Nyheter:

GRENENE: Sjefen for Luftforsvaret: generalmajor Tonje Skinnarland, sjefen for Hæren: generalmajor Lars Lervik og sjefen for Sjøforsvaret: kontreadmiral Rune Andersen

MOST-undersøkelsen 2020: Slik er tallene fordelt på forsvarsgren

Luftforsvaret er den forsvarsgrenen der høyest andel av spurte kvinner svarer at de er utsatt for seksuell trakassering.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Til sammen viser FFIs undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret at 26 prosent i Hæren har opplevd seksuell trakassering. Men det påpekes i FFIs rapport at forskjellene mellom Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret ikke er store.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Mandag ble resultatene av Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret lagt frem.

Les også: 46 prosent av kvinner i Forsvaret sier at de har opplevd seksuell trakassering

Luftforsvaret er den forsvarsgrenen der høyest andel av spurte kvinner svarer at de er utsatt for seksuell trakassering. 55 prosent av kvinnene i Luftforsvaret svarer dette, mot 15 prosent av mennene. Total er andelen som har er utsatt for seksuell trakassering i Luftforsvaret 25 prosent.

I sjøforsvaret er andelen 23 prosent, 52 prosent blant kvinner og 15 prosent blant menn.

Forskjellene blir begrunnet med at Hæren har en høyere andel unge. I Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og de andre avdelingene er forekomsten av seksuell trakassering lavere, 15 prosent i FLO og 18 prosent i det som i rapporten omtales som øvrige driftsenheter (DIF-er).

«Andelen er litt lavere i FLO og øvrige DIF-er, hvor andelen unge er lavere og det er flere sivilt ansatte», står det i rapporten.

Mobbing

Også når det gjelder mobbing er problemet størst i Hæren. 19 prosent av kvinner og 13 prosent av menn i Hæren svarer at de har opplevd minst én form for mobbing månedlig eller oftere de siste seks månedene.

Til sammen svarer 14 prosent i Hæren at de har vært utsatt for mobbing. For sjøforsvaret og luftforsvaret er andelen henholdsvis elleve prosent og ti prosent. I FLO har ni prosent opplevd mobbing, mens åtte prosent svarer dette i de øvrige avdelingene i Forsvaret.

FFI skiller mellom personrelatert mobbing, utestenging, arbeidsrelatert og fysisk mobbing. Svært få respondenter har svart at de er utsatt for fysisk mobbing. Kvinner opplever mer mobbing enn menn på alle de forskjellige mobbe-komponentene, men forskjellen er størst for arbeidsrelatert mobbing.

Seksuelle overgrep

Respondentene ble også spurt om seksuelle overgrep. 45 av de spurte svarte at de hadde opplevd dette. Fordi det er så få, har ikke FFI brutt ned tallene på kjønn, alder, personellgruppe eller organisasjonstilhørighet i rapporten.

I den forrige undersøkelsen Forsvaret gjorde om mobbing og seksuell trakassering – fra 2019 – ble det rapportert om flest seksuelle overgrep i Hæren.

Da svarte 2,2 prosent av kvinnene i Hæren at de har hatt sex uten samtykke – altså svart at de var blitt voldtatt. I Sjøforsvaret svarte 1,7 prosent av kvinnene at de var blitt voldtatt, mens i Luftforsvaret sa 0,3 prosent at de var blitt voldtatt.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at det står i rapporten at det kvinner i Hæren opplevde mest seksuelle overgrep, og kvinner i Luftforsvaret minst. Det gjelder en undersøkelse fra det danske forsvaret, ikke det norske.

Powered by Labrador CMS