Nyheter:

TIL KAMP: Regjeringen og opposisjonen på Stortinget ønsker to forskjellige utgaver av 2. bataljon på Skjold. Om ikke lenge skal framtiden til bataljonen avgjøres. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret
TIL KAMP: Regjeringen og opposisjonen på Stortinget ønsker to forskjellige utgaver av 2. bataljon på Skjold. Om ikke lenge skal framtiden til bataljonen avgjøres. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Hard kamp om 2. bataljon

Regjeringen vil gjøre 2. bataljon på Skjold til mobiliseringsavdeling. Opposisjonen derimot er villig til å betale ekstrakostnadene for en fullt oppsatt bataljon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

2. bataljon er en lett infanteriavdeling og er en av Brigade Nords tre kampavdelinger. Bataljonen er lokalisert på Skjold leir i Målselv kommune, og består av rundt 160 ansatte og 460 vernepliktige.

2. bataljon er i hovedsak utstyrt med lettere kjøretøy med stor mobilitet, slik som snøskutere, sekshjuling og beltevogn. Avdelingen skal slåss til fots, med skarpskyttere og panserbekjempende våpen, støttet av ild fra bombekastere, artilleri, stormpanservogner og stridsvogner. Avdelingen utdanner også soldater til å betjene det toppmoderne våpensystemet Javelin.

I dag koster driften av 2. bataljon på Skjold om lag 220 millioner kroner i året.


Tømmes for soldater. Regjeringens anbefaling i Landmaktproposisjonen legger opp til at 2. bataljon omdannes til en mekanisert mobiliseringsdisponert bataljon hvor avdelingen i det daglige bemannes med nødvendig nøkkelpersonell for å forvalte materiell og de mobiliseringsdisponerte mannskapene.

Dette gjør at brigaden får tre mekaniserte manøverbataljoner som regjeringen mener gir større operativ fleksibilitet. Men samtidig tømmes 2. bataljon for soldater, og man baserer seg på å kalle inn reservister om det blir nødvendig.

På spørsmål fra Forsvarets forum kan ikke Forsvarsdepartementet fortelle hva ny organisering av 2. bataljon vil koste.

I langtidsplanen er det tatt høyde for de fremtidige planlagte kostnadene for 2. bataljon i tråd med regjeringens anbefaling

– I langtidsplanen er det tatt høyde for de fremtidige planlagte kostnadene for 2. bataljon i tråd med regjeringens anbefaling, svarer departementet.


Svarer opposisjonen. Stortinget ba tidligere i år om å få en kostnadsoversikt ved en høyere oppsettingsgrad enn det regjeringen anbefaler. Denne kostnadsoversikten er beskrevet i regjeringens forslag til statsbudsjettet, og viser at en økt oppsettingsgrad er vurdert til å ha en årlig driftsmessig merutgift på om lag 188 millioner kroner ut over de fremtidige planlagte driftsutgiftene.

– Statsbudsjettet for 2019 omhandler regjeringens budsjettforslag for 2019. Der omtales ikke fremtidige planlagte driftsutgifter. Endringene for 2. bataljon starter ikke før etter 2019. Vi redegjør derfor for hvordan en eventuell annen oppsettingsgrad enn regjeringens anbefaling vil endre fremtidige planlagte driftsutgifter, forklarer departementet.

Merutgiftene på driftssiden fremkommer hovedsakelig fordi en økt oppsettingsgrad medfører flere fast tilsatte og vernepliktige og økte utgifter til øving og trening. I tillegg vil en økt oppsettingsgrad øke de materiellrelaterte driftsutgiftene fordi en større del av materiellet vil være i daglig bruk.

SOLDATER: Soldatene i 2. bataljon er inne til førstegangstjeneste. Regjeringen ønsker bataljonen skal basere seg på å kalle inn reservister om det blir nødvendig. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret
SOLDATER: Soldatene i 2. bataljon er inne til førstegangstjeneste. Regjeringen ønsker bataljonen skal basere seg på å kalle inn reservister om det blir nødvendig. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret


Øker i Finnmark. En tilnærmet fullt oppsatt 2. bataljon vil medføre en årlig driftsmessig merutgift beregnet til om lag 300 millioner kroner.  Utgiftsøkningen er i all hovedsak drevet av et enda større antall fast ansatte og vernepliktige, samt ytterligere økt bruk av avdelingens materiell.

Regjeringen mener økt pengebruk på 2. bataljon kan gå ut over den planlagte utvidelsen til Finnmark landforsvar i Garnisonen i Porsanger. Oppbyggingen av en kavaleribataljon på Porsangermoen skal begynne allerede tidlig neste år, ved at en del av 2. bataljon flyttes til garnisonen.

Forslaget om å omgjøre 2. bataljon har møtt stor motstand flere steder. Pål B.
Nygaard, hovedtillitsvalgt Hæren i Norges offisersforbund (NOF), mener forslaget betyr at man putter «bataljonen i en møllpose». Også opposisjonen på Stortinget har uttrykt sin skepsis. Arbeiderpartiet vil styrke Hæren med 175 millioner i sitt alternative budsjett, men nevner ikke 2. bataljonen spesielt.


Trikser med tall. Det gjør derimot Senterpartiet. De vil øke Hærens budsjett med én milliard kroner.

Vi anser ikke dette som en styrking av forsvaret og sier ja takk begge deler: Oppbygging i Finnmark og en stående 2. bataljon

– Vi ønsker å bevare 2. bataljon med samme oppsettingsgrad som i dag, uten at det går på bekostning av oppbygging i Finnmark. Dette er en av grunnene til at Hæren er den store budsjettvinneren hos oss i årets statsbudsjett, sier stortingsrepresentant Sandra Borch fra Senterpartiet.

– Ved å rokke ved 2. bataljon vil man også rokke ved samtlige støtteavdelinger i brigaden. NOF anslår at dette vil føre til om lag 1000 færre vernepliktige årlig. Vi anser ikke dette som en styrking av forsvaret og sier ja takk begge deler: Oppbygging i Finnmark og en stående 2. bataljon. Dette vil sikre oss mest kampkraft og det vil være en reell styrking av landmakten, uten at man trikser med tall, flytter avdelinger og benytter retorikk for å danne et glansbilde av situasjonen slik regjeringen gjør, sier Borch, som lover kamp for å beholde 2. bataljon slik den er i dag.

– Vi vil kjempe hardt for denne saken, da vi mener den er av essensiell betydning for Hæren. Vi håper fornuften seirer og at man i prosessen lytter til de tillitsvalgte i Forsvaret og Hæren, som tross alt står med skoa på i situasjonen, sier Borch.

– Hvorfor er det så viktig at 2. bataljon beholdes som i dag?

Forslaget til regjeringen er ikke en styrking av brigaden, heller tvert imot

Det er særdeles viktig for å ikke rokke ved kampkraften til Brigade Nord. Ser man denne i sammenheng med klar-tid vil det å omgjøre 2. bataljon til en mobilisert avdeling svekke brigaden. Følgeeffektene for støtteavdelingene vil være markante. Forslaget til regjeringen er ikke en styrking av brigaden, heller tvert imot.

Powered by Labrador CMS