Meninger

KUNNSKAP: Vi mangler helt grunnleggende kunnskap om hvordan det går med veteranene etter tjeneste, skriver innleggsforfatterene. Her ser vi en parade av Libanon-veteraner i 2018.

På høy tid med en levekårsundersøkelse for veteraner

Stortingets manglende interesse for å lære mer om veteraners levekår kan få konsekvenser, skriver Arve Aasbak og Gisle Bruknapp.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Det var med skuffelse vi leste at Stortinget valgte å ikke vedta Bjørnar Moxnes’ (Rødt) sitt forslag om å la en sivil forskningsinstitusjon gjennomføre en levekårsundersøkelse for veteraner. Vi mangler helt grunnleggende kunnskap om hvordan det går med veteranene etter tjeneste. Hvis vi ikke vet hvordan det går med veteranene, kan heller ikke politikerne vite hvilke tiltak som bør settes inn.

Det er snart 10 år siden SSB gjennomførte den første, og så langt eneste levekårsundersøkelsen, for veteraner. SSB fant at for den jevne «Ola Veteran», så har livet stort sett gått ganske bra etter tjenesten. For en gruppe på 13 prosent hadde imidlertid tjenesten satt dype psykiske spor. Hva tallene er i dag vet vi ikke.

Vi mangler helt grunnleggende kunnskap om hvordan det går med veteranene etter tjeneste.

Forsvaret har riktignok selv gjennomført undersøkelser av blant Libanon- og Afghanistanveteraner, men disse har blitt kritisert for metodiske svakheter. I tillegg er det et selvstendig poeng at det er et sivilt og etablert forskningsmiljø som gjennomfører en levekårsundersøkelse.

Det skaper troverdighet, og ikke minst gir det undersøkelsen den faglige tyngden den fortjener.

Mulig å gjøre

Et viktig forhold å få mer kunnskap om i tillegg til psykisk helse er veteranenes tilknytning til arbeidslivet. I debatten som har pågått om en mulig levekårsundersøkelse uttalte Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Forsvaret Forum 09.06 at: «Forsvaret kan bare samle inn personopplysninger så lenge man er i Forsvaret. Det vil si at Forsvaret i utgangspunktet ikke har anledning til å samle inn opplysninger om uførhet som oppstår i etterkant av tjenesten».

I 2014 undersøkte Riksrevisjonen hvor mange veteraner som mottok ytelser fra NAV. De brøt det til og med ned på hvor veteraner hadde tjenestegjort i utlandet. Dette viser etter hvor mening at det bør være fullt mulig å undersøke hvor mange veteraner som er uføre, eller på annet vis står utenfor arbeidslivet.

Oppsiktvekkende og bekymringsfullt

Det kan lett tolkes dithen at Stortingets manglende interesse for å lære mer om veteraners levekår også vil kunne gjenspeiles i faktiske fremtidige tiltak.

Dette er ikke bare oppsiktsvekkende, men også svært bekymringsfullt.

Moxnes har allerede varslet at han vil ta denne saken opp igjen etter høstens Stortingsvalg. Det er vi glade for.

Veteranforbundet SIOPS -Skadde i internasjonale operasjoner håper at Stortingets nye sammensetning tar dette på alvor og sørger for at vi får den kunnskapen vi trenger om veteranenes levekår.

Powered by Labrador CMS