatt for nedkjøling under øvelse. Forsvaret sier de har gjort omfattende tiltak i etterkant. 

Publisert

Kortversjon:

  • Statens havarikommisjon kritiserte Forsvaret etter at tre vernepliktige ble alvorlig nedkjølt under en øvelse i en kald kulp.
  • Rapporten avdekker at ansvarlige manglet nødvendig kompetanse for å identifisere tidlig nedkjøling hos soldatene.
  • Tidligere erfaringer fra varmere vær ble feilaktig brukt som grunnlag for øvelsens gjennomføring, noe som bidro til hendelsen.
  • Forsvaret har erkjent mangler og iverksatt tiltak for å forbedre kompetanse og risikovurderinger i fremtidige øvelser.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Tidligere i mai kom Statens havarikommisjon med en rapport som kritiserte Forsvaret etter at tre vernepliktige soldater ble alvorlig nedkjølt av å sitte for lenge i en kald kulp ved Råholt bad i Eidsvoll. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I den detaljerte rapporten kommer det frem flere detaljer som forklarer hvorfor det gikk galt under vaktsoldat-øvelsen for Sessvollmoen-soldatene. 

Der kommer det frem at den ansatte med mest sanitetserfaring hadde ansvar for å stå vakt for kjøretøy utenfor svømmehallen. 

Det er langt fra det eneste oppsiktsvekkende ved gjennomføring av øvelsen. 

Flere av valgene som ble tatt av de ansvarlige var basert på erfaring fra en tilsvarende øvelse høsten før, da det var betydelig varmere i været.

I rapporten står blant annet dette:

«Kompanisjefen konfererte med et befal fra en annen avdeling som planla og gjennomførte tilsvarende aktivitet forrige gang, hvor det fremkom at soldatene kunne sitte så lenge de mentalt orket.»

Manglet kompetanse

De ansvarlige under øvelsen skal heller ikke ha hatt tilstrekkelig kompetanse til å fange opp tidlig nedkjøling. 

«Selv om en av soldatene viste tegn til å slite under oppholdet i kaldkulpen, ble ikke den ansvarlige klar over alvorlighetsgraden før etter at soldatene kom opp fra kaldkulpen. Dette kan forklares og forstås ut fra vedkommendes tidligere erfaring med at soldater hadde tålt å sitte over 20 minutter i kaldt vann, at vedkommende forholdt seg til den skriftlige planen hvor det stod at soldatene maksimum skulle sitte i 30 minutter, samt at vedkommende ikke hadde tilstrekkelig kompetanse til å fange opp tidlige tegn til nedkjøling.»

Det kommer også frem i rapporten at det manglet personell, og garnisonsavdelingen hadde problemer med å fylle stillinger med tilstrekkelig kompetanse innen blant annet ledelse. 

«Garnisonsavdelingen hadde over flere år sett en utfordring knyttet til at kompanistaben kun hadde en stilling med krav til utdanning utover verneplikt, og en stilling med krav til utdanning over befalsskole.»

Det står i rapporten at det er usikkert om de tre soldatene vil få varige mén som følge av hendelsen.

Forsvaret beklager

Forsvaret skriver i en e-post til Forsvarets forum at de erkjenner at nedkjølingen skyldtes flere faktorer som kunne vært ordnet.

– Hendelsen på Råholt er svært beklagelig og skulle ikke ha skjedd. Begge sikkerhetstilrådningene fra Statens Havarikommisjon omhandler forhold som også er funnet i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sine egne undersøkelser. FLO har allerede gjennomført og vil følge opp med videre tiltak med hensyn til kompetanse, stillingsstruktur og risikovurderinger. Etter hendelsen erkjennes det at avdelingen må styrkes med personell og kompetanse. Dette er i prosess, sier talsperson Hans Meisingset i FLO. 

FLO har med sine egne undersøkelser funnet ut at det manglet kompetanse på flere områder. 

– Som våre interne undersøkelser også viste er manglende kompetanse innen øvingsplanlegging, risikovurderinger og risikohåndtering viktige årsaker til at hendelsen inntraff. Det er gjennomført intern opplæring på disse områdene. Ledelsen ved avdelingen følger også tettere opp i forbindelse med planlegging og gjennomføring av øvingsaktiviteter.

Powered by Labrador CMS