Nyheter

HEMMELIG: En hemmelig meningsmåling gjort for Kreml, viser funn som ikke er oppmuntrende for president Putin. Bildet viser to politkonstabler som ser på fragmenter etter russiske raketter i Kharkiv, Ukraina 3 desember 2022.
HEMMELIG: En hemmelig meningsmåling gjort for Kreml, viser funn som ikke er oppmuntrende for president Putin. Bildet viser to politkonstabler som ser på fragmenter etter russiske raketter i Kharkiv, Ukraina 3 desember 2022.

Kreml bestilte hemmelig meningsmålig om krigen i Ukraina

Funnene er ikke oppmuntrende for president Putin. Russere er lei av krigen i Ukraina, viser en hemmelig meningsmåling utført av Kreml. Dette kan påvirke beslutningen om å mobilisere nye soldater til fronten.

Publisert Sist oppdatert

Meduza er en anerkjent, uavhengig russisk nettavis, stiftet av journalister som måtte rømme Russland etter annekteringen av Krim i 2014. Meduza publiserer på russisk og engelsk og dekker krigen i Ukraina tett. Meduza fikk Fritt Ords pris for 2022. Forsvarets forum har tillatelse til å republisere Meduzas artikler på norsk.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Tidligere i november gjennomførte Kreml en serie hemmelige opinionsundersøkelser i flere regioner i Russland, både helt øst i landet og i det sentrale føderale distrikt, inkludert hovedstaden Moskva. Undersøkelsene avslørte en demoralisert befolkning med et overveldende pessimistisk syn på framtiden. To kilder i Kreml forteller hvordan resultatene av undersøkelsen kan påvirke regimets planer for en ny runde med mobilisering av soldater.

«La oss være i fred»

De hemmelige undersøkelsene viser at russere er «langt fra optimistiske med tanke på egen framtid og framtiden til landet sitt».

«Dette betyr ikke at man planlegger å bli en del av opposisjonen eller at man er motstander av Russlands spesialoperasjon i Ukraina», sier en kilde i Kreml til Meduza, som beskriver respondentenes holdninger som «likegyldige og apatiske».

«Ingenting inspirerer dem, og ingenting driver dem framover». Tonen i svarene til de som svarte i undesøkelsen impliserte ifølge Meduzas kilde: «La oss være i fred».

Disse svarene kan ikke kun tilskrives Ukrainas militære suksess på bakken eller den russiske overgivelsen av Kherson. I stedet, dersom Kreml aksepterer funnene i undersøkelsene, må lederskapet i Kreml erkjenne at den russiske befolkningen rett og slett «i prinsippet er lei av krigen».

Kilden, som er kjent med funnene fra undersøkelsene, forteller Meduza at den russiske offentligheten oftere enn før stiller spørsmål ved årsakene til krigen, til tross for statlige propagandisters forsøk på å framstille invasjonen av nabolandet som uunngåelig og rettferdig.

Spørsmålene om årsakene til Russlands nåværende problemer leder ofte nå tilbake til krigen, viser svarene.

Ubekreftet

I april skrev Meduza om meningsmålinger, også de bestilt av Kreml, som viste en stor kampvilje blant russere, som var optimistiske på vegne av utsiktene for en seier i Ukraina. Nøyaktigheten i disse meningsmålingene er fortsatt ubekreftet, i all hovedsak grunnet vanskelighetene med å gjennomføre slike undersøkelser i krigstid.

Men nylige og kvantitative meningsmålinger gjennomført av Russian Field, et Moskva-basert forsikringsselskap, styrker funnene i Kremls egne «fokusgrupper». I undersøkelsene svarte kun 19 prosent av respondentene at de forventet at livet ville bli bedre på kort sikt. 29 prosent svarte at de forventet livene sine å bli verre, mens 36 forventet at hverdagen ville forbli den samme.

MENINGSMÅLING: I den hemmelige meningsmålingen forsøkte fokusgruppene å finne ut hvor skoen trykket mest for enkeltpersoner når det kom til krigen i Ukraina. På bildet holder en demonstrant med påskriften «No war». Bildet er tatt under sammenstøt mellom demonstranter og politi i St. Petersburg, februar 2022.
MENINGSMÅLING: I den hemmelige meningsmålingen forsøkte fokusgruppene å finne ut hvor skoen trykket mest for enkeltpersoner når det kom til krigen i Ukraina. På bildet holder en demonstrant med påskriften «No war». Bildet er tatt under sammenstøt mellom demonstranter og politi i St. Petersburg, februar 2022.

Lei av krigen i Ukraina

Mest overraskende: 57 prosent av alle som svarte, innrømmer at de er lei av krigen og å måtte høre om den. Til sammenligning, i en meningsmåling fra juli, svarte 41 prosent at de var lei nyheter om krigen.

Fokusgruppene forsøkte også å finne ut hvor skoen trykket mest for enkeltpersoner når det kom til krigen i Ukraina. Resultatene avdekket at det som plager folk mest er mobiliseringen, økonomiske vanskeligheter grunnet vestlige sanksjoner og den russiske regjeringens beslutning om å blokkere Instagram (som er et viktig verktøy for småbedrifter i Russland).

Men samtidig sier Meduzas kilder i Kreml at Putin-administrasjonen ikke forventer store antikrigsprotester i Russland. «Folk blir vant til alt», fortalte en person.

Likevel kan dette endre seg dersom myndighetene gjennomfører en ny mobilisering, som ifølge Meduzas kilder Kreml planlegger å gjøre i vinter. Men hvor mange nye soldater som kan bli mobilisert er fremdeles ikke kjent.

Da Russland annonserte sin «delvise mobilisering» i september, ble det kunngjort at 300.000 personer skulle innrulleres i det russiske forsvaret.

Oversatt av Amund Trellevik.

Les også: Bløffer Putin om bruk av atomvåpen - eller gjør han det ikke?

Powered by Labrador CMS