Meninger

Personell er Forsvarets viktigste ressurs, skriver Erik Gustavson og Jørn Buø.
Personell er Forsvarets viktigste ressurs, skriver Erik Gustavson og Jørn Buø.

- Vår viktigste ressurs

En økt bemanning, inkludert økt bruk av reservister, vil styrke Forsvarets reaksjonsevne, robusthet og utholdenhet, skriver Jørn Buø og Erik Gustavson.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Personell er Forsvarets viktigste ressurs. Det er ingen hemmelighet at Forsvaret har hatt bemanningsutfordringer, noe som har gitt en høy merbelastning på gjenværende ansatte.

Etter en rask gjennomgang av Langtidsplanen (LTP) er det vanskelig å se hvordan regjeringen har tenkt å løse denne utfordringen.

Forsvarsministeren uttaler blant annet «Jeg har ingen problemer med å si at vi gjerne skulle øke mer på personell. Men det forutsetter at vi kan tilby utdanning til dem, og at vi har penger til å utstyre dem».

Dette er det ikke vanskelig å være enig i, en styrkestruktur må bestå av personell med riktig kompetanse som er utrustet, trent og øvet i forhold til avdelingens operative krav. Spørsmålet er om Forsvarsdepartementet har gitt tilstrekkelig handlingsrom til forsvarssjefen til å tenke alternativt for å øke den permanente bemanningen og fylle styrkestrukturen, inkludert personlig utrustning til alle.

Les også: Det vil alltid være flere ting vi skulle ønsket oss, eller noe vi helst hadde sett skje fortere, skriver Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Styrker reaksjonsevnen

En økt bemanning, inkludert økt bruk av reservister, vil styrke Forsvarets reaksjonsevne, robusthet og utholdenhet, både nasjonalt og internasjonalt.

Les også: Regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret gjør oss mer avhengig av alliert støtte. Det er en farlig utvikling, sier Liv Signe Navarsete i Senterpartiet.

NROF er glad for at Forsvarsdepartementet erkjenner at Forsvarets bemanningskonsepter må være et resultat av de operative kravene som stilles til styrkestrukturen.

NROF er glad for at Forsvarsdepartementet erkjenner at Forsvarets bemanningskonsepter må være et resultat av de operative kravene som stilles til styrkestrukturen. Det er derfor ønskelig at styrkestrukturen i større grad må være styrende for produksjonsstrukturen slik at den enkelte avdeling er i stand til å oppfylle de operative krav når det gjeller bemanning og kompetanse.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Slik NROF ser det er det fortsatt viktig at FD og Forsvaret tydeliggjør hva de legger i reservistbegrepet.

Slik vi ser det er den aktive reserven den delen av styrkestrukturen som ikke er i tjeneste i Forsvaret til daglig. Denne må utrustes, trenes og øves for å ha verdi. I tillegg finnes det reservister som ikke er disponert i styrkestrukturen. Disse kan, sammen med den aktive reserven, være en nyttig ressurs i å bygge robusthet og utholdenhet i Forsvarets struktur samt bidra under styrkeoppbygging og ved ekstraordinære hendelser.

Et velutviklet konsept

En forutsetning for dette er at det utvikles et velfungerende reservistkonsept. Slik NROF ser det bør dette inkluderer bruk av kontrakter i nødvendig grad, tilpasset ståtid, tilpasset øving/trening, godtgjøringsmodell og et tilpasset system for innkalling.

Det er gledelig at flere av disse momentene er berørt i LTP, og NROF bidrar gjerne sammen med Forsvaret for å utvikle dette.

Powered by Labrador CMS