Nyheter

VENTETID: Kristin i Luftforsvaret har utsikt mot Norskehavet, fra huset på Andøya. Da Forsvarets forum var på besøk ventet hun på at Hanna, som hun er gift med, skulle komme hjem fra Sør-Sudan.

Forsvaret kartlegger samliv

Nå vil Forsvaret gjerne vite hvordan det står til med samlivet til folk. 7. april fikk alle ansatte tilsendt en undersøkelse. Det er mer enn et tiår siden sist.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Undersøkelsen sendes alle ansatte og ikke bare et representativt utvalg slik som tidligere samlivsundersøkelser. Det er vi veldig glade for, sier seniorrådgiver Hilde Lindboe i Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS).

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Temaene er personellivaretakelse, samliv og familiepolitikk i Forsvaret.

Les også: Skal forske på veteranfamiliene i banebrytende prosjekt

Egentlig skulle undersøkelsen sendes ut i 2021, men den ble utsatt. Lindboe sier hun håper tidspunktet nå, rett etter den store øvelsen Cold Response og like før påske, er bra. At mottakerne har tid og ro til å svare på spørsmålene.

– Resultatene blir et viktig grunnlag for videre utforming av familiepolitikken. Vi spør om flere ting, som likestilling og arbeidsdeling i hjemmet, sier Lindboe.

Forskerne ønsker svar på i hvilken grad jobbrelaterte krav går ut over familie og samliv, om dette har betydning for om personellet vurderer å bytte jobb og forslag til effektive og målretta familiepolitiske tiltak.

Pendling

– Vi vil også gjøre en evaluering av tiltakene i oppfølgingsreglementet for internasjonale operasjoner og hvordan disse oppleves av personellet. Vi har en del spørsmål knyttet til pendling og fravær.

Undersøkelsen bygger på samme mal som samlivsundersøkelsene Forsvaret gjennomførte i 2006 og 2011. Det er ikke bare stress i jobben som sliter på forsvarsansatte. I samlivsundersøkelsen fra 2011 sa nesten halvparten (43 prosent) at de stadig helt eller delvis vurderte å slutte i Forsvaret på grunn av familien.

HJEMKOMST: Tjenesten medfører fravær og uforutsigbarhet. Hjemmeheltmedaljen ble delt ut til barna på en velkomstseremoni for personell som har vært i Latvia.

I den samme undersøkelsen sa partnerne til dem som reiste ut, at de opplevde egne følelsesmessige reaksjoner «som mer belastende enn praktiske problemer og følelsesmessige reaksjoner hos barna».

Perspektiver

– Nytt for undersøkelsen i 2022 er at vi utvider perspektivet noe, samt at undersøkelsen går ut til alle ansatte, ikke bare et mindre utvalg. De som har ektefelle/partner ber vi om at videresender undersøkelsen til sin partner slik at begges perspektiver kommer frem, opplyser Lindboe.

Les også: De som venter hjemme

Årets undersøkelse om samliv gjennomføres av Oslo Met/Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på oppdrag fra Forsvaret/FPVS. To ulike spørreskjemaer sendes ut, et til ansatte og et til deres eventuelle partner. Det skal utarbeides en rapport som oppsummerer resultatene av undersøkelsen. Rapporten skal gi anbefaling om tiltak Forsvaret kan iverksette.

Sluttårsaker

Det er også flere åpne kategorier med mulighet for å gi innspill og tilbakemeldinger. De som har deltatt i internasjonale operasjoner vil få anledning til å evaluere effekter av tiltakene i Reglement for oppfølging av personell fra internasjonale operasjoner tilbake til 2014, herunder Forsvarets ettårsprogram for oppfølging av personell fra internasjonale operasjoner.

Les også: Er det på tide å tenke nytt om hvordan man følger opp militært personell?

FPVS erfarer at nye generasjoner av arbeidstakere har andre behov og stiller andre krav til sin arbeidsgiver enn tidligerPe. Dette gjelder blant annet balanse mellom jobb, fritid og familie, fleksibilitet og mulighet for to karrierer i samme familie.

Forskning viser at å tjenestegjøre i Forsvaret kan påvirke familie og samliv negativt som følge av fravær, uforutsigbarhet, stressbelastning og deltakelse i internasjonale operasjoner. Forskning på sluttårsaker viser at i særlig grad kvinner, yngre spesialister og personell i etableringsfasen slutter fordi de opplever at det er vanskelig å finne en god balanse mellom jobb i Forsvaret og hensynet til familie og fritid.

Powered by Labrador CMS