Nyheter:

TILSYN: Statens havarikommisjon anbefaler et uavhengig tilsyn i etterkant av nesten-ulykken med et Hercules-fly i 2020. Luftforsvaret er imidlertid avventende.

Havarikommisjonen: Luftforsvaret bør ikke føre tilsyn med seg selv

Det er som å la bukken passe havresekken, sier Kåre Halvorsen i Statens Havarikommisjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Luftforsvaret har et forbedringspotensial knyttet til å våre en lærende sikkerhetskultur og velinformert organisasjon, noe som er hovedbestanddeler i en god sikkerhetskultur, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen for luftfart i Statens Havarikommisjon (SHK).

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Selv om det gjøres mye godt sikkerhetsarbeid, kan denne mangelen sammen med en leveranse- og prestasjonskultur påvirke sikkerhetsnivået i hele Luftforsvaret på en negativ måte, fortsetter han.

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon anbefaler at det opprettes et uavhengig tilsyn overfor Luftforsvaret.

Uavhengig tilsyn

11. mars 2020 kl. 20.26 var et av Forsvarets C-130J Hercules med åtte personer om bord nær ved å treffe fjelløya Mosken utenfor Lofoten under lavtflyging med nattoptikk. Hadde unnamanøveren blitt iverksatt mindre enn et sekund senere ville flyet truffet øya.

I en nylig avgitt rapport kommer SHK med tre sikkerhetstilrådninger (anbefalinger, journ. anm.) til blant annet Luftforsvaret og Forsvarsdepartementet.

En av tilrådningene for å forhindre at noe lignede kan skje igjen er «å etablere en uavhengig og helhetlig militær luftfartsmyndighet (tilsynsmyndighet)».

Les hele rapporten her.

– I dag er det tre ulike sektorinterne aktører som har mandat til å føre tilsyn i militær luftfart. To av disse vil dermed også føre tilsyn med egne beslutninger og valg. Det er som å la bukken passe havresekken. sier Halvorsen.

Avventende fra Luftforsvaret

Luftforsvaret er imidlertid avventende til et uavhengig tilsyn og kartlegging av sikkerhetskulturen som SHK anbefaler i sin rapport.

– Statens Havarikommisjon har kommet med tre sikkerhetstilrådninger. Luftforsvaret er enige i tilrådning 1 om forbedring av prosesser for risikostyring og er allerede i gang med dette arbeidet. Luftforsvaret tar tilrådning 2 om kartlegging av sikkerhetskulturen til etterretning og vil vurdere hvordan dette kan gjennomføres, skriver generalmajor Tonje Skinnarland i epost til Forsvarets forum.

– Når det gjelder tilrådning 3 tas også denne til etterretning og vi avventer konklusjonene fra det pågående arbeidet om helhetlig tilsynsmyndighet i forsvarssektoren. Her vil Luftforsvaret bidra i arbeidet med vurderinger og anbefalinger om hvordan dette bør innrettes for militær luftfart, fortsetter sjef Luftforsvaret.

Stiller spørsmål

I rapporten heter det at det er usikkert om Luftforsvaret er egnet til å føre tilsyn med deg selv:

«Havarikommisjonen stiller også spørsmål ved om Luftforsvaret selv er i stand til å avdekke og korrigere egne systemiske sikkerhetsproblemer, og mener undersøkelsen avdekker behov for et eksternt tilsynsorgan».

– Det er åtte år siden det er blitt gjort tilsyn med skvadronen som var involvert i denne nesten ulykken (335 skvadron). Dette til tross for flere hendelser i perioden og at skvadronen var involvert i den tragiske ulykken ved Kebnekaise under en tilsvarende vinterøvelse i 2012. Det vil være en stor forbedring av sikkerheten hvis det opprettes en uavhengig og helhetlig tilsynsmyndighet (luftfartsmyndighet), sier Halvorsen.

Havarikommisjonen påpeker samtidig i sin rapport at en tilsynsmyndighet ikke må gå på bekostning av en organisasjon hvor det framstår å ha begrensede ressurser.

Har gjennomført tilrådninger

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret Stine Barclay Gaasland peker på at det har blitt gjennomført flere tiltak for å forbedre sikkerheten i Luftforsvaret i etterkant av nesten-ulykken. Det skjedde gjennom sju tilrådninger, der det fra Luftforsvarets side ble vurdert at samtlige av dem «lukket».

Les også: 335 skvadron skal ha litt færre oppdrag, bruke mer tid på planlegging av oppdrag og bruke mer flytid til trening og utsjekk.

Luftforsvaret blir det imidlertid påpekt at selv om tilrådninger anses som lukket blir ikke sikkerhetsarbeidet avsluttet.

– Militære flyoperasjoner har en iboende grad av risiko. Derfor jobber Luftforsvaret målrettet og systematisk hver eneste dag med å vurdere og håndtere risiko, med det formål å trene, øve og løse oppdrag på en effektiv og trygg måte, skriver Gaasland i en epost.

– Tas til etterretning

Sjef for Luftforsvaret Tonje Skinnarland viser til at Luftforsvaret har tatt flere grep for å bedre sikkerheten etter nesten-ulykken.

– Vi oppfatter at Statens havarikommisjon anerkjenner det arbeidet som Luftforsvaret allerede har iverksatt, skriver sjef Luftforsvaret Tonje Skinnarland.

– Vi er tilfreds med at Statens havarikommisjon har gått enda grundigere til verks med barriere- og systemanalyse som tydeliggjør de avvik og svakheter som fortsatt finnes i Luftforsvarets sikkerhetsarbeid, skriver generalmajoren videre.

Rettelse: Forsvarets forum skrev at seks av sju tilrådninger var «lukket» av Luftforsvaret. Det riktige er at alle sju blir ansett som lukket. Rettet 19.04.2021, kl. 1833.

Powered by Labrador CMS