Nyheter:

BETINGET GODKJENNING: En sprøyte med covid-vaksine gjøres klar. Vaksinene mot covid-19 har fått betinget godkjenning, for at de skal kunne raskt bli tatt i bruk.

Luftforsvaret vurderer strengere krav om covid-vaksinering blant ansatte

Tjenestepliktige som motsetter seg nødvendige vaksiner, vil ikke være skikket til tjeneste, skriver Forsvarets sanitet i en vurdering.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det foreligger ikke vaksineplikt for vårt personell, skriver oberstløytnant Stine Gaasland, kommunikasjonsjef i Luftforsvaret, i en e-post til Forsvarets forum.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Men muligheten for skjerpet krav til vaksine mot covid-19 har vært diskutert innad i Luftforsvaret.

Det stemmer at det pågår diskusjoner rundt spesifikke funksjonsområder med et skjerpet krav til vaksine. Dette er et arbeid som sees i sammenheng med nasjonale føringer og Forsvarets føringer. Dette gjelder spesielt stillinger der det er en økt risiko for å påføre andre smitte, skriver Gaasland.

Les også: En tredel i det amerikanske forsvaret vil takke nei til covid-vaksine

Hun skriver at Luftforsvaret følger smittesituasjonen fortløpende og justerer tiltak etter utviklingen, og de har ennå ikke sett på om tiltaket er proporsjonalt eller nødvendig. Rent arbeidsrettslig må det ifølge Gaasland legges opp til at berørte får uttale seg.

– Det har vært diskutert om uvaksinert personell bør skjermes for blant annet beredskapsoppdrag. Både for at vi skal kunne opprettholde våre oppdrag og beredskap, og for å minimere risiko for smitte internt og i samfunnet, skriver hun.

Juridisk vurdering

Forsvarslovens paragraf 20 gir Forsvaret mulighet til å innføre vaksineplikt for tjenestepliktige, dersom det anses som nødvendig for å forebygge smittsomme sykdommer.

Det betyr ikke at Forsvaret kommer til å tvinge ansatte til å vaksinere seg. Forsvarets sanitet (FSAN) har skrevet en juridisk vurdering på spørsmål fra Forsvarsstaben. I vurderingen, som er sendt til Forsvarsdepartementet, og som Forsvarets forum har fått tilgang til, blir det understreket at Forsvaret ønsker at vaksinasjonen skal foregå frivillig.

«Forsvaret tilstreber frivillighet i størst mulig grad, hva vaksinering angår. Det legges opp til et informert samtykke, med motivering og informasjon om bakgrunn for vaksineringen», står det i vurderingen.

Ansatte bekymret

Lars Anthonsen, hovedtillitsvalgt for Luftforsvaret i Befalets fellesorganisasjon (BFO) sier til Forsvarets forum at ansatte i Redningshelikoptertjenesten, en del av Luftforsvaret, har uttrykt bekymring for at Forsvaret kan innføre vaksineplikt for covid-19-vaksinen.

Bekymringen skyldes blant annet at vaksinene mot covid-19 har fått en såkalt betinget godkjenning, for at den skulle kunne bli tatt i bruk raskere enn vanlige vaksiner.

HELSEARBEIDERE: En norsk redningsmann fra 330 skvadronen i Redningshelikoptertjenesten under en heiseøvelse.

– Enkelte kan ha plausibel grunn til å nekte å la seg vaksinere. De ser hvordan noen helsearbeidere er blitt alvorlig syke, noe som kan ha sammenheng med vaksinen til AstraZeneca, sier Anthonsen.

Gaasland sier at de ansatte i redningshelikoptertjenesten er blitt oppfordret til å ta vaksinen. Ansatte i redningstjenesten regnes som helsearbeidere, og de fleste av dem er allerede vaksinert mot covid-19.

Spørsmål om vaksinering vil bli tatt opp når ledelsen i Luftforsvaret møtes denne uken.

Ikke skikket til tjeneste

Dersom det blir ansett som nødvendig med vaksineplikt i Forsvaret, vil de som ikke ønsker å bli vaksinert bli omplassert. Forsvaret vil ifølge vurderingen til FSAN ikke tvinge gjennom vaksineringer, men den som eventuelt motsetter seg vaksinering, vil ikke være skikket til tjeneste.

Forsvarsloven §20

§ 20. Vaksinering og andre tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer

Tjenestepliktige som er innkalt til tjeneste, plikter å la seg vaksinere, og å godta at Forsvaret gjennomfører andre tiltak som er nødvendige for å forebygge smittsomme sykdommer.

Departementet kan gi forskrift om vaksineringen og om andre tiltak som er nødvendige for å forebygge smittsomme sykdommer.

«Hvis et forhold anses å falle innenfor vaksinasjonsplikten etter § 20, men vedkommende allikevel ikke vil la seg vaksinere, hverken kan eller vil Forsvaret tvinge gjennom en vaksinering på vedkommende. Konsekvensen, slik forarbeidene skisserer det, er da at de som motsetter seg nødvendige vaksiner, ikke vil være skikket til tjeneste», står det i vurderingen.

Les også: Slik skal covid-19-vaksinene prioriteres i Forsvaret

I dag må enkelte grupper i Forsvaret vaksineres for å tjenestegjøre, for eksempel de som deltar i internasjonale operasjoner. Endre Nedberg, kommunikasjonsrådgiver i Forsvarets sanitet, sier til Forsvarets forum at de som reiser til Afghanistan blant annet må ha vaksiner mot malaria, kolera og difteri.

– Frivillighetsprinsippet må gjelde

Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant for Senterpartiet, har sendt spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om det stemmer at Forsvaret skal gå bort fra frivillighetsprinsippet når det kommer til vaksinering mot covid-19. Bakgrunnen er at Senterpartiet er blitt kontaktet av bekymrede ansatte.

«Tilsette har meldt om at ein blir tatt av vaktteneste om ein ikkje ynskjer å la seg vaksinere, samt at ein vert pressa til å søke seg bort frå operativ teneste», skriver Navarsete i begrunnelsen for spørsmålet.

Navarsete sier til Forsvarets forum at hun har fått vite av sine kilder at helikopterpiloter i Luftforsvaret har fått beskjed om at de må vaksineres. I forrige uke skal hun ha fått vite Navarsete at Luftforsvaret hadde ombestemt seg, og at det likevel ikke blir vaksineplikt.

MOT TVANG: Ansvaret for å vaksineres bør ligge hos hver enkelt, mener Liv Signe Navarsete.

Hun mener at frivillighetsprinsippet må gjelde.

– Vi kan ikke begynne å tvangsmedisinere folk. Jeg ønsker at så mange som mulig skal ta vaksinen. Likevel bør ansvaret ligge hos hver enkelt. Muligheten til vaksineplikt er kjempeviktig i en prekær situasjon, men vi er nå i en fredssituasjon. Man må ha som prinsipp at dette er frivillig for ansatte i Forsvaret, som for resten av befolkningen, sier Navarsete.

Ifølge Gaasland i Luftforsvaret har det ikke blitt sendt ut noen beskjed om vaksineplikt til tjenestepliktige.

I sitt svar til Navarsete, skriver Bakke-Jensen at det finnes en rekke tjenestestillinger der Forsvaret stiller krav om vaksine for personellet, men at Forsvarsloven paragraf 20 ikke er en hjemmel for tvangsvaksinering.

«Vaksinasjon er eit kvalifikasjonskrav for å fylle spesifikke stillingar i Forsvaret. Forarbeida til forsvarslova nemner også uttrykkeleg i tilknyting til § 20 at dei som motset seg naudsynte vaksinar, ikkje vil vere skikka til teneste», skriver forsvarsministeren.

Powered by Labrador CMS