Nyheter

NEDKJØLT: Tre soldater satt for lenge i en kuldekulp. Dette er fra en lignende øvelse, nemlig råk. Soldaten på bildet har ingenting med hendelsen å gjøre.

Kritiserer Forsvaret etter alvorlig nedkjøling av soldater

Tre vernepliktige soldater ble for sittende lenge i en iskald kulp. Hendelsen blir karakterisert som alvorlig.

Publisert Sist oppdatert

Under en øvelse i januar i fjor ble tre soldater utsatt for nedkjøling. Det kommer frem i en rapport fra Statens havarikommisjon.

Det var Garnisonskompaniet i Garnisonsavdelingen ved Sessvollmoen Garnison som var ute på en øvelse i Eidsvoll kommune. 

Som en del av mesteringsdelen av øvelsen ble det gjennomført et besøk til Råholt bad, noe som inkluderte et opphold i en kaldkulp som holdt 10-13 grader. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Tre vernepliktige ble sittende for lenge, som gjorde at de ble nedkjølt i varierende grad. 

En av soldatene fikk tidlig problemer i kaldkulpen, men ble sittende i rundt 20 minutter etter oppmuntring fra medsoldatene. I dusjen etterpå fikk vedkommende  og en annen store smerter i hender og føtter. 

Disse klarte ikke å ta hånd om seg selv, og måtte ha hjelp og tilsyn i etterkant. Den tredje soldaten ble nummen og svimmel litt senere i dusjen. 

Dette mener Statens havarikommisjon er en alvorlig hendelse. Kommisjonen peker blant annet på at soldatenes sikkerhet ikke ble ivaretatt. 

Øvelsen manglet en tilstrekkelig plan og risikovurdering, noe som kom av blant annet manglede kompetansenivå. 

En lignende øvelse ble gjennomført høsten før, også da hadde soldater sittet for lenge i kaldkulpen i forhold til Forsvarets egne sikkerhetsbestemmelser. Planleggingen skal ha vært mangelfull, på grunn av et høyt temp og lavt bemanningsnivå. 

Statens havarikommisjon kom med følgende to tilrådninger til Forsvaret i rapporten:

  • Statens havarikommisjon tilrår at Forsvaret gjennomgår stillingsstrukturen med tilhørende kompetansekrav slik at personellets sikkerhet blir ivaretatt.
  • Statens havarikommisjon tilrår at Forsvaret sikrer at risiko kartlegges og tiltak iverksettes, når underavdelinger pålegges flere oppgaver eller blir fratatt ressurser, slik at personellets sikkerhet blir ivaretatt.
Powered by Labrador CMS