Nyheter:

Sjefen for Luftforsvaret; Tonje Skinnarland, sjefen for Hæren; Odin Johannesen og sjefen for Sjøforsvaret; Nils Andreas Stensønes.

13 kvinner i Hæren sier de er blitt voldtatt

​19. februar publiserte Forsvaret en undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. I dag kom tallene fordelt på gren.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ulikheter mellom hvordan de ansatte i forsvarsgrenene hær, sjø og luft opplever mobbing og seksuell trakassering.

I Hæren svarer 2,2 prosent av kvinnene at de i løpet av de siste 12 månedene har hatt sex uten samtykke. Ifølge Forsvarets forums utregninger blir det 13 kvinner. I Sjøforsvaret svarer 1,7 prosent av kvinnene det samme, noe som utgjør fem kvinner, men i Luftforsvaret svarer 0,4 prosent det samme. Det blir én kvinne.

Hæren er den største av forsvarsgrenene med nesten 8500 ansatte, inkludert litt over 4000 vernepliktige.

Til sammenligning har 0,5 prosent menn i Hæren svart at de har hatt sex uten samtykke, 0,1 prosent i Sjøforsvaret og 0,5 i Luftforsvaret. Ut i fra Forsvarets forums beregninger blir det ti personer i Hæren, én i Sjøforsvaret og seks i Luftforsvaret.

Spørsmålene kommer i mange varianter og valører, men starter alle slik:
«Har du som tjenestegjørende i Forsvaret i løpet av de siste tolv – 12 – måneder opplevd, enten i eller utenfor tjenestetid,…»

Forsvaret skrev følgende i et et faktaark som fulgte med undersøkelsen da den ble gitt til pressen: «Gjennom et spørsmålsbatteri på 60 spørsmål har undersøkelsen kartlagt slike handlinger gjort av kollega eller overordnet både i og utenfor tjeneste de siste tolv månedene.»

Et annet spørsmål dreier seg om å bli tvunget til seksuelle handlinger. I Hæren sier 1,1 prosent av kvinnene i undersøkelsen at de i løpet av de siste 12 månedene er blitt tvunget til seksuelle handlinger. I Sjøforsvaret sier 1 prosent at de er blitt tvunget, mens i Luftforsvaret svarer 0,3 prosent av kvinnene at de er blitt tvunget til seksuelle handlinger.

Likere kjønnsdiskriminering

51,8 prosent av kvinnene i Hæren sier de i løpet av de siste tolv månedene har opplevd, i eller utenfor tjenestetid, støtende eller ubehagelige kommentarer om menn for eksempel at kvinner ikke passer til å gjøre visse typer arbeidsoppgaver eller at kvinner ikke burde ha muligheten til å utføre enkelte typer oppdrag.
I Sjøforsvaret og Luftforsvaret er prosentandelen noe lavere. 44,2 prosent av kvinnene i Sjøforsvaret svarer ja på det samme spørsmålet. I Luftforsvaret sier 43,2 prosent ja.
Det er med andre ord litt like resultater når det gjelder kvinner som rapporterer at de har opplevd kjønnsdiskriminerende atferd i de forskjellige grenene.

Største undersøkelsen om temaet

19. februar publiserte Forsvaret en undersøekelse om mobbing og seksuell trakassering. I undersøkelsen svarte 24 kvinner og 20 menn at de ble voldtatt i løpet av det siste året. Ytterligere 123 svarte at de hadde blitt forsøkt voldtatt.

Fredag 5. april kom tallene fordelt på grenene hær, sjø og luft.

I undersøkelsen er svarene oppgitt som prosenter, men NRK har regnet seg til at 24 kvinner og 20 menn har oppgitt å ha blitt voldtatt i løpet av det siste året. Ytterligere 123 sier noen har forsøkt å tvinge dem til å utføre seksuelle handlinger, uten å lykkes.
Undersøkelsen er den hittil største Forsvaret har gjennomført om temaene mobbing og seksuell trakassering.
Powered by Labrador CMS