Nyheter

MØRKETALL: Gutter i sårbare situasjoner kan være svært utsatte for seksuelle overgrep, men problemet har ikke vært like kjent som den seksuelle volden mot jenter. Dette arkivbildet er fra den greske øya Lesvos og er tatt i 2020.

Ny rapport: Store mørketall om overgrep mot menn i krig og katastrofer

Det er mindre belyst, men også menn er ofre for seksuelle overgrep i krig og kriser, blant annet voldtekt og tortur mot kjønnsorganer.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det har lenge vært kjent at kvinner og jenter er utsatt for seksualisert vold når samfunnsstrukturer brytes ned, som i krig og under katastrofer. Nå viser en ny studie at problemet også er stort for menn og gutter.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Rapporten «That never happens here» er utarbeidet av den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Røde Kors i Norge. Den tar opp kjønnsbasert vold mot menn og gutter.

– Rapporten tar opp det mindre belyste problemet at menn og gutter også utsettes for seksualisert vold i konflikter og humanitære kriser. Dette er viktig kunnskap som kan gjøre oss bedre rustet til å tilby hjelp til både menn, kvinner, jenter og gutter som blir mishandlet seksuelt, og til å forstå de ulike problemstillingene, sier Alessandra Nervi, seniorrådgiver for seksuell vold i Norges Røde Kors. Hun har deltatt i arbeidet med den nye rapporten.

Nervi understreker at mens man de siste 20 årene etter hvert har fått mye kunnskap om seksualisert vold mot jenter og kvinner i utsatte situasjoner, har man i stor grad manglet kunnskap om mannlige ofre.

– Men de siste ti årene har det skjedd mer forskning om seksualiserte overgrep mot gutter og menn. «That never happens here» baserer seg på forskning og rapporter fra flere menneskerettsgrupper, FN, og Røde Kors' egen erfaring, forteller Nervi.

Store mørketall

Mørketallene har vært store.

– Men i perioden mellom 1998 og 2008 alene ble seksuell vold mot menn notert i rapporter om tjuefem konfliktrammede land, forteller Nervi.

Bare i ett konfliktrammet land viste en befolkningsbasert undersøkelse at nesten 25 prosent av mennene var ofre/overlevende for seksuell vold.

I et annet land med konflikt svarte halvparten av de spurte mennene at de enten hadde opplevd seksuelle overgrep eller vært vitne til overgrep mot andre menn.

I et tredje land framgikk det at 21 prosent av menn i forvaring hadde opplevd seksuelle overgrep; 7 prosent av disse rapporterte om kjønnsskader gjennom elektriske støt, og 5 prosent rapporterte å være ofre for voldtekt.

Nervi forteller at menn er spesielt sårbare i interneringssentre og fengsler. 50 til 80 prosent av menn som har overlevd tortur, har fortalt at de ble utsatt for seksuell vold.

Ulike former for overgrep

Overgrepene varierer – fra selv å bli voldtatt av menn, kan menn også tvinges til å voldta, eller bli tvunget til å se på at andre voldtar. De kan bli påført skader på kjønnsorganene gjennom tortur og mishandling, og kastreres. De kan ydmykes og skremmes ved å bli kledd nakne i ulike situasjoner.

Røde Kors er tilbakeholden med å oppgi opplysninger fra konkrete land. Anonymiseringen skjer for å beskytte hjelpearbeidet som pågår i landene.

– Men i en studie av flyktninger utført av Refugee Law Project i Uganda i 2017 gikk det fram at 29 prosent av mannlige ofre/overlevende var blitt tvunget til å være nakne, mens 10 prosent meldte om at de var påført skader på kjønnsorganene, og 4 prosent fortalte at de var voldtatt, sier Nervi.

Man kan ofte se et mønster i overgrepene.

Under konflikten på Balkan ble skader på genitaliene – inkludert kastrering og andre former for seksuell lemlestelse – rapportert som en utbredt form for seksuell vold mot menn og gutter.

Leger Uten Grenser gjennomførte en undersøkelse i sju afrikanske land i perioden 2011 til 2017. Der kom det fram at menn og kvinner ble utsatt for ulike former for seksuell vold. Menn sto i mindre fare for å bli voldtatt enn kvinner, men var mer utsatt for ulike former for mindre kjente overgrep som å bli tvunget til å voldta.

Den samme undersøkelsen viste at det var større fare for seksuelle overgrep mot menn på institusjoner eller offentlige steder som skoler og fengsler, enn i private hjem.

Et stort stigma

Nervi mener at stigmaet etter å ha blitt utsatt for seksuell vold kan være like stort – men arte seg forskjellig for kvinner og menn.

– For mange menn kan et seksuelt overgrep føre til at de får problemer med seksuell identitet og maskulinitet. Mange mener de i kraft av sin styrke som mann, selv skulle ha forhindret overgrepet. Vi vet også at mange blir stemplet som homofile etter at de har vært voldtatt, og at de selv opplever stor skam, sier hun.

En gruppe som er spesielt utsatt, er homofile eller transpersoner.

– Her ser vi at noen blir voldtatt for å bli «korrigert», forteller Nervi.

En krigsforbrytelse

Voldtekt kan være krigsforbrytelse, men kan også straffes som annen kriminalitet, for eksempel tortur og ydmykende og nedverdigende behandling – også når det skjer mot gutter og menn. Det har FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) slått fast.

Voldtekt og annen seksuell vold som begås i en væpnet konflikt, kan dessuten rammes av lovverk mot folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

Nervi understreker at kunnskapen om overgrep mot menn og gutter både er viktig for Røde Kors' eget arbeid og for å øke den internasjonale forståelsen for og vilje til å forhindre overgrepene.

Mange land har ikke et lovverk som forbyr denne type overgrep, selv om internasjonalt lovverk forbyr seksuell vold mot alle mennesker, uansett kjønn, alder eller seksuell orientering.

– Vi håper at denne rapporten vil bidra til økt oppmerksomhet rundt denne type vold. Vi håper også at det norske utenriksdepartementet, som har vært med på å finansiere rapporten, bidrar til øke innsatsen for å få flere stater til å gå gjennom og endre egne lovverk, sier Alessandra Nervi.

Powered by Labrador CMS