Meninger

OMT: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener at Ordning for militært tilsatte (OMT) er viktig for Forsvarets operative evne.

OMT: Det er synd at ikke Forsvaret har motivert alle til frivillig konvertering

Vi må alle stå sammen om en ordning Stortinget har besluttet, skriver forsvarssjefen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Takk for innsatsen med innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT).

Ordningen for militært tilsatte (OMT) ble vedtatt i Stortinget i 2015. Enkelt forklart handler denne ordningen om at militært tilsatte i Forsvaret enten er offiserer eller spesialister. Kompetansekravene for offiserer og spesialister er forskjellige. Offiserer blir først og fremst utdannet som ledere, mens spesialister blant annet skal sikre at det faglige innenfor våpensystemer og prosedyrer blir godt ivaretatt.

Offiserer og spesialister utfyller hverandre og er gjensidig helt avhengige av hverandre.

Sammen løser vi oppdrag og tar vare på våre soldater.

Gått svært bra

I det store bildet har denne innføringen gått svært bra.

OMT skulle være ferdig innført i Forsvaret innen utgangen av 2020. Da skulle de militært tilsatte enten være offiser eller spesialist, avhengig av egen kompetanse. I det store bildet har denne innføringen gått svært bra. Jeg er imponert over den innsatsen som er lagt ned. Forsvaret er likevel ennå ikke i mål.

Les også: Jeg sluttet ikke i Forsvaret, Forsvaret mistet meg

Noe gjenstår, særlig på det kulturelle. Jeg er spesielt opptatt av at offiserene forstår hva det betyr å lede faglig dyktige og høyt motiverte spesialister fremover. Forsvaret må også legge enda bedre til rette for faglig utvikling av våre spesialister gjennom deres karriereløp. Forsvaret må også etablerer et system som anerkjenner spesialistenes kompetanse og faglige dyktighet, uavhengig av gradsnivå.

Et lite antall igjen

Mange offiserer med betydelig erfaring har valgt å bytte grad og blitt spesialister. Andre har tatt nødvendig offisersutdanning for å forbli offiserer. Mot slutten av fjoråret gjensto det imidlertid fremdeles noen offiserer som ikke fylte de formelle kompetansekravene for å forbli offiserer. To grep ble tatt. Opprinnelig skulle alt personell født etter 1963 gjennomgå en konvertering fra offiser til spesialist.

Forsvaret endret dette til å gjelde personell født etter 1969. Det vil si at personell født i 1969 eller tidligere som ikke fylte kravene kunne beholde sin offisersgrad.

Det andre grepet var en ny runde med realkompetansevurdering av offiserer som ikke fylte de formelle kravene. I tillegg ble fristen for å konvertere de som ikke fylte kravene utsatt til sommeren 2021. Mer enn seks år etter at ordningen ble vedtatt gjensto det et lite antall som ikke var villige til å bytte grad fra offiser til spesialist, selv om de ikke fylte kravene til offisers grad.

Mange offiserer med betydelig erfaring har valgt å bytte grad og blitt spesialister. Andre har tatt nødvendig offisersutdanning for å forbli offiserer.

Frem mot sommeren 2021 var det drøyt 80 offiserer som ikke fylte kravene til å forbli offiserer.

Jeg valgte da å bruke styringsretten for å komme i mål med den formelle innføringen av OMT.

Styringsretten ble brukt fordi antallet var svært lite i forhold til de drøyt 16000 ansatte som har jobbet hardt for at vi skal lykkes med innføringen av OMT, og fordi det var på tide å bli ferdig med innføringen og se fremover. Etter sommeren har jeg fått tall som tilsier at om lag 35 ansatte har klaget på den siste runden med konvertering fra offiser til spesialist. Det er på den ene siden synd at Forsvaret ikke har klart å motivere til frivillig konvertering, samtidig må vi alle stå sammen om en ordning Stortinget har besluttet.

Vi har hatt seks år på oss, det anser jeg som god tid.

Til det beste for Forsvaret

Jeg er overbevist om at innføringen av spesialister i Forsvaret er til det beste for det vi kaller vår operative evne. Forsvaret er avhengig av dyktige fagfolk som kan stå i sine stillinger over lengre tid. Det er spesialistene som utgjør grunnfjellet i Forsvaret og som skal sikre at det vi har virker.

Det er på den ene siden synd at Forsvaret ikke har klart å motivere til frivillig konvertering, samtidig må vi alle stå sammen om en ordning Stortinget har besluttet.

Menneskene er vår viktigste ressurs og innføringen av spesialister som får dyrke faget vil bidra til et bedre forsvar. Tiden med det vi kalte enhetsbefal er over. Nå er tiden inne til å se fremover. For offiserene handler det om å utvikle seg som ledere i et fellesoperativt miljø der kjernen er samvirke i alle domener.

Til våre spesialister vil jeg si takk. Jeg er imponert over den innsatsen som er lagt ned for å bygge et stolt og faglig dyktig spesialistkorps.

Powered by Labrador CMS