Nyheter

VENTER PÅ DOM: Hovedforhandlingen i Midtre Hålogaland tingrett er ferdig. Dommen er ventet rundt 10. juli.

Ber om fengsel for mann tiltalt for voldtekt av medsoldat

NARVIK(Forsvarets forum): Aktor ber om to år og ti måneders fengsel for den tiltalte mannen. 

– Påtalemyndigheten mener at tiltalte skal domfelles i henhold til tiltalen. 

Det sa statsadvokat og aktor Erik Thronæs på rettens siste dag onsdag. 

Deretter la han ned påstand om straff i form av fengsel i to år og ti måneder. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Den tiltalte er en mann i slutten av tenårene. Han er tiltalt for voldtekt mot én fornærmet kvinne, for å ha hatt seksuell omgang med henne mens hun sov. For dette nekter han straffskyld.

Han er også tiltalt for å ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor noen som ikke hadde samtykket i det, ved å ha tatt bilder av dem mens de var delvis avkledd, uten at de visste om det eller hadde samtykket til det. 

Tiltalte erkjenner straffskyld for å ha tatt bildene. 

Den fornærmede kvinnen i voldtektssaken er også fornærmet i bildesaken, i tillegg til to andre kvinner. 

Medsoldater

Både den tiltalte og de tre kvinnene gjennomførte førstegangstjeneste mens hendelsene skal ha skjedd. Alt skal ha skjedd på militært område. I retten er alle involverte omtalt som medsoldater, mens både tiltalte og den første kvinnen har beskrevet at de var nære venner. 

Fornærmede har gitt en «klar, konkret og nøktern» forklaring i tingretten, anførte Thronæs. 

Han poengterte at hennes forklaring i Midtre Hålogaland tingrett samsvarer med det hun fortalte til politiet kort tid etter hendelsen. Han trakk også frem vennskapet mellom de to.  

– Begge har beskrevet et vennskapelig forhold. Det er ingen grunn til å tro at fornærmede skulle rettet en uriktig forklaring mot tiltalte. 

Ifølge kvinnens forklaring våknet hun i løpet av natten av at tiltalte hadde seksuell omgang med henne. Ifølge aktor finnes er det ingenting som tyder på at hun skal ha misforstått situasjonen. 

– Hun var helt edru og har en klar oppfatning av hva som skjedde da hun våknet.

Trodde fornærmede var våken

Tiltalte og fornærmede har forklart et lignende hendelsesforløp opp til tidspunktet for hendelsen. Den tiltalte har forklart i retten at han trodde at kvinnen var våken og at han trodde at hun ville ha seksuell omgang med ham. Kvinnen har forklart at hun våknet og frøs til da hun skjønte hva som foregikk. 

Mannens forsvarer Are Johnsen mener det ikke kan utelukkes at tiltalte faktisk trodde at hun var våken og samtykkende. Det er aktor uenig i. 

– Det er ingen tvil om at tiltalte forstod som sikkert eller mest sannsynlig at hun sov og at hun ikke var med på det som skjedde, sa Thronæs.

De har også forklart seg ulikt om nøyaktig hvor og hvordan tiltalte skal ha berørt fornærmede. 

Forsvarer Johnsen la ned påstand om at tiltalte frifinnes for voldtekt, eller behandles på mildeste måte. 

– Riktig å si fra 

Lina Remlo er bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen i voldtektssaken. Hun legger ikke skjul på at saken har vært svært krevende for kvinnen. Dette har også kommet frem i hennes forklaring. 

– Rettssaken har vært kjempetøff for fornærmede. Spørsmålene i saken dreier seg jo om hva som har skjedd når de to har vært alene og beviskravet i straffesaker er strengt. Når tiltalte og fornærmede forklarer seg ulikt om hendelsen, skaper det naturlig nok en frykt for å ikke bli trodd. 

Kvinnen har forklart i retten at hun i utgangspunktet kviet seg for å anmelde saken til politiet. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, som Aftenposten har gjennomgått, henlegges åtte av ti voldtektssaker. Av de sakene som ender opp i retten, ender hver fjerde med frifinnelse. 

– Det er i tillegg tøft å fortelle detaljert om så intime ting i en åpen rettssak foran fremmede mennesker. Men hun har gjort det hun har kunnet for å få frem sin opplevelse, og så får vi avvente resultatet i dommen.

Dommen er ventet å komme i løpet av de to neste ukene. 

– Hun er lettet over at denne behandlingen er avsluttet. Selv om det har vært ekstremt krevende, så kjenner hun på at det har vært riktig å si fra om det hun har opplevd, sier Remlo. 

 

Powered by Labrador CMS