Nyheter

ROBUST: Nærkamp er en del av den nye utdanningen for rekruttene der et av målene er å styrke den enkeltes robusthet. Bildet er fra «lueløpet» til 4. gardekompani 8. august 2019.

Nærkampskader førte til midlertidig stans i undervisningen på Madla

I 2021 ble det meldt inn 46 skader som følge av nærkamp ved rekruttskolen på Madla. I november ble denne undervisningen stanset. Nå er det gjort skadereduserende tiltak som åpner for undervisning igjen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En oversikt Soldatnytt har fått innsyn i viser 46 skader relatert til nærkamp i 2021 ved rekruttskolen på Madla. Skadene beskrives som alt fra ubetydelige til alvorlige.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Tallet for nærkampskader markerer seg på oversikten over hendelser og skadene registrert i 2021. Av andre typer skader er det for eksempel meldt inn 11 belastningsskader ved tungt arbeid og 11 skader som følge av «hendelig uhell».

Det høye antallet personskader under nærkampaktiviteter gjorde at sikkerhetsinspektøren i Sjøforsvaret besluttet midlertidig stans i nærkampundervisningen ved KNM HH.

– Stansen av nærkampundervisning ble iverksatt 22. november, og skulle vare til KNM HH hadde iverksatt adekvate tiltak som skal bidra til å redusere personskader relatert til undervisningen, skriver kommandør Frode Staurset, som er sjef ved rekruttskolen, til Soldatnytt.

Les også: Rekruttskole følger Hæren og begrenser nærkamptrening.

Tok grep

I løpet av høsten har ledelsen for rekruttskolen tatt grep for å redusere antall skader knyttet til nærkamp, går det frem av et brev som Soldatnytt har fått innsyn i.

For eksempel har det blitt gjennomført sikkerhetsvurderinger og man har tilpasset undervisningen ut fra hendelsene som kan oppstå og risikoen for at noen blir skadet. Sikkerhetsvurderingen har sett på sannsynligheten for at rekruttene får skader som benbrudd, hodeskader, leddskader og øyeskader, for å nevne noen.

Dette er noen av grepene som er innført ved rekruttskolen for å redusere skader:

  • Et «stoppord», som gir rekrutten muligheten til å avbryte aktiviteten hvis det blir for voldsomt.
  • Sparring i form av bryting skal ikke gjennomføres.
  • Momentene som fører til flest skader tas ut av undervisningen.
  • Rekruttene får opplæring i innrapportering av skader i Forsvarets RAPP-app.

Bedre mentalt rustet

I tillegg skal det innføres gjennomganger av faget og hva rekruttene vil møte i forkant av undervisningen, for å sørge for at den enkelte rekrutt er mentalt rustet, opplyser Staurset.

«Informerer man i tillegg om tiltak som iverksettes for å redusere sannsynligheten for uhell, vil den enkelte rekrutt stille bedre forberedt til undervisningen.»

Selv om det ikke ble gjennomført nærkampundervisning i perioden fra november til desember, fikk KNM Harald Haarfagre (KNM HH) avholde instruktørkurs. Dette skulle være et av grepene for å redusere antall skader i undervisningen. Hensikten med kurset var å heve kompetansen hos instruktørene, med spesiell vekt på å redusere risikoen for uheldige hendelser og skader.

«Dette for å heve kompetansen blant avdelingens instruktører, slik at vi står bedre rustet til kommende rekruttkontingenter» skriver Frode Staurset, sjef KNM HH.

Som følge av arbeidet med de nye tiltakene sendte kommandør Staurset et brev i desember der han ba om å få å gjenoppta nærkamptreningen for rekruttene. Dette fikk han tillatelse til fra Sjøforsvarsstaben.

Les mer om feltøvelsen til kadettene: - Mer enn nærkamp

Powered by Labrador CMS