Nyheter

SEILET: Årets veterankonferanse avholdes på det karakteristiske hotellet Seilet i Molde sentrum.

Fire kandidater innstilt til Veteranprisen

Prisen tildeles på den nasjonale veterankonferansen i slutten av januar, og gis som anerkjennelse av godt arbeid og engasjement for veteraner.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Årets konferanse avholdes i Molde 24. og 25. januar, med veteranfamilier, forskning på veteranfeltet og kompetanseheving blant samfunnsaktører som hovedtemaer.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Der skal også Veteranprisen tildeles. Den gis til personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for å fremme veteransaken ved å:

  • Skape stolthet blant, eller for, veteranene og/eller veteranfamiliene
  • Ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for veteranene og/eller veteranfamiliene

Her er årets kandidater og begrunnelsene for nominasjonene:

Geir Olav Stamnes er sanitetssoldat og sykepleier fra Gulfkrigen, Somalia og UNPROFOR. Erfaringene fra denne tiden tok han raskt med seg videre inn i sitt engasjement for veteransaken. I 1997 var han med å opprette Østfold FN-veteranforening og startet kameratstøttearbeid i fylket. I 2006 deltok Stamnes på stiftelsesmøtet til SIOPS. Han fikk raskt en sentral rolle i arbeidet med å sette søkelys på skadde veteraners situasjon. Dette arbeidet videreførte Stamnes med et engasjement i NVIO, og som representant i de regionale ressurssentrene for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Stamnes har over flere tiår utvist et ektefølt og uselvisk engasjement for hundrevis av veteraner med utfordringer etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Gjennom sitt frivillige arbeid har han opparbeidet seg anerkjennelse i alle miljøene rundt veteransaken.

Jan Edgar Nilsen har engasjert seg for veteransaken ved å jobbe for at skadde veteraner skal føle stolthet, anerkjennelse og kunne leve et godt liv med fysiske eller psykiske skader. Han har fokusert på at skader kan behandles ved å være i aktivitet - for eksempel som en sentral aktør i organiseringen av Veteranseilasene i samarbeid med SIOPS. Nilsen er tilgjengelig for veteraner med utfordringer og stiller opp når det er behov. Under periodene med nedstengning av samfunnet, og isolasjon av enkeltmennesker de siste årene har han eksempelvis stilt opp for ensomme veteraner som har hatt behov for noen å snakke med. Nilsen er positiv, lyttende, og forsøker å gjøre en forskjell for skadde veteraner. Han gir av seg selv på en inspirerende måte, og er full av drivkraft og initiativ.

Ann Helen Dybwad har over flere tiår engasjert seg for veteraner fra operasjonene hun har tjenestegjort i. Fra Libanon via Somalia og Balkan, til Afghanistan, Sør-Sudan og Mali de senere årene. Hun har jobbet med å skaffe forståelse for hva tjeneste i internasjonale operasjoner innebærer. Hun har vært spesielt viktig for samholdet blant veteraner fra Somalia på begynnelsen av 1990-tallet. Dybwad har årelangt engasjement for veteransaken på mange ulike plattformer, og har formidlet sine erfaringer til det norske samfunnet i ulike medier. Hun er stadig tjenestegjørende og har vært med på den viktige profesjonaliseringen av Forsvarets engasjement i internasjonale operasjoner. Dybwad har nådd langt ut over veteranmiljøet med sin historie, og er viktig for å etablere veteranhistorien i hele samfunnet. Dybwad er en konstruktiv og positiv stemme som er et forbilde og gjør en innsats for Forsvarets veteraners beste.

Veteran møter veteran har over mange år jobbet for å skape stolthet og blest om veteransaken. Organisasjonen er hovedsakelig drevet av frivillige som stiller opp for å skape et tilbud og støtte til veteraner og deres familier. De har skapt en møteplass hvor folk kan treffes sosialt, uavhengig av hvor man kommer fra. Hovedformålet til mange av aktivitetene er at de skal være kostnadsfrie lavterskeltilbud for barn, familie og veteraner. Deres fokus på barn og unge fungerer som en arena for å skape nettverk, og med det redusere terskelen for å ta kontakt dersom man har utfordringer i hverdagen. Gjennom sine arrangementer har organisasjonen nådd frem til veteraner på tvers av generasjoner og tjenestebakgrunn. Til tross for at organisasjonen primært drives av frivillig innsats og donasjoner, organiserer de arrangementer der det måtte være behov over hele Norge.

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Veteranprisrådet innstiller deretter kandidater. Rådet består av Forsvarets veteraninspektør Morten Henriksen, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Ine Eriksen Søreide, sjefen for dekorasjonsseksjonen Harald-David Meum, offiser og veteran Sandra Tjørn, journalist Harald Stanghelle og redaktør Kristoffer Egeberg.

Det er forsvarssjefen som tildeler prisen.

Powered by Labrador CMS