Nyheter

TRØNDELAG: F-35 tar av fra Ørland flystasjon.

Flystøy-saken på Ørland ankes til Høyesterett

Hverken staten eller naboene er fornøyde med dommen i lagmannsretten.

Publisert

Helt siden det ble klart at F-35-flyenes nye base skulle bli Ørland har det pågått stridigheter rundt private eiendommer i nærheten av flystasjonen.

Naboer har fryktet verditap som følge av støy fra jagerflyene, og i fjor gikk over 200 grunneiere til sak mot staten for å vinne frem kompensasjon. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Da vant grunneiere delvis frem i retten, men saken ble anket til lagmannsretten av staten. Naboene kom da dårlig ut, og bare to av 16 eiendommer som skulle representere grunneierne fikk erstatning. 

Nå er saken anket til Høyesterett, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding. Faktisk har både naboer og staten anket. 

Sju av de åtte ankemotpartene i lagmannsretten leverte inn anken. Fem av dem anker hele dommen, mens to anker erstatningsutmålingen.

Statens anke er mot de to eiendommene som vant frem i lagmannsretten, og handler om hvorvidt de faktisk har lidd et økonomisk tap og om et eventuelt krav er foreldet. 

Høysterett skal ta stilling til om anken tas til følge før det eventuelt blir en ny runde i retten mellom staten og Ørlands naboer. 

Powered by Labrador CMS